background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

Tänk vidare. Smått och gott. Ämnesövergripande. Introduktion. Bloggar med bra tips. Att organisera för 1:1 och modernt lärande. Ylva Pettersson är gymnasielärare och programansvarig. Foto: Ulf Jämterud Flippat klassrum skapar flexibel undervisning År 2007 inleddes ett pilotprojekt med 1:1 på Katedralskolan i Skara. Att alla elever nu fick egen dator innebar en stor förändring i arbetssättet på det estetiska programmet. Bland annat kunde man snabbt lösa ett problem för eleverna med lång resväg till skolan. Danslärarna hade nämligen insett att dessa elever inte orkade stanna kvar på repetitionerna som hölls efter skoltid. – När vi fick våra första elevdatorer började vi flippa klassrummet, långt innan begreppet ens fanns, berättar Ylva Pettersson som är gymnasielärare och programansvarig för det estetiska programmet. – Vi började filma danserna och uppvärmningarna så att eleverna med lång resväg kunde ta med sig filmerna hem och öva på egen hand, fortsätter Ylva Pettersson.

Behöver styra över arbetstiden – Våra arbetsrum har öppna dörrar och eleverna är alltid välkomna. Meningsfulla möten utvärderas digitalt. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. 2. Att skapa egna lärmoduler - Kollegialt lärande. Öppet klassrum. Elevledda utvecklingssamtal.

Elevaktiva utvecklingssamtal - Wikiskola. 1 Inledning Lägg ett bokmärke på denna sida presentation av hur elevaktiva utvecklingssamtal kan gå till Arbetsformerna. hur ska vi arbeta med att förbereda oss för utvecklingssamtalen? Tidsplan. Du har två halvdagar plus en timme till genrepet. Du bör alltså hinna hälften på denna sida på första halvdagen. Skicka din egen personliga inbjudan till utvecklingssamtalet till dina föräldrar. Du behöver veta tid och plats. 2: Ordlistan Det förekommer många nya ord när vi pratar om elevaktiva utvecklingssamtal. 3: Dagordningen Av Felicia_Ohlin vad är en dagordning?

4. Hur ser man omdömena i Infomentor Exempel 1. 5. Hur väljer man ut ett arbete att visa upp? 6. Mall för manus. Regn och sol, av Elin Varverud 7. Ta tid Utvärdera hur det gick Skriv om manus om det behövs 8. En IUP är en individuell utvecklingsplan. Tre mål är lagom. 9. I så fall ska du ha: Du har också : valt ut tre arbeten att visa dina föräldrar gjort en dagordning tränat med en kompis. Lycka till med ditt utvecklingssamtal. PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… | Malins PPlugg. Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna. Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11.

Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen). Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok. Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske. Men så här blev min matris: Utvecklingssamtal frågor till vårdnadshavare. Elevledda utvecklingssamtal.

Skc3a4rmavbild-2011-04-26-kl-11-18-241.png (613×637) En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life. Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten. Och så här är det ofta för mig. Plockar på mig som en liten ekorre av delar här och där, men sedan får jag inte till det där med en vettig planering, Och får jag till en planering, så visar jag den nästan aldrig för eleverna!?

På Unikum har jag flera stycken planeringar, men jag har bara visat en i klassrummet (hoppas inte min rektor läser detta…). Så i lördagskväll. Med iPaden i knät och Comic Life framme så började jag att skapa en LPP i serieformat. Och vilken respons jag fick! 2014-08-11: Eftersom många hittar hit och kollar in min Lpp, så lägger jag upp den senaste jag har gjort, som ska användas i höst. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig. Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar.

Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Men höga krav och förväntningar är inte tillräckliga i sig, utan måste anpassas till sammanhanget och individerna. Vad är en bra lektion? Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” | Min undervisning. I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling!

Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund. Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna. Båda de här teknikerna är bra var och en för sig men jag tycker att maximal effekt får jag när de kombineras. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer. Christian Lundahl Varför bedömning för lärande?

GratisSkola.se. Ordstöd till Puls samhällskunskap 4 6. Medeltiden Utmaningen! 1. So utmaningen. Temaord. Vad trevligt att ni hittade hit. Har saknat en sida på nätet som ger ut gratis material kring tecken som stöd. Jag är förskolelärare som gärna delar med mig av mitt material och idéer kring detta. Är det någon sång, material eller ord ark med tecken på som ni saknar men vill ha. Tveka inte att höra av er! Jag fixar gärna åt er på så sätt får jag lära mig något nytt. Maila till mig på teckensomstod@hotmail.com Vad är TAKK? TAKK står för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vad är TSS?

TSS står för tecken som stöd. Vad är Teckenspråk? Används av de som är döva/ stumma. .facebook 1408894519976. Biologifrågor PULS. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Veckans mål mall. Allvarligt talat om skolans uppdrag – exemplet; Skriv inte om sommarlovet. Skriv inte om sommarlovet! Skriv om det som rör skolan! Låt inte eleverna skriva om sommarlovet. Det är alldeles för känsligt. Det är också något som hör privatlivet till.

Det är en fråga som skapar problem. Skriv inte om sommarlovet. Verka för läroplanen! I läroplanen läser jag om den demokratiska skolan, det är den vi ska verka för, det kan vi göra här och nu, i klassrummet. Koppla på kursplanerna i allt vi gör i skolan! I kursplanerna står vad vi kan göra inom ramen för detta här och nu. Om vi ska skriva om våra sommarlov kan vi relatera dessa berättelser till kursplanernas innehåll. Knyt allt till kursplanerna och läroplanen! Skriv om hur du har använt din engelska denna sommar? Osv… Men skriv INTE om mitt sommarlov! Men skriv inte om vad du gjort på sommarlovet. Åtskillnad mellan hem och skola, en gränsmarkering! En författare – jag tror Tomas Tranströmer – skrev om hur han inget hellre önskade sig att skolan och hemmet inte flöt in i varandra – utan att de höll sina gränser.

Big 5 och läsfixare. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning | Min undervisning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Jag har sett det i klassrum och hört att flera gör så efter att de såg mitt reportage i Skolvärlden i år. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Jag började tröttna på att skriva och sudda tavlan varje lektion så till hösten har jag gjort Lgr11-poesi av mina ämnes förmågor och det som ingår i det centrala innehållet.

Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Plan1.jpg (JPEG Image, 1034 × 776 pixels) - Scaled (99%) En app, en lördagkväll och en ny LPP! IMG_0167.jpg (JPEG Image, 595 × 842 pixels) Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet. Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. Datumet närmar sig. En del barn, ungdomar och familjer ser fram emot det. Då återkommer en struktur och ordning med rutiner och förutsägbarhet som kan vara svår att få till under lovet. Men för en del känns det inte lika bra. Det kravlösa lovet, utan tider att passa, helt anpassat efter behov och förmåga är på väg bort. Några tips för att underlätta skolstarten för föräldrar och skolpersonal: Förutsägbarhet – Ta reda på/informera så mycket som möjligt om skolstarten. Information, gärna i flera former: skrift, bild, tal – Givetvis ska ni få det/skicka ut det skriftligt till alla. Personligt/Relationer - Kanske bör en del föräldrar och mentorer komplettera annan information med att träffas eller om äldre barn, mentor och elev.

För att skapa struktur och förutsägbarhet, samt ge chans till att ställa fler frågor, bör information inför skolstarten innehålla: Till hösten – ännu mer ASL | Tangentdansen. Vad händer med Tangentdansen till hösten? Under två års tid har bloggen Tangentdansen dokumenterat det pågående arbetet i en klass på Mårängskolan i Boden. Min klass, som nu går vidare till mellanstadiet under en ny lärares engagemang och ledning. Vad händer då med allt vårt arbete som ligger som ett inspirationsbibliotek här på bloggen? Jag kommer parkera, arkivera, dirigera allt vårt arbete som finns här under en flik i vad som kommer bli den nya Tangentdansen bloggen.

Tangentdansen är mitt registrerade domännamn och det kommer verka i en ny form. Jag tar mig an en ny årskurs etta till hösten och då kommer jag för första gången kunna dokumentera arbetet med ASL i en etta i nutid. Jag kommer också arbeta efter det här materialet, som en testpilot skulle man kunna säga. Arbetet bygger mycket på det jag gjorde i årskurs ett med mina Tangentbarn, men det är uppfräschat och med en del helt nya övningar, utvecklat och förbättrat förstås /Christer Friman. Startkit - BFL genom kollegialt lärande | Kvutis. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras.

Basmodulen syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra det kollegiala lärandet lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen. Arbetet avslutas också med basmodulen (D), men då är syftet istället att sammanfatta, dokumentera och utvärdera arbetet. Arbetet kan antingen genomföras med ”matematiklyfts”-intensitet med regelbundna veckomöten, eller enligt ett upplägg där lärlagen träffas en gång i månaden. Lärmodulcykel Moment B) Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån det som lästs in Exempel.

Papers. Benjamin Zander - Work (How to give an A) BIG FIVE skyltar. BFLiundervisning-3. Studiedagen-del-2. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. Printable World Flags. To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with.

Download Each page has 10 flags with the name of the country on the side tab. Fold over this tab to use the flags as bunting. Children can try recognising and guessing the flags and then learn the country names of each flag written on the back flap. You can also use them as educational playing cards. Note: We’ve learned the correct way of hanging the American flag vertically – with the stars in the left top corner. We’ll be adding more flags and flag activities and coloring versions, so please check back soon! Storyboard Resources | Cut & Stick Teaching Resources. Small World Scenes - Small World Backgrounds - Small World Scenery for the Classroom - Small World Scene Classroom Activities - Classroom Worksheets - Elementary Resources - Primary Resources - Teaching Ideas - Printables for kindergarten and elementary s. Idrott och hälsa. Språk i alla ämnen - idrott och hälsaHär beskriver jag hur man kan planera och genomföra lektioner i ämnet idrott och hälsa med fokus på språk, begrepp och läs- och skrivstrategier.

Orientering Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2): Eleverna skall utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att undervisningen i ämnet skall innehålla; "Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

Begrepp som beskriver rumsuppfattning". Med detta som utgångspunkt planerade jag en orienteringslektion i åk 2-3. Min första uppgift blev att fundera över vilka viktiga begrepp jag ville att eleverna skulle få med sig. Vi kopplade på Läsfixarna och läste förklaringarna till karttecknen. Alfabet teckenspr k - S k p Google. Betyg - Så funkar det! Öppna läromedel - Wikibooks. Glasogonbagar. Arbetsomrade-lekplatsen. Lärare. Så städar du naturligt | Kurera.se. Luftvägarna (Biologi) Mellanstadiet. Pedagog Värmland | Mötesplatsen för Värmlands pedagoger.