background preloader

Uskonto ja urheilu

Facebook Twitter

Women playing sports: guidelines, conditions and risks - islamqa.info. How should a Christian view sports / athletics? Usko ja urheilu. Terveys muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta.

Usko ja urheilu

Tätä kokonaisterveyttä sekä kasvua ihmisenä halutaan tukea kirkon liikuntatoiminnassa. Keskeisinä periaatteina ovat liikunnan ilo, reilun pelin säännöt ja tasapuolisuus. Kilpaurheilusaralla liikunnan ilo unohtuu usein suorituspainotteisuuden alle. Etenkin lasten kohdalla kirkko haluaa painottaa lapsieettistä näkökulmaa, jossa lapset eivät ole ”hyvää materiaalia" valmentajille vaan jokainen on yksilönä arvokas suorituksista riippumatta. Reilua peliä toisia kunnioittaen Yhdessä tekeminen, toveruus ja toisen kunnioittaminen ovat keskeisiä elementtejä seurakuntien ja järjestöjen liikuntatoiminnassa. Reilun pelin sääntöihin kuuluu toisen ja elämän kunnioitus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, avoimuus ja rehellisyys, oikeudenmukaisuus, monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus, väkivallattomuus, luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Moped - monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu. Muslimilapsi koulussa. Suomalainen peruskoulu on käynyt läpi monenlaisia muutoksia, joista kymmenen viime vuoden ajalta yksi keskeisimpiä on ollut koulun muuttuminen monikulttuuriseksi ja moniuskontoiseksi.

Muslimilapsi koulussa

Suurimmissa kaupungeissa on usean vuoden ajan tehty erityyppistä työtä muslimiperheiden toiveiden ja koulun tapojen yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi Helsingissä kouluilla on ollut pitkään mahdollisuus saada joko opetusviraston intranet-sivuilta tai heidän toimittamistaan kirjasista neuvoja, miten koulu voi toimia lainsäädännön puitteissa, mutta samalla ottaa huomioon muslimivanhempien näkemykset. Vaikka islam painottaa koulutuksen merkitystä ja useimmat muslimit arvostavat opettajia, syövät ristiriitatilanteet luottamusta. Muslimikoti on saattanut kokea, että opettaja käyttää viranomaisvaltaa eikä vanhempien omia näkemyksiä kunnioiteta tai sovitut pelisäännöt eivät ole pitäneet. Kehittämistä vielä riittää. Muslimiperheitä on erilaisia. Musiikkikysymys on islamin sisällä monitulkintainen. Welcome to Jews In Sports Online. Näytä viesti - islam ja urheilu. Assalaamu aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu, Tässä kehonrakennusaiheeseen liittyen tälläinen teksti joka on ollut jo aiemmin yksityisellä puolella: ISLAM JA URHEILU Kirjoittanut Sari Medjadji Urheilusta ja islamista on hyvin vähän kirjallisuutta.

Näytä viesti - islam ja urheilu

Islamin ja urheilun yhteys on aika monimutkainen. Riippuen eri lähteistä ja erilaisista tulkinnoista joitain asioita voidaan pitää hyväksyttyinä ja joitain kiellettyinä. Islam rohkaisee fyysiseen kuntoiluun ja terveelliseen elämään. Islamin tarkoituksena on urheilun avulla ylentää jokaisen mieltä eikä rohkaista kilpailemaan eri rodun, uskontokunnan tai kansallisuuden kanssa. Nykypäivän moderniin urheiluun osallistuminen on sallittua, jos muslimi noudattaa tiettyjä periaatteita. Musliminaisilla on urheilussa noudatettavia sääntöjä enemmän kuin miehillä. Monissa islamilaisissa maissa naisilla ei ole aikaa urheilla kotitöiden, lastenhoidon vuoksi ja kulttuuristen asenteiden vuoksi.

Al-Qaradawi, Y. 1960. Muslimi pinkaisi voittoon huntu päällä. Saudi-Arabia puuttuu urheilijoiden ”anti-islamilaisiin” kampauksiin. Saudi-Arabia puuttuu urheilijoiden ”anti-islamilaisiin” kampauksiin Saudi-Arabia on alkanut puuttua urheilijoiden anti-islamilaisiksi tulkittuihin kampauksiin.

Saudi-Arabia puuttuu urheilijoiden ”anti-islamilaisiin” kampauksiin

Paikallisen Arriyadiyah-sivuston mukaan Saudi-Arabian nuorisojärjestön johtaja pyysi tiistaina maan urheiluliittoja ja olympiakomiteaa tuomitsemaan ”qazaa-ilmiön”. Termillä hän viittasi irokeesikampauksiin, joita jotkut jalkapalloilijat suosivat. Saudilehti Al-Jazirahin kommentaattori kirjoitti, että hiustyyli on islamin ja saudiperinteiden vastainen. Hän kehotti maan jalkapalloliittoa rankaisemaan loukkavasti käyttäytyviä pelaajia, joiden ”omituisia kampauksia heidän koululaisfaninsa matkivat”. Saudi-Arabian joukkueissa pelaa paljon ulkomaalaisia jalkapallon ammattilaisia. Ottelussa kuvatulle videolle on tallentunut Al-Shabab FC:n maalivahdin Waleed Abdullahin hiusten parturointi säädyllisempään mittaan kentän laidalla. Muslim Women in Sport. The benefits derived from sport can not be denied.

Muslim Women in Sport

Not only do they have physical and social benefits, but also essential psychological consequences. Since sport is also a compulsory part of the curriculum in all schools, it is important to address the many Islamic conflicts that us sisters may face. The Need for SportMen and women alike are in need of sport and exercise. Physical fitness is certainly encouraged, just as a balanced diet is endorsed, and harmful substances are prohibited.

Exercise is also conducive to a more balanced emotional state, as it aids in the release of harmful free radicals and excess hormones. SPORTS IN ISLAM – Ummah Sports. Is it acceptable for Muslims to play sports?

SPORTS IN ISLAM – Ummah Sports

Yes. Allah prohibits that which is harmful to the physical, mental and spiritual health of individuals and to overall health of society. Because many Islamic scholars believe music is forbidden, there has been some debate over the permissibility of sports among Muslims. After all, the same idol-worship that often occurs from fans toward musicians and entertainers also happens with athletes.

Some of the harmful behaviors glorified in music are also glorified (and practiced) in the sports world. However, Allah wants us to have sound bodies, as well as sound minds and sound morals. There is also a famous story in which Muhammad (pbuh) encountered Rukaana, a renowned strongman and wrestling champion in Mecca.