background preloader

Päihde- ja nautintoaineiden etiikkaan

Facebook Twitter

Teinit käyttävät huumeita ja alkoholia vähemmän kuin aiemmin – tutkijat selvittävät, johtuuko se älypuhelimista. Voiko nuorten huumeidenkäytön väheneminen johtua osittain älypuhelimista?

Teinit käyttävät huumeita ja alkoholia vähemmän kuin aiemmin – tutkijat selvittävät, johtuuko se älypuhelimista

Sitä pohtivat nyt päihdetutkijat The New York Timesin Taustalla on havainto, että yhdysvaltalaiset teinit käyttävät ja kokeilevat vähemmän huumeita ja alkoholia kuin aiemmin. Kehitys on ollut käytännössä samansuuntainen vuosikymmenen ajan. Samaan aikaan älypuhelinten ja taulutietokoneiden käyttö on kasvanut vahvasti. Tutkimukset: Urheilu altistaa päihde­riippuvuudelle, ja eniten ryypätään joukkue­lajeissa: ”Nuorimpana hän joi ollakseen osa joukkuetta ja siitä se lähti” - Tiede. Teinivuosien juopottelu voi muuttaa aivoja pysyvästi – Tutkija: ”Alkoholi häiritsee aivojen kypsymistä”

Teinivuosina alkanut säännöllinen alkoholinkulutus muuttaa aivojen rakenteita.

Teinivuosien juopottelu voi muuttaa aivoja pysyvästi – Tutkija: ”Alkoholi häiritsee aivojen kypsymistä”

Se selvisi Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, jossa seurattiin kymmeniä alueella asuvia nuoria. Tutkimus ilmestyi riippuvuuksia tutkivassa Tutkittavat nuoret osallistuivat vuosina 2004–2005 isompaan tutkimukseen, jossa tiedusteltiin muun muassa alkoholinkäyttöä, vapaa-ajan viettoa ja koettua mielenterveyttä. He olivat silloin 13–18-vuotiaita. Alkoholinkäyttöä mitattiin niin sanotulla Audit-kyselyllä jota käytetään muun muassa työterveyshuollossa.

Nämä kysymykset toistettiin kolme kertaa noin 10 vuoden kuluessa niille, jotka halusivat jatkaa tutkimuksessa. Viimeisen kyselyn yhteydessä kaikki kävivät aivojen magneettikuvauksessa, joka selvitti aivojen harmaan aineen määrää. Sähkötupakan haitoista uutta tietoa – nikotiini on todennäköisesti luultua vaarallisempaa, sanoo tutkija. Sähkösavukkeiden tupruttelu on vaarallista – ja jos tuote sisältää nikotiinia, se on erityisen vaarallista.

Sähkötupakan haitoista uutta tietoa – nikotiini on todennäköisesti luultua vaarallisempaa, sanoo tutkija

Näin toteaa Porvoon sairaalan keuhkosairauksien erikoislääkäri Heikki joka referoi Lääkärilehdessä uusinta sähkötupakan terveyshaittoja koskevaa amerikkalaistutkimusta. Väittelyyn siitä, onko tupakoinnin lopettaminen terveellistä käyttämällä sähkösavukkeita, tutkimus tuo Ekroosin mukaan uutta tietoa. Amerikkalaistutkimus selvitti, että sähkösavukkeiden höyryn hengittäminen aiheutti hiirille keuhkoahtaumataudin. ”Tämä on ensimmäinen sähkötupakan pitkäaikaisvaikutuksista julkaistu artikkeli.

Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet aiheuttavat hiirille keuhkoahtaumataudin”, Ekroos sanoo. Suomessa sähkötupakointiin on tulossa muutoksia, sillä uusi tupakkalaki vaikuttaa myös siihen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sähkötupakkaa käyttää muutama prosentti suomalaisista. Raju tarina alkoholismista: "Ei pystynyt katsomaan itseään silmiin" - Lifestyle. HsTutkimus: Suomalaiset suhtautuvat nuivimmin rattijuoppoihin – ”Asenteissa on tapahtunut valtava muutos”

Hs Tupakoiva työntekjiä maksaa työnantajalle. Jo 250 kuntaa Manner-Suomessa on tehnyt savuttomuuspäätöksen.

hs Tupakoiva työntekjiä maksaa työnantajalle

Päätös tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan työntekijöiltä on kielletty tupakointi työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja. 40 kunnassa savuttomuuteen ollaan siirtymässä. Tupakkalakia tiukemman linjan työntekijöiden sauhutteluun on siis ottanut tai ottamassa yli 97 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Savuttoman työnantajan kriteerit pohjautuvat toimenpideohjelmaan, jota ovat olleet laatimassa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Työssä käyvistä suomalaista noin viidesosa on kuntien palveluksessa. Hs Suomen tie savuttomaksi (kuvakooste) Lapset polttivat, ja työpaikoilla leijaili röökinsavu – HS:n kuvakooste näyttää, kuinka Suomi on kulkenut pitkän matkan savuttomaksi Kesällä 1969 suomalaiset seurasivat tiiviisti Yleisradion suoraa Kuustudio-ohjelmaa.

hs Suomen tie savuttomaksi (kuvakooste)

Studion ilmassa leijui sankka tupakansavu, kun joukko asiantuntijoita historiallista tapahtumaa lähetyksessä. Pian yhdysvaltalaisastronautti Neil Armstrong ottaisi ensimmäiset askeleensa kuun pinnalla. Nykykatsojan silmiin kohtauksessa pistää silmään, kuinka luontevalta tupakointi lähetyksessä näyttää. Hs Huumeidenkäyttäjän arkea. Hs. Suomalaiset juovat kolmella tavalla: biletys, kännäys ja pienjuominen – katso, mitä kotikunnassasi juodaan Suomalaiset ovat paljon monipuolisempia ja joustavampia alkoholinkäyttäjiä kuin itse tajuavatkaan, sanoo alkoholitutkija, sosiologi Antti Maunu.

hs

Maunun mukaan suomalaiset pitävät itseään kännäävänä ja huonosti alkoholia sietävänä kansana. Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Etusivu. Päihdetyön menetelmät ja -koulutus. Päihdetyön tueksi. Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia. Hs: Alkoholi ja työtoverit. Kysely: Joka toisella on työtoveri, joka juo liikaa alkoholia Kestävyysvaje kevenisi huomattavasti, jos alkoholin työelämälle aiheuttamat haitat vähenisivät.

hs: Alkoholi ja työtoverit

Näin päättelee Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula järjestön tekemän kyselyn tuloksista. TNS Gallup kysyi huhti–toukokuussa 800 suomalaisen kokemuksia alkoholin käytön vaikutuksista työelämään. Ne olivat yleisiä: Yli puolet kertoi vähintään yhdestä työtoverista, joka juo liikaa alkoholia. Eniten tällaisia kokemuksia on keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla, yrittäjillä ja suurituloisilla. Jos alkoholin käyttö vähenisi, valtaosa eli 68 prosenttia katsoo, että työteho lisääntyisi. 59 prosenttia uskoo, että työelämä muuttuisi turvallisemmaksi, ja 49 prosenttia, että lisätöitä syntyisi vähemmän.

Hs Tupakkalaki uudistuu – mentolisavukkeet kielletään 2020, nuuskalle ja sähkötupakalle lisärajoituksia. Tupakkalaki uudistuu – mentolisavukkeet kielletään 2020, nuuskalle ja sähkötupakalle lisärajoituksia Esitys uudesta tupakkalaista on eduskunnassa käsiteltävänä, ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tarkoituksena on antaa siitä mietintönsä toukokuun aikana.

hs Tupakkalaki uudistuu – mentolisavukkeet kielletään 2020, nuuskalle ja sähkötupakalle lisärajoituksia

Hs Nuorista 43 prosenttia pitää alkoholia trendikkäänä – kännisekoiluun suhtaudutaan nuivasti. Tutkimus: Nuorista 43 prosenttia pitää alkoholia trendikkäänä – kännisekoiluun suhtaudutaan nuivasti Alkoholinkäyttö on nuorisoporukoissa yleistä ja alkoholiin suhtaudutaan myönteisesti, ilmenee Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n julkaiseman kyselytutkimuksen tuloksista.

hs Nuorista 43 prosenttia pitää alkoholia trendikkäänä – kännisekoiluun suhtaudutaan nuivasti

Tutkimuksessa selvitettiin 15–25-vuotiaiden asenteita ja näkemyksiä muun muassa päihteidenkäytöstä. Vastaajista 79 prosenttia kertoo, että kaveripiirissä käytetään alkoholia ja hieman yli puolet kuvailee kaveripiirinsä suhtautumista alkoholiin erittäin tai melko myönteiseksi. Kaikkiaan 43 prosenttia vastaajista piti alkoholia trendikkäänä asiana. Alkoholin kokeminen trendikkääksi kuitenkin vaihteli ikäryhmittäin. What Does Marijuana Do to Your Lungs? It's sometimes said that the most dangerous thing about marijuana is getting caught with it.

What Does Marijuana Do to Your Lungs?

And as an ever-increasing number of Americans comes around to the benefits of (at least) decriminalizing the drug, that sentiment rings truer and truer. Decriminalization would likely have robust effects on the criminal justice system, state economies, and business owners, among other things. But for a drug so heavily associated with the practical details of ingestion––namely, smoking––health concerns linger in the air. As a number of media outlets noted this week, however, there is a surprising body of evidence about smoking pot that could be worth revisiting: marijuana has been found, in decades of pulmonary research, to be much safer to smoke than tobacco, and even has been linked to decreasing the risk of developing lung cancer.

Joka kymmenes nuori ryyppää niin rajusti, että muisti menee. Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan alaikäiset tytöt juovat enemmän ja rajummin kuin samanikäiset pojat. - Niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa 16-vuotiaiden tyttöjen alkoholin käyttö ja humalajuominen on vähän yleisempää kuin samanikäisillä pojilla, sanoo väitöstutkija Hanna Samposalo. Samposalon neljästä laajasta tutkimuksesta ja kyselystä kokoamat tiedot kertovat, että 12-vuotiaista suomalaisnuorista alkoholia on maistanut vain muutama prosentti. 16-vuotiaista nuorista yli 40 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä alkoholia vähintään kerran kuukaudessa.

Alkoholin haitoista nuoret puhuvat lähes samalla lailla kuin aikuisetkin. - Kun nuoret kuvaavat omin sanoin haittoja, he kertovat, miten liiasta juomisesta tulee paha oli ja miten humalassa tulee tehtyä hölmöyksiä, joita kadutaan seuraavana päivänä. Haitat kasautuvat rajusti ryyppääville.