background preloader

Film

Facebook Twitter

88 Cinematographers Share the Best Professional Advice They’ve Ever Received. “What’s the best professional advice you’ve ever received?”

88 Cinematographers Share the Best Professional Advice They’ve Ever Received

That’s a question famously asked in American Cinematographer magazine’s ASC Close-Up – a series of brief interviews with various ASC (American Society of Cinematographers) members. It’s also an extremely telling question as it demands ASC members dig for the one piece of advice most important and most effective for them. The question doesn’t just ask for general guidelines or good advice, but the best advice. At the suggestion of reader Martin Warrilow, I went through AC magazine’s online archives and pulled the answers to this question from 88 different cinematographers. Some are well-known while others are still under the radar. 10 Things Cinematographers do that Annoys the Crew. Help Us by Sharing Our Content!

10 Things Cinematographers do that Annoys the Crew

No one is perfect and we all make mistakes on set, but there are some things that cinematographers do that drive the crew crazy! Let’s talk about some of the most common things that Cinematographers do on set that tends to drive their crew crazy. Hrvoje Turković : Filmska opredjeljenja. Hrvoje Turković : Razumijevanje filma. ISTORIJA FILMA.doc free ebook download. Filmska literatura (tekstovi i knjige) Svetski film biće sve više kompjuterizovan Prva srpska superherojina bila bi plava i ličila bi na glavnu glumicu iz „Konana 1“, izjavio je Artur H.

Filmska literatura (tekstovi i knjige)

Kolin (Arthur H. Colin) član žirija na festivalu „Silafestu“ u Velikom Gradištu. Kolin tvrdi da se raduje što je opet u Srbiji i priprema predavanje o pravljenju specijalnih efekata i maski u filmovima za osnovce u tom gradu. Otkud to da ste opet došli na „Silafestu“ i da li je to samo zbog festivala? Ne samo zbog festivala. Radili ste u velikim filmskim hitovima kao što su „Konan“, „Odiseja“, „Crvena Sonja“, „Sukob Titana“... Da, trenutno snimamo film u Portugalu i dobra stvar je to što ćemo raditi u Madridu, ali i Engleskoj.

Kada smo kod utvara, prvi svetski vampir bio je upravo iz okoline Velikog Gradišta. Ha, ha, čuo sam za to. Istorija filma. PREDISTORIJA FILMAPredistorija filma počinje davno u praktičnonama ne znanim vremenima.

Istorija filma

Naime, u dobakada je čovek iz želje za imitiranjem, za igromiz znatiželje izradio crteže i kamene reljefe ukojima ima tragova ne svesne potrebe da sereprodukuje pokret, da se oživi mrtva slika. Kaodanas na filmskoj traci ili na crtežima crtanogfilma, naši daleki preci su prikazivali faze pokreta želeći tako prikazati odredjenu radnju,odnosno vremensko trajanje dogadjaja. U željiza što vernijim prikazivanjem, čovek je tragaoza sličnošću sa predmetima i likovima. Slike u Altamiri i Sahari nedvosmisleno pokazujuda je pećinski čovek koristio pokret kao jedan od važnijih elemenata svog izražajnog jezika prikazujući životinje sa više pari nogu kao simbol pokreta. Drugo svedočanstvonalazimo u grobnici Beri Hasan gde su prikazana dva rvača u deset slika kojereprodukovane u nizu odaju prikaz borbe. 10 Amazing Unbroken Shots in Film. Out tomorrow on DVD, and worth checking out, is Silent House, a film most notable not for its haunted-house narrative (which is adequate) nor its leading performance by Elizabeth Olsen (which is quite good), but for its remarkable technique: the entire film is cleverly shot to appear as though it is captured in one unedited, unbroken take.

10 Amazing Unbroken Shots in Film

How To Design Your Movie Poster. Istorija umetnosti - skripta. Krajem NEOLITA i tokom METALNOG doba nastali su i prvi spomenici arhitekture.Zbog svojih ogromnih dimenzija dobili su ime MEGALITI (Stounhendž - str 23; slika 22, 23).Izgrađeni su od velikih kamenih blokova na taj način što je na parove uspravnih blokova postavljen jedan horizontalni.

Istorija umetnosti - skripta

Taj najprostiji građevinski objekat zove se DOLMEN. Takvaarhitektura je vezana za život posle smrti kao nadgrobni spomenik. Takvi kameni blokovi sudalje ređani u krug oko središta obeleženog kamenom koji je verovatno bio oltar ili žrtvenik.Iako namena nije pouzdano utvrđena, pretpostavka je da su to bili grobovi ili kultna mesta. Najpoznatiji primer arhitekture tog doba je STOUNHENDŽ u Engleskoj. Pripada prvim velikim kulturama istočnih civilizacija koja se razvila oko 3 000 godina pre naše ere na bliskom istoku u dolinama reka Tigar, Eufrat i Nil. Stepenaste piramide . Mikerinova, Keopsova i Kefrenova (redom - str 39; slika 48), piramida. Tutankamonova grobnica . Istorija umetnosti - skripta. Knjiga snimanja 20. Istorija filma. PREDISTORIJA FILMAPredistorija filma počinje davno u praktičnonama ne znanim vremenima.

Istorija filma

Naime, u dobakada je čovek iz želje za imitiranjem, za igromiz znatiželje izradio crteže i kamene reljefe ukojima ima tragova ne svesne potrebe da sereprodukuje pokret, da se oživi mrtva slika. Kaodanas na filmskoj traci ili na crtežima crtanogfilma, naši daleki preci su prikazivali faze pokreta želeći tako prikazati odredjenu radnju,odnosno vremensko trajanje dogadjaja. U željiza što vernijim prikazivanjem, čovek je tragaoza sličnošću sa predmetima i likovima. Umjetnicko_djelo_u_likovnom_odgoju_i_obrazovanju-2009-2011 by Vizualno Oblikovanje. Adriano Goldman. Expresionizam. Uvod u Filmsku Umetnost - Jovan Jovanovic. Istorija umetnosti 1-51. H W Janson Istorija Umetnosti. H . W . Jansan, profesor is t o r ije umetn osti na K jujorš l:.om unive rzitetu, daje n am knjizi istoriju razvitka cwopske ume t nosti , ali obra đ u j e  i onc vanevropske. DanielEridzon-GRAMATIKA_filmskog_jezika. Strana DVADESETOSNOVNIHPRAVILAZAPOKRETKAMERE....•..••••.•••.••.••••••..•1•Osnovnauputstvazapokretkamere••••••.• Scenepotere.

DanielEridzon-GRAMATIKA_filmskog_jezika

Isprekidanapanorama••••••• svenkupunomkrugu••••••••• Brzi'svenk• svenkudvapravca•••••••••••••.••••••.••26.Vertikalnipokretkamere•••••••••••••••••27.Boenonaginjanjekamere.•••••••.•••••••••30.Spajanjestatienogkadrasakadromusvenku••••••.•.•••••••.•••.••••••••••••30.Montazadvakadrasaistimsvenkovima••••33.Akrouatskisvenkovi••••••••••••••••••~•••39. Isprekidanaakcijaikontinuiranavoznja.