background preloader

Lärare

Facebook Twitter

Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden. Flippad undervisning. Tülays IKT-sida. Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor. Annika Agelii Genlott.

Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor

Foto: Karin Lindström 5 000 elever i Sollentuna har de senaste fyra åren fått lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Det har visat sig vara mycket lyckat. I en pilotstudie för två år sedan av skolutvecklaren och forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet, var resultaten entydigt positiva.

Eleverna i årskurs ett var bättre på att läsa och framförallt ökade deras skrivförmåga markant. En uppföljande studie som ännu är opublicerad visar på fortsatt goda resultat. Läs mer: Skolorna struntar i problemen och satsar stenhårt på molnet Men det är inte datorerna i sig som är framgångsreceptet utan den metod som använts. Tricket är enligt Annika Agelii Genlott att använda tekniken som en hävstång genom att använda sig av kända nyckelfaktorer för lärande. – De ger varandra skriftlig, kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling under vägens gång. English listening exercises and printable listening worksheets for free, ESL ... Skills. Hörförståelse med strategier som hjälp. Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR.

Hörförståelse med strategier som hjälp

Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. Som ni ser är det samma upplägg med strategier som vid läsning och det ger dem en röd tråd av att strategier är tillämpbara vid många olika uppgifter. Vi gör så här: Förutspå: 1. 2. Reda ut oklarheter. Listen & watch. Religion buddhism, hinduism. Hinduism gudar. Introduktion Hinduismen. Lektion se 24217 ISLAM. Lektion se 25705 Koranen1 (1)

Prayer at holy mosque of Kaaba Mecca saudi arabia. Benedict XVI: Easter Vigil Homily - April 7, 2012. Lektion se 23247 KRISTENDOMEN (1) The Holy Places in Jerusalem amazing clip HD. Lektion se 24218 Judendomen. 2. Modell för bokanalys. 2009-12-15 13:36 Joakim Wendell Tillbaka till föregående avsnitt Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska.

2. Modell för bokanalys

Den kan även fungera för kortare texter, som noveller eller utdrag ur romaner. Försök besvara följande frågor. En del frågor kommer inte gå att besvara. Presentationen av din analys kan göras muntligt eller skriftligt. Om du skriver din bokanalys är det viktigt att du skriver texten så att den går att läsa utan att man behöver läsa frågorna i den här analysmodellen. a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln). b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken. c) Fundera över de viktigaste personerna.

Berättelsens gång, och varför förändras de? D) Vad anser du att berättelsens budskap är? A) Berättarperspektiv: Vem berättar? B) I vilken ordning berättas saker och ting? C) Hur är texten skriven? A) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? Övningsuppgifter. Dikter för läsning. Att läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna (inferensläsning) är en teknik som anses nödvändig för att man ska ha god läsförståelse.

Att läsa mellan raderna

Det här avsnittet handlar om vad det innebär att läsa mellan raderna. Vad menas med att läsa mellan raderna? Att läsa mellan raderna är en tolkning av en situation som finns i en text. Vi människor gör sådana tolkningar i många vardagssammanhang. Ett enkelt exempel är följande. Handduken ligger på bordet. Vad betyder detta uttalande? Hur tror du din sambo reagerar i så fall? Det rimliga är att din sambo blir rätt sur. Du kommer hem sent på kvällen och har inte umgåtts med din sambo på hela dan. Din sambo har tidigare arbetat och håller nu på att diska undan er gemensamma disk. Din sambo orkar kanske inte med att sköta allt på egen hand, och får gärna hjälp av dig. Med dessa tänkbara fakta som bakgrund kan sambons uttalande tolkas på ett annat sätt. Hjälp till och torka disken.

Att förutspå Att ställa frågor. Inre bilder. Att reda ut oklarheter. Att sammanfatta. Lektion se 21748 Tre varldsreligioner! Lektion se 11355 De fem varldsreligionerna 1. Lektion se 12947 Varldsreligionerna. Lektion se 25526 De tre stora religionerna. Lektion se 12073 Min bok om religion. Countries. Introduktion av Gamla testamentet by Cecilia Bergentz on Prezi. Berättelser inkl Skapelsen, Gamla testamentet by Cecilia Bergentz on Prezi. Skapelsen, Gamla testamentet by Cecilia Bergentz on Prezi. Kunskapskrav religion 1.