background preloader

Stundensfilosof

Facebook Twitter

Lärande i det digitala samhället - om SAMR. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier.

Vi ses i skolan. Mina tankar om skola och lärande. Inspiratörer. Anne-Marie Körling. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen och det fördjupningsmaterial med filmer som UR har om de olika texttyperna inom genrepedagogiken. Elevers känsla av sammanhang. Hanna vill lyfta språket i ämnesundervisningen med genrepedagogik – Pedagog Malmö.

- Genrepedagogik handlar om att ge eleverna framgång i sina studier.

Hanna vill lyfta språket i ämnesundervisningen med genrepedagogik – Pedagog Malmö

Därför måste vi undervisa mer språkinriktat i skolan, säger Hanna Stehagen, en lärare som har utvecklat ett stort intresse för genrepedagogik och ämnesinriktad språkundervisning. Hanna menar att genrepedagogik och språkundervisning är något som gynnar alla elever, inte bara elever med annat modersmål eller som kommer från studieovana hem. År 2008 gick Hanna tillsammans med några kollegor en pilotutbildning i Genrepedagogik på Malmö Högskola. Sedan 2009 har man på Möllevångsskolan integrerad undervisning av svenska och svenska som andraspråk (SvA). - När skolan började med detta 2009 var det ganska spektakulärt, berättar Hanna Stehagen som är grundskollärare 7-9, Sv-SvA samt tyska, med ämnesbehörighet för gymnasiet. Tre tips till dig som undervisar nyanlända elever. Att vara flexibel och se till var eleven befinner kunskapsmässigt sig när hen kommer till Sverige.

Tre tips till dig som undervisar nyanlända elever

Det är Åsa Sebelius bästa tips till lärare som arbetar med nyanlända elever. Åsa Sebelius på Grimstaskolan i Vällingby arbetar huvudsakligen med nybörjarundervisning för nyanlända elever och flerspråkiga elever. Hon undervisar alltså elever med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. FLIPPA. Språkutvecklande arbetssätt. Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning. Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan.

Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning

En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. – Det tydligaste man ser i ett klassrum där det praktiseras språkutvecklande arbetssätt är att elevengagemanget och elevaktiviteten är hög. Det råder en flerstämmighet där många elever vågar komma till tals och där eleverna utifrån sin förförståelse och kunskap vågar testa sig fram, där de vågar ta sig an och ifrågasätta stoffet, säger Hanna Stehagen, författare till boken Språk i alla ämnen som utkommer inom kort. Boken presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen – oavsett ämne.

Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Best of History Web Sites.

Frisör

Hästar. Lärande. Historia. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl.

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna”

Respons med Jing. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Start. Barkersthlm. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet.

Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. Wordle - Manda Knutson Hall, Ystad.

Nybörjarguide. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2.

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Synliggöra det synliga lärandet. Lärarbloggar. Sylvia Svenungsson – IT-pedagog – En blogg om hur IT öppnar nya v...

Sv

Religion. Charlottas klassrum. So You Want a Reading Classroom – 12 Ideas to Help You. TCRWP. Tysta tankar. Blogs. Skolporten. Helena von Schantz. Mrs Tigerte(a)ch. Förstelärarblogg på Östra Real, med fokus på svenska och IT.