ANSİKLOPEDİK BİLGİ

Facebook Twitter
Zamanda yolculuk kuramlarýnýn bilimsel dayanaklarýndan biride 'Görecelik kuramlarý'ndan sonra gelen Kuantum fiziðidir. Bu açýdan kuantum fiziðinin genel çerçevesi hakkýnda bilgi sahibi olabilmeniz için kuantum fiziði hakkýnda genel bir takým bilgileri sizlerle paylaþmak istedim. Çetin BAL / 04 / 16 / 2003 Ýliþkinlik (relativity) teorisi bize þunu öðretti: Madde, çok büyük bir enerji birikimini ve enerji de maddeyi temsil eder. Bu yolu izleyerek madde ile alaný birbirinden nitel olarak ayýrt edemeyiz; çünkü madde ile enerji arasýndaki fark, nitel bir fark deðildir. Enerjinin en büyük kesimi maddede yoðunlaþmýþtýr; ama taneciði kuþatan alanda da enerji vardýr. Kuantum Fizigi Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli Kuantum Fizigi Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli
We offer you digital signage solutions, TFT monitors as well as the corresponding components. We also supply individual hard- and software solutions for digital signage applications. As a worldwide supplier of state-of-the-art TFT technologies and TFT system solutions, Data Display Group supports you in all project phases starting with the construction of the metal housing through the worldwide procurement of parts and the modification of our in-house developed boards to touch integration. Data Display Teknoloji - the "Green Company" Data Display Teknoloji - the "Green Company"
bilgetilki.com
SAĞLIK

EVCİL HAYVANLAR

#ffcc00 #ffcc00 Support Wolfram|Alpha Wolfram Alpha Pro » x Image InputX Upload an image from your computer:
Birlikte Öğrenelim
GÖKYÜZÜ

BİSİKLET