ANSİKLOPEDİK BİLGİ

Facebook Twitter

Kuantum Fizigi Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli. Zamanda yolculuk kuramlarýnýn bilimsel dayanaklarýndan biride 'Görecelik kuramlarý'ndan sonra gelen Kuantum fiziðidir.

Kuantum Fizigi Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli

Bu açýdan kuantum fiziðinin genel çerçevesi hakkýnda bilgi sahibi olabilmeniz için kuantum fiziði hakkýnda genel bir takým bilgileri sizlerle paylaþmak istedim. Çetin BAL / 04 / 16 / 2003 Ýliþkinlik (relativity) teorisi bize þunu öðretti: Madde, çok büyük bir enerji birikimini ve enerji de maddeyi temsil eder. Bu yolu izleyerek madde ile alaný birbirinden nitel olarak ayýrt edemeyiz; çünkü madde ile enerji arasýndaki fark, nitel bir fark deðildir. Enerjinin en büyük kesimi maddede yoðunlaþmýþtýr; ama taneciði kuþatan alanda da enerji vardýr. Data Display Teknoloji - the "Green Company" Bilgetilki.com.

SAĞLIK

EVCİL HAYVANLAR. #ffcc00. Birlikte Öğrenelim. Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. The Top 10 Best Science Fiction Books. GÖKYÜZÜ. BİSİKLET.