background preloader

Zoologia

Facebook Twitter

Co tak naprawdę zagraża pszczołom. Co było pierwsze - jajko czy kura? Powtórzenie wiadomości - KRĘGOWCE ZMIENNOCIEPLNE by bingermarta on Genially. All About Bird Song. Flap to the Future – The flight adaptations game. All About Bird Anatomy - The Cornell Lab of Ornithology. Discover how birds are built using the Cornell Lab’s interactive learning tool.

All About Bird Anatomy - The Cornell Lab of Ornithology

With more than 100 parts at your fingertips, you can learn bird anatomy quickly and effectively. Explore all 11 anatomical systems in the virtual bird—Feathers, Skin, Musculatory, Skeletal, Respiratory, Digestive, Circulatory, Female and Male Urogenital, Nervous, and Endocrine—then quiz yourself to see how much you’ve absorbed. Zagadkowe morderstwo - Escape room_2 by ekruminis on Genially. Zagadkowe morderstwo Ewa kruminis-Kaszkiel Podejrzani miejsce zbrodni Wstęp Jesteś kryminologiem i musisz wyjaśnić zagadkowe morderstwo pewnego rolnika z Podlasia.

Zagadkowe morderstwo - Escape room_2 by ekruminis on Genially

Przeczytaj UWAŻNIE WSTĘP i UDAJ SIĘ NA MIEJSCE ZBRODNI Rafał - PAROBEK ROLNIKA Edward - SĄSIAD ROLNIKA Grażyna - ŻONA ROLNIKA Zenon - PRZYJACIEL ROLNIKA Miejsce zbrodni Osoby postronne nie mają tam WSTępu, Ale ty TAK. Poszukaj narzędzia zbrodni. Kliknij na narzędzie zbrodni. Beetle Dissection. Watch - Odkryj. Robaki zjadają kompost. This Is How a Tadpole Transforms Into A Frog. Kosmiczna krew. Pani entomolog – mrs entomologist. (15) Z kamerą wśród pszczół. Bees. PRJ K5 PollinatorColor. PRJ MS AquaBeetle. (3) Zwierzak o 250 NOGACH - Archispirostreptus gigas. (3) Niezwykłe pająki - Film dokumentalny. Biologia. Klasa VI "Ptaszniki to pajęczaki" Cechy stawonogów i ogólne spojrzenie na skorupiaki. Inside the ant colony - Deborah M. Gordon.

Astacus. Owady zapylające - bezcenni mieszkańcy Ziemi I Akademia Młodych Allegro & Kasia Gandor. Mapa Bioróżnorodności: System integracji danych o różnorodności biologicznej — Baza Danych. Czy Gucio rzeczywiście mógł spać w kwiatach? - Pan(i) Arthropoda UW. What’s Inside A Caterpillar 'Cocoon?' Lucas the Spider - I'm Starving. (1) Eli the eel: A mysterious migration - James Prosek. (18) ZIMORODEK polowanie na ryby. Sei Whale : Baleen Whales : Voices in the Sea.

Klucz do oznaczania płazów (postacie dorosłe) - Człowiek i Przyroda. 14 Wewnętrzny modzel piętowy 3–4 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi, podudzie dłuższe od uda (rys. 9c)żaba śmieszka Pelophylax ridibundus 14* Wewnętrzny modzel piętowy 1,5–3 razy krótszy od pierwszego palca palca tylnej nogi, podudzie krótsze od uda lub równe ... 15 15 Wewnętrzny modzel piętowy półksiężycowaty, wysoki, symetryczny, 1,5–2 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 9a); podudzie krótsze od udażaba jeziorkowa Pelophylax lessonae 15* Wewnętrzny modzel piętowy niski, asymetryczny, 2–3 razy krótszy od długości pierwszego palca tylnej nogi (rys. 9b); podudzie równe długości udażaba wodna Pelophylax kl. esculentus 16 Tylne nogi wyciągnięte w przód sięgają piętą daleko poza koniec pyska (rys. 10c); błona bębenkowa tak duża, jak okożaba zwinka Rana dalmatina 16* Tylne nogi wyciągnięte w przód sięgają piętą najwyżej do końca pyska (rys. 10a, b); błona bębenkowa mniejsza niż oko ... 17.

Klucz do oznaczania płazów (postacie dorosłe) - Człowiek i Przyroda

The Mystery of the Barreleye Fish. 9 Najrzadszych Węży na Świecie. Atlas Płazów i Gadów w Polsce. Ptaki.info. Atlas Ssaków Polski. KRĘGOWCE by Milena Łakoma. 2.3: Gaseous Exchange Mechanism - Medicine LibreTexts. The intra-alveolar and intrapleural pressures are dependent on certain physical features of the lung.

2.3: Gaseous Exchange Mechanism - Medicine LibreTexts

However, the ability to breathe—to have air enter the lungs during inspiration and air leave the lungs during expiration—is dependent on the air pressure of the atmosphere and the air pressure within the lungs. Pressure relationships Inspiration (or inhalation) and expiration (or exhalation) are dependent on the differences in pressure between the atmosphere and the lungs. In a gas, the pressure is a force created by the movement of gas molecules that are confined. For example, a certain number of gas molecules in a two-liter container has more room than the same number of gas molecules in a one-liter container (Figure 2.11). In this formula, P1 represents the initial pressure and V1 represents the initial volume, whereas the final pressure and volume are represented by P2 and V2, respectively.

Figure 2.11. Intrapulmonary and Intrapleural Pressure Relationships Figure 2.12. Bees - Free Educational Animal Games for Kids. Niezwykłe i dziwne zachowanie zwierząt. Co ono oznacza? /sites/common_assets/science/virtual_labs/CT08/CT08.html. Coneix el riu. Komiksy naukowe - Instytut Biologii Ssaków. Eggs. Insreport. ID that Skeeter. Animals & Pets 3D models. (3) To, Co Zrobiła Ta Wrona, Przerosło Nasze Oczekiwania. Jaki to ptak? Jaki to ptak? - rozwiązanie. The Vertebrate Circulatorium. The mammalian heart has two atria and two ventricles.

The Vertebrate Circulatorium

It is completely divided into a right half, which pumps deoxygenated blood, and a left half, which pumps oxygenated blood. Unlike most other tetrapods, mammals have only one systemic arch. It arises out of the left ventricle. The fetal mammalian heart operates in an unusual situation (press "Fetal Heart"). In a fetus, oxygen comes from the placenta, not the lungs. The first specialization is a bypass called the ductus arteriosus that connects the pulmonary artery to the systemic arch. The second fetal heart specialization is a hole called the foramen ovale. When a mammal is born, the lungs inflate and the resistance to blood flow to the lungs decreases. The mammalian heart has two atria and two ventricles.