background preloader

Facebook

Facebook Twitter

Social Apps, By Default, Are Hijacking Facebook. Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře. Text článku: Stránky semináře z fyziky Na našem gymnáziu tento rok vyučuji mimo jiné i Seminář a cvičení z fyziky.

Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře

Na začátku školního roku jsem se žáky domluvil, že pro seminář založím facebookové stránky. Domluvili jsme se, že všechny důležité informace budou publikovány na těchto stránkách. Pouze dva žáci z 24 neměli svůj účet na této sociální síti, proto jsem je požádal, ať si účet založí, s tím, že mohou při registraci použít smyšlená jména. Po půlroce provozu vidím za facebookovými stránkami semináře téměř samé klady.

Konkrétní nebezpečí spojená s Facebookem. Text článku: Facebook se stal svého času, dle mého zhruba před dvěma lety, novým fenoménem.

Konkrétní nebezpečí spojená s Facebookem

Dnes jej vnímáme jako součást nejen internetu, ale i komunikace obecně. Dokonce se dostal i na weby věnované výuce – jako např. sem. Z většiny článků (a to nejen zde) mám pocit, že pouze opakují jakési vžité schéma o chatu pro puberťáky a obecné fráze o bezpečnosti. Avšak nějaké konkrétní zkušenosti s Facebookem nebo návrhy na využití ve vzdělávání dle mého chybí.

V tomto článku bych se rád věnoval bezpečnostním rizikům spojeným s užíváním Facebooku. Protože jsem věděl, že téměř všichni studenti GON mají Facebook a pravidelně si přidávají bez rozmyslu další a další přátele, upozorňoval jsem je na nebezpečí spojená s umožněním přístupu k jejich osobním informacím téměř komukoliv. S tím jsem samozřejmě nebyl spokojený, navíc jsem přemýšlel nad tím, jak jsou mladí přes Facebook opravdu zranitelní. Twitter is harder to resist than cigarettes and alcohol, study finds. Online social networks as formal learning environments: Learner experiences and activities. George Veletsianos and Cesar C.

Online social networks as formal learning environments: Learner experiences and activities

Navarrete University of Texas at Austin, USA. Facebook Data Team Shows Diversity and Roots of Information Network. Information being shared on Facebook is highly diverse and coming to you mostly from people you rarely talk to, says the latest Facebook Data Team Study.

Facebook Data Team Shows Diversity and Roots of Information Network

The Facebook Data Team examined users' strong ties and weak ties by the number of comments, messages and photos people have in common. It turns out, those old friends and acquaintances you only see at reunions, influence your media consumption more than you might think. Výuka i za školními zdmi. Text článku: Asi každý učitel by si přál, aby se žáci ve škole cítili přirozeně a ne jako v jiném světě.

Výuka i za školními zdmi

Ve světě, který se liší od toho, v němž se nacházejí mimo školu, a to je svět 0 a 1. Proto je důležité technologie vnímat jako běžnou součást vyučování. Učitelům mohou při realizaci výukových aktivit pomáhat různé platformy a nástroje. Jednou z velmi užitečných je služba Edmodo. Edmodo bylo založeno roku 2008 Nicem Borgem a Jeffem O’Haraem. Pro práci je nutná registrace. A v čem je Edmodo tak dobré? Velké plus při používání Edmodo vidím v jeho podpoře učení kdykoliv a kdekoliv, což je umocněno možností používat ho i ve smartphonech. Zlepšení komunikace se netýká pouze učitele a studentů, ale také rodičů. Edmodo nabízí registrovaným učitelům účast v diskuzi mezi pedagogy. Používání Edmodo nebo jiných platforem založených na podobném principu je pro výuku velice přínosné.

How to undermine Facebook. Issues for 2012 #3: Who Gets to Define Your Online Identity? - ReadWriteCloud. If I were truly mischief and wanted to game the system, I would have named this article, "Facebook Wants to Be Your One True Login, Part 2.

Issues for 2012 #3: Who Gets to Define Your Online Identity? - ReadWriteCloud

" If you're not familiar with the incident to which I'm referring: One of the most illustrative cases of the incomplete state of the Internet as an information system was in February 2010, when ReadWriteWeb itself happened to publish an article with "Facebook" and "login" in its headline. It soon found itself at or near the top of Google search results for the phrase "facebook login," with the result being that hundreds of Web users to this day happen upon this page when they're trying to reach Facebook itself. The Web was not designed to require identity or authentication for data to be accessed. Up to now, most consumers have not considered this a problem - at least, not the ones who found themselves staring at ReadWriteWeb when they were expecting Farmville. This will change.

Too many protocols, too few sources. MyFnetwork on Facebook. Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku? Text článku: Dne 22. září se v San Franciscu konala tzv.

Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku?

„vývojová“ konference Facebooku F8. Pro nás zajímavou zprávu o ní na svém hlavním blogu Hack Education podává mimořádně zajímavá propagátorka vzdělávacích technologií, autorka, novinářka a moderní učitelka Audrey Watters. Podívejme se, co píše. Přestože v mottu konference, které obsahovalo hned několik sloves (Read. Tak třeba Hoot.me dovoluje studentům vytvářet skupiny navzájem si pomáhající s přípravou na výuku a hlavně na testy. Jinou zajímavou aplikací je Inigral, jež disponuje významnou podporou Nadace Melindy & Billa Gatesových. V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?

Text článku: “Kdo v dnešní době nepoužívá Facebook?”

V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?

, mohli bychom se na úvod ptát. Někdy také můžeme slyšet konstatování “Kdo není na Facebooku, nežije.” Mají tedy i 12 leté děti právo “žít”? Ráda bych se s vámi podělila o výsledky výzkumu, který byl realizován s podporou Microsoftu pod vedením odborné asistentky na Univerzitě v New Yorku Danah Beyond. Odpovědět na tuto otázku se Danah Beyond se svými spolupracovníky ze Severozápadní Univerzity, Kalifornské univezity a Harvardské university rozhodli po mnohých dotazech pokládaných právě rodiči nezletilých dětí. Hlavním důvodem, proč je přístup ke službám sociálních sítí, jako je Facebook, omezen do určitého věku, je americký Zákon o ochraně dětí online (COPPA), jež reguluje, jaká data o dětech mohou společnosti sbírat bez dohledu rodičů.

Procento dětí s účtem na Facebooku Za situace, kdy rodiče pomáhají dětem lhát o svém věku za účelem získání přístupu k online službám, nemůže zákon COPPA účinně fungovat. Facebook Is Making Us Miserable - Daniel Gulati. By Daniel Gulati | 1:05 PM December 9, 2011 When Facebook was founded in 2004, it began with a seemingly innocuous mission: to connect friends.

Facebook Is Making Us Miserable - Daniel Gulati

Some seven years and 800 million users later, the social network has taken over most aspects of our personal and professional lives, and is fast becoming the dominant communication platform of the future. But this new world of ubiquitous connections has a dark side. Facebook and subscriptions. A few people sent me a pointer to an announcement of a new Facebook push to get publications to come inside their silo.

Facebook and subscriptions

This isn't imho news. They've been working on this for a long time. Is Facebook Stifling the Free Flow of Information?