background preloader

Facebook

Facebook Twitter

Social Apps, By Default, Are Hijacking Facebook. Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře. Text článku: Stránky semináře z fyziky Na našem gymnáziu tento rok vyučuji mimo jiné i Seminář a cvičení z fyziky.

Konkrétní využití Facebooku – stránky semináře

Na začátku školního roku jsem se žáky domluvil, že pro seminář založím facebookové stránky. Domluvili jsme se, že všechny důležité informace budou publikovány na těchto stránkách. Pouze dva žáci z 24 neměli svůj účet na této sociální síti, proto jsem je požádal, ať si účet založí, s tím, že mohou při registraci použít smyšlená jména. Po půlroce provozu vidím za facebookovými stránkami semináře téměř samé klady.

Přínosy facebookových stránek Dořešení či rozšíření probíraného tématu Myslím, že se každému stane, že nestihne odpovědět na dotazy žáků, nebo nás odpověď neuspokojí, avšak nevíme, jak bychom odpověděli lépe. Výše uvedené lze samozřejmě realizovat na jakýchkoliv www stránkách nebo blozích. Komunikace a zpětná vazba Na Facebooku lze snadno vytvářet ankety a (pokud chceme) kontrolovat, kdo (a jak) odpověděl. Konkrétní nebezpečí spojená s Facebookem. Text článku: Facebook se stal svého času, dle mého zhruba před dvěma lety, novým fenoménem.

Konkrétní nebezpečí spojená s Facebookem

Dnes jej vnímáme jako součást nejen internetu, ale i komunikace obecně. Dokonce se dostal i na weby věnované výuce – jako např. sem. Z většiny článků (a to nejen zde) mám pocit, že pouze opakují jakési vžité schéma o chatu pro puberťáky a obecné fráze o bezpečnosti. Avšak nějaké konkrétní zkušenosti s Facebookem nebo návrhy na využití ve vzdělávání dle mého chybí. V tomto článku bych se rád věnoval bezpečnostním rizikům spojeným s užíváním Facebooku.

Twitter is harder to resist than cigarettes and alcohol, study finds. Tweeting or checking emails may be harder to resist than cigarettes and alcohol, according to researchers who tried to measure how well people could resist their desires.

Twitter is harder to resist than cigarettes and alcohol, study finds

They even claim that while sleep and sex may be stronger urges, people are more likely to give in to longings or cravings to use social and other media. A team headed by Wilhelm Hofmann of Chicago University's Booth Business School say their experiment, using BlackBerrys, to gauge the willpower of 205 people aged between 18 and 85 in and around the German city of Würtzburg is the first to monitor such responses "in the wild" outside a laboratory. The results will soon be published in the journal Psychological Science. "Modern life is a welter of assorted desires marked by frequent conflict and resistance, the latter with uneven success," said Hofmann. The researchers found that as the day wore on, willpower became lower. Online social networks as formal learning environments: Learner experiences and activities. George Veletsianos and Cesar C.

Online social networks as formal learning environments: Learner experiences and activities

Navarrete University of Texas at Austin, USA Abstract. Facebook Data Team Shows Diversity and Roots of Information Network. Information being shared on Facebook is highly diverse and coming to you mostly from people you rarely talk to, says the latest Facebook Data Team Study.

Facebook Data Team Shows Diversity and Roots of Information Network

The Facebook Data Team examined users' strong ties and weak ties by the number of comments, messages and photos people have in common. It turns out, those old friends and acquaintances you only see at reunions, influence your media consumption more than you might think. Don't discount the memes or news links your weak-tie friends share. You see those a lot. Researchers cite that you are 10-times more likely to share "novel content," that you would otherwise have not seen, from a weak-tie friend. Výuka i za školními zdmi. Text článku: Asi každý učitel by si přál, aby se žáci ve škole cítili přirozeně a ne jako v jiném světě.

Výuka i za školními zdmi

Ve světě, který se liší od toho, v němž se nacházejí mimo školu, a to je svět 0 a 1. Proto je důležité technologie vnímat jako běžnou součást vyučování. Učitelům mohou při realizaci výukových aktivit pomáhat různé platformy a nástroje. Jednou z velmi užitečných je služba Edmodo. Edmodo bylo založeno roku 2008 Nicem Borgem a Jeffem O’Haraem. Pro práci je nutná registrace. A v čem je Edmodo tak dobré? Velké plus při používání Edmodo vidím v jeho podpoře učení kdykoliv a kdekoliv, což je umocněno možností používat ho i ve smartphonech. How to undermine Facebook. Issues for 2012 #3: Who Gets to Define Your Online Identity? - ReadWriteCloud. MyFnetwork on Facebook.

Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku? Text článku: Dne 22. září se v San Franciscu konala tzv.

Bude se jednou vzdělávání odehrávat na Facebooku?

„vývojová“ konference Facebooku F8. Pro nás zajímavou zprávu o ní na svém hlavním blogu Hack Education podává mimořádně zajímavá propagátorka vzdělávacích technologií, autorka, novinářka a moderní učitelka Audrey Watters. Podívejme se, co píše. Přestože v mottu konference, které obsahovalo hned několik sloves (Read. Tak třeba Hoot.me dovoluje studentům vytvářet skupiny navzájem si pomáhající s přípravou na výuku a hlavně na testy. Jinou zajímavou aplikací je Inigral, jež disponuje významnou podporou Nadace Melindy & Billa Gatesových. Specializovaný kalifornský producent výukových programů Kno na konferenci oznámil spuštění nové aplikace, s jejíž pomocí se mohou studenti dostat ke svým učebnicím přímo na Facebooku. Dalším v řadě amerických firem obracejících svůj zájem k Facebooku je Grockit. Obliba sociálního prostředí mezi mladými lidmi působí jako katalyzátor na firmy, jež zde vidí možnost uplatnění.

Existuje jediná možná cesta. V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku? Text článku: “Kdo v dnešní době nepoužívá Facebook?”

V jakém věku je vhodné mít účet na Facebooku?

Facebook Is Making Us Miserable - Daniel Gulati. By Daniel Gulati | 1:05 PM December 9, 2011 When Facebook was founded in 2004, it began with a seemingly innocuous mission: to connect friends.

Facebook Is Making Us Miserable - Daniel Gulati

Some seven years and 800 million users later, the social network has taken over most aspects of our personal and professional lives, and is fast becoming the dominant communication platform of the future. But this new world of ubiquitous connections has a dark side. In my last post, I noted that Facebook and social media are major contributors to career anxiety. After seeing some of the comments and reactions to the post, it’s clear that Facebook in particular takes it a step further: It’s actually making us miserable.

Facebook’s explosive rate of growth and recent product releases, such as the prominent Newsticker, Top Stories on the newsfeed, and larger photos have all been focused on one goal: encouraging more sharing. First, it’s creating a den of comparison. Facebook and subscriptions. A few people sent me a pointer to an announcement of a new Facebook push to get publications to come inside their silo.

Facebook and subscriptions

This isn't imho news. They've been working on this for a long time. Is Facebook Stifling the Free Flow of Information? Struggling to get to sleep last night, I caught this whilst listening to episode 124 of This Week in Google from a few weeks ago (45 mins or so in to the original; I’ve excerpted the relevant bit below): The first thing that grabbed my attention was that Importing a blog or RSS feed to your personal Facebook account is no longer available. Facebook’s recommendation is to “Use Facebook Notes to customize your blog posts in a rich format that’s compatible for readers on Facebook, [or] [l]ink directly to your blog posts from your status”. Pretty much the only interaction I have with Facebook is (or rather, was) to automatically syndicate my OUseful.info blog posts via an RSS through my Facebook Notes application. This didn’t generate many views, clickthrus or trackbacks, but it did generate some, and now, it seems, I’m no longer posting blog post links to my Facebook friends.

So much for frictionless sharing, huh?