background preloader

Lessons

Facebook Twitter

6 Good Advice To Keep A Positive Attitude When Things Are Difficult. De levenslessen van wetenschapster Christine Van Broeckhoven. Creativity/Productivity. How to Get Things Done (GTD) 13 things mentally strong people don’t do. 7 pure tips van Pascale Naessens. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

7 pure tips van Pascale Naessens

"Wist je dat Pascale Naessens voor haar eerste kookboek flink moest leuren om het verkocht te krijgen? Ze gaf niet op en zette door, want ze geloofde in haar project. " (Sabine van Meenen, OndernemersCoach) Richard Branson, JK Rowling, Oprah Winfrey … Waarom willen we ons met succesvolle Amerikanen vergelijken als er ook bij ons inspirerende mensen rondlopen? Pascale Naessens, bijvoorbeeld. 1. Authenticiteit is een belangrijke eigenschap vandaag de dag. Besef goed welke kwaliteiten, talenten en sterktes jij NU al in huis hebt. 2.

Het wemelt van de kookboeken. 3. Wellicht denk je ‘dat is knap makkelijk voor Pascale want zij heeft een bekend gezicht’. “Pascale is slim online en live aanwezig op haar website, in de pers, tijdens tv-programma’s en ze post 'pure' berichtjes op Facebook om te zaaien”, legt Sabine uit. 4. Sabine: “Wist je dat Pascale voor haar eerste kookboek flink moest leuren om het verkocht te krijgen? Nooit meer tijd verliezen: 7 tips. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Nooit meer tijd verliezen: 7 tips

Wachten aan de kassa, een project dat meer tijd in beslag neemt dan werd verwacht, een deadline niet gehaald, file, niet kunnen slapen … Allemaal verloren tijd die beter en nuttiger besteed had kunnen worden. Het is belangrijk om onze tijd goed te besteden. Tijd is geld. Maar in deze economie van schaarste is tijd - spijtig genoeg – ook een schaars goed geworden. Maak lastig denkwerk makkelijk in 7 stappen. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Maak lastig denkwerk makkelijk in 7 stappen

Duurt het bij jou soms ook lang voor je met een lastige klus begint? Omdat je niet precies weet hoe je het gaat aanpakken? 7 Lessons From 7 Great Minds. Have you ever wished you could go back in time and have a conversation with one of the greatest minds in history?

7 Lessons From 7 Great Minds

Well, you can’t sorry, they’re dead. Unless of course you’re clairaudient, be my guest. But for the rest of us, we can still refer to the words they left behind. Even though these great teachers have passed on, their words still live, and in them their wisdom. I’ve made a list of seven what I believe are some of the greatest teachings by the world’s greatest minds. 1.

WikiHow - De handleiding die jij kan bewerken. 5 tips die bergen werk verzetten. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

5 tips die bergen werk verzetten

"Het is een cliché, maar een to-dolijst maken is één van de beste tips om je zaken op orde te houden. " (Frank Vander Sijpe, hr-coach Securex) Lijkt het een onbegonnen zaak om die bergen werk te verzetten? Frank Vander Sijpe, hr-coach bij Securex, krikt je motivatie op. 1. Positief denken werkt een positief resultaat in de hand. 2. Probeer met je lichaam en geest op dezelfde plek te blijven. 3. Wanneer je de bomen door het bos niet meer ziet, helpt het om te praten. 4. Why Procrastinators Procrastinate. PDF: We made a fancy PDF of this post for printing and offline viewing. Buy it here. (Or see a preview.) 10 kleine dingen die ons elke dag slimmer maken - Ondertussen. Succes en geluk hangen af van onze ingesteldheid, zo meent Carol Dweck, psychologe van de universiteit van Standford.

10 kleine dingen die ons elke dag slimmer maken - Ondertussen

Wie gelooft dat zijn of haar intelligentie een gegeven is en nooit zal veranderen, zal minder succes uit zijn leven halen dan werkelijk mogelijk is. Haar onderzoek geeft aan dat inzet belangrijker is dan zogenaamd talent. De succesvolle mensen op deze wereld focussen op groei, aldus Dweck. 'Niet iedereen kan Albert Einstein zijn, maar iedereen kan aan zijn capaciteiten werken. Ook Einstein werd pas Einstein na tientallen jaren van inzet.' We kunnen dus allemaal slimmer worden. 1. Op het internet surfen is tegenwoordig al te vaak synoniem met 'sociale media checken'. Stumble Upon is een leuke tool om nieuwe dingen te ontdekken op het Net. 2. Things to Stop. Uitstelgedrag. Study Finds Exercise Literally Makes Your Brain Grow. Scientists know that exercise can foster the growth of new brain cells, but the factors responsible for this phenomenon have not been well understood.

Study Finds Exercise Literally Makes Your Brain Grow

In a recent study, researchers have discovered the chemical process that makes this happen. What’s more is that they may be able to “bottle” the chemical that produces this benefit, so a brain-growth pill may be coming to your drug store in the future. 10 Lessons from Einstein. 7 Body Language Tricks To Make Anyone Instantly Like You. There’s no question that body language is important.

7 Body Language Tricks To Make Anyone Instantly Like You

And, according to Leil Lowndes in her book “How To Talk To Anyone,” you can capture — and hold — anyone’s attention without even saying a word. We’ve selected the best body language techniques from the book and shared them below: The Flooding Smile “Don’t flash an immediate smile when you greet someone,” says Lowndes.