background preloader

Finance & Banking

Facebook Twitter

De nieuwe Wehkamp - De Groene Amsterdammer. Dit zijn de gevolgen van de nieuwe Europese betalingsrichtlijn PSD2. De donut economie - VPRO Tegenlicht. Fin Shop Belgium - Verkoopcentrum van de roerende goederen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ongezien lek bij belastinginspectie. Ruim 300 namen van grote be­drij­ven, in­stel­lin­gen en top­lui die mil­joe­nen moe­ten be­ta­len aan de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie (BBI) zijn uit­ge­lekt. Nooit eer­der was er zo’n groot lek bij de fis­cus. Deze week zijn ver­schil­len­de Ex­cell-be­stan­den met de namen van meer dan 300 on­der­ne­min­gen, or­ga­ni­sa­ties en per­so­nen ge­lekt naar De Tijd. De bron is ano­niem, maar de ge­ge­vens blij­ken na ver­schil­len­de checks au­then­tiek. Het gaat om hon­der­den dos­siers van de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie (BBI), waar­in be­las­tin­gen zijn ge­vor­derd in het jaar 2014. Het is de al­ler­eer­ste keer dat op zo’n grote schaal ver­trou­we­lij­ke ge­ge­vens van de in­spec­tie op de straat­ste­nen be­lan­den.

No­ti­o­ne­le in­trest Eer­der raak­te al be­kend dat de BBI zo’n zaak voer­de tegen de Finse ener­gie­reus For­tum, die ook op de ge­lek­te lijst prijkt. Bat­te­rij­en Op­ge­klopt? België weer even rijk als voor de crisis. Wie heeft de groenestroomcertificaten gelanceerd? - Ik heb een vraag (2015) Antwoord Je vermoeden is juist. De bevoegdheid Energie werd onder de Vlaamse regering opgevolgd door de volgende ministers. 1988-1992; Norbert De Batselier (SP) in regering (eigenlijk executieve) Geens IV1992-1995: Luc Van den Brande (CVP) in regeringen Van den Brande I, II en III1995-1999: géén uitdrukkelijke ministriële bevoegdheid in regering Van den Brande IV1999-2003; Steve Stevaert (sp.a) in regering Dewael2003-2004: Gilbert Bossuyt (sp.a) in regering Somers2004-2007: Kris Peeters (CD&V) in regering Leterme2007-2009: Hilde Crevits (CD&V) in regering Peeters I2009-2014: Freya Van den Bossche (sp.a) in regering Peeters II2014-...: Annemie Turtelboom (open VLD) in regering Bourgeois Pas middenin de jaren 1990 kwamen er echte bevoegdheden bij kijken door de derde staatshervorming en enkele uitspraken van het arbitragehof over de opdeling van het energiebeleid.

De groenestroomcertificaten (GSC) waren een nieuw systeem om groene energie te stimuleren. Reacties op dit antwoord. Verdien 30.000 euro/maand met YouTube. Geen zin om te werken voor de kost? Start dan een YouTube-kanaal. Met 50.000 abonnees kan je al leven van YouTube. In Nederland is het al de gewoonste zaak van de wereld: er zijn heel wat gewone Nederlanders die goed geld verdienen met YouTube-filmpjes te maken over auto’s, de games die ze spelen, hun dagelijks leven of dansschool.

De Belgen hinken achterop, een gat in de markt dus in ons land… Felix ‘PewDiePie’ Kjellberg, de populairste YouTuber ter wereld, wist in 2014 maar liefst 7,6 miljoen euro te verdienen met zijn YouTube-kanaal. Hoe kan je geld verdienen met YouTube? Een YouTuber verdient ongeveer 1 euro per 1.000 views. “Daarnaast sluiten de makers, via de grote mediabureaus, deals met merken voor het gebruik van producten in de YouTube-filmpjes. Reemer maakt al YouTube-filmpjes sinds 2007 en volgt zijn collega’s intensief.

YouTubers zijn interessant voor commerciële deals omdat ze veel fans hebben, en dit gedeelte van de inkomsten stijgt flink. 1 euro per 1.000 views (mr) Recettes-fiscales-eu-2015. Belgisch geld is op 1 december op. Vanaf 1 december moet de Belgische overheid verder met geleend geld. De eigen inkomsten voor dit jaar zijn dan allemaal opgebruikt. Een magere troost: daarmee behoort ons land tot de Europese middenmoot. Spanje en Frankrijk gaan nu al op krediet door. Tot die vaststelling komt het Institut Economique Molinari (IEM), een liberale denktank die tot dusver vooral bekend is van 'Tax freedom day', de kalender die aangeeft vanaf wanneer een werknemer in een bepaald land aan zijn belastingsplichten heeft voldaan.

Wie de overheidstekorten van landen wil vergelijken, wordt daarbij meestal met percentages en miljarden om de oren geslagen. Cyprus zit als eerste door de inkomsten heen. Ook als de verschillende onderdelen van de overheid worden bekeken behoort ons land bijna overal tot de middenmoot. Het einde van de fiscale piraterij - Finance - Trends Mobile. Op 8 oktober finaliseren de ministers van Financiën van de G20 in Lima het actieplan dat een einde moet maken aan agressieve fiscale planning door multinationals. Dat gebeurt op basis van de voorstellen, die de OESO op 5 oktober zal presenteren. "Het is een interessante tijd voor fiscalisten, met duizenden documenten die op ons afkomen", voorspelt professor fiscaliteit Luc De Broe (KU Leuven, advocatenkantoor Laga). "Het wordt voor multinationals moeilijker om belastingen te ontwijken. Vanaf volgend jaar zal het wettelijke fiscale kader grondig veranderen in die richting.

" De Broe presenteert volgende week maandag op een conferentie in Leuven een onderzoek, dat hij de voorbije twee jaar heeft gedaan over misbruik van belastingverdragen en Europees recht, staatssteun via rulings en schadelijke belastingpraktijken. Trends kon het resultaat al inkijken. In 2012 riep de G20 de OESO op te onderzoeken hoe fiscale achterpoortjes kunnen worden gesloten. Einde van een tijdperk Europijlen op België. Een bedrijfswagen, wat betekent dat in loon? | De Tijd. Pensioenfondsen halen bijna 4,5 procent rendement. De Belgische pensioenfondsen hebben in de eerste zes maanden van het jaar een rendement behaald van 4,48 procent.

Voor de tweede jaarhelft zijn de vooruitzichten moeilijker Dat blijkt uit cijfers van de BVPI, de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen. De Belgische pensioenfondsen vormen de zogenaamde tweede pijler van ons pensioenstelsel, samen met de pensioenverzekeringen. Het is het extra pensioen dat met werkgeversbijdragen wordt opgebouwd.

Het gemiddeld rendement de voorbije dertig jaar van de fondsen bedraagt zeven procent. Het rendement in 2014 bedroeg 11,06 procent. Voorspellingen voor de rest van het jaar doet BVPI-voorzitter Philip Neyt niet. Pensioenfondsen kijken vooral naar de lange termijn, relativeert Neyt de rendementscijfers over zes maanden. Beschikbaar inkomen sinds 2007 niet meer gestegen. De gemiddelde groei van het beschikbaar inkomen van de gezinnen sinds het begin van de financiële crisis is in België stilgevallen. Daarmee hinkt ons land achterop in vergelijking met de andere Oeso-landen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vergeleek de bbp- of economische groei met de groei van het beschikbaar inkomen in de periode 2007-2015.

Dat is het inkoomen na belastingen en met inbegrip van sociale uitkeringen. Daaruit blijkt dat het gemiddelde bbp per capita voor de landen die deel uitmaken van de Oeso over die periode 3,2 procent toenam. Tussen de landen van de Oeso zijn er wel grote verschillen. We verdienen gemiddeld 3.300 euro bruto per maand. In 2013 verdienden werknemers met een voltijdse job in ons land gemiddeld 3.300 euro bruto per maand.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft erg groot: mannen verdienen 7 procent meer. Als rekening gehouden wordt met deeltijds tewerkgestelden loopt dat zelfs op tot 20 procent, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Als alle Belgische werknemers worden opgedeeld in loonklassen van 250 euro, blijkt duidelijk dat de meeste loontrekkenden een brutomaandloon verdienen dat zich tussen 2.000 euro en 3.000 euro bruto bevindt. Exact de helft van de werknemers zit in een van die vier looncategorieën. Met 14,1% van de loontrekkenden vertegenwoordigt de loonklasse 2.500 tot 2.750 euro de grootste groep werknemers.

Opvallend: 5,6% van de werknemers verdient meer dan 6000 euro bruto. Ook in 2013 bleken vrouwen globaal genomen minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s. Lonen laagst in horeca Petrochemie betaalt het best.

Vastgoed

Rusthuizen in Vlaanderen. Negatieve rente: het zwarte gat van het financiële systeem. Bijna niemand lijkt zich zorgen te maken over de toenemende negatieve rentes. Onwetendheid of laksheid? Het kan een heel dure rekening worden, waarschuwt Nico Pantelis. Vorige maand schreven we nog over de mogelijkheid van een nieuwe zwarte zwaan die ons financiële pad kruist. Het is een metafoor voor een sluimerend probleem dat plots in alle hevigheid losbarst en het hele financiële systeem doet wankelen. Ook vandaag zijn de marktomstandigheden weer van die aard dat een nieuwe zwarte zwaan zich kan ontwikkelen.

Als iedereen maatregelen neemt tegen deflatie, dan vertaalt zich dat in een vlucht naar cash en overheidsobligaties. Bron: Tradingeconomics.com Een vergelijkbaar drama speelt zich vandaag af in Europa. Negatieve rentes zijn overigens al lang geen exclusief fenomeen voor Europa. In enkele Noord-Europese landen is het al zover: daar krijgen enkele grotere investeerders een negatieve rente op hypotheekfinancieringen. Bron: FT, Citigroup Wie gaat op dat ogenblik nog sparen? Marginal utility. Marginality[edit] The term marginal refers to a small change, starting from some baseline level. As Philip Wicksteed explained the term, "Marginal considerations are considerations which concern a slight increase or diminution of the stock of anything which we possess or are considering"[2] In practice the smallest relevant division may be quite large.

Utility[edit] Depending on which theory of utility is used, the interpretation of marginal utility can be meaningful or not. Contemporary mainstream economic theory frequently defers metaphysical questions, and merely notes or assumes that preference structures conforming to certain rules can be usefully proxied by associating goods, services, or their uses with quantities, and defines "utility" as such a quantification.[5] Though generally pursued outside of the mainstream methods, there are conceptions of utility that do not rely on quantification.

Diminishing marginal utility[edit] Marginalist theory[edit] Quantified marginal utility[edit] is. Capital in the Twenty-First Century. Capital in the Twenty-First Century is a 2013 book by French economist Thomas Piketty. It focuses on wealth and income inequality in Europe and the United States since the 18th century. It was initially published in French (as Le Capital au XXIe siècle) in August 2013; an English translation by Arthur Goldhammer followed in April 2014.[1] On May 18, 2014, the English edition reached number one on the New York Times Best Sellers List for best selling hardcover nonfiction[2] and became the greatest sales success ever of academic publisher Harvard University Press.[3] By January 2015, the book has sold 1.5 million copies in French, English, German, Chinese and Spanish.[4] Publication and initial reception[edit] Contents[edit] Piketty predicts a world of low economic growth and dismisses the idea that bursts of technological advances will bring the growth back to the levels of the 20th century, arguing that we should not base ourselves on the "caprices of technology Reception[edit] James K.

Aanvullend pensioen staat onder druk. De verzekeringssector wil dat de regering zwaar het mes zet in het uitgesteld loon van de werknemers. Werknemers zouden tienduizenden euro’s van hun aanvullend pensioen verliezen. De verzekeringskoepel Assuralia heeft de regering gevraagd om alle bestaande contracten inzake aanvullend pensioen in de privésector open te breken. Drie op de vier in de privésector hebben zo’n contract. Assuralia wil dat voor alle nog komende stortingen tussen nu en de pensioenleeftijd van de werknemer, het gegarandeerd rendement zakt van 3,25 % naar 0,4 %. Dat betekent dat iedereen zou moeten inleveren op zijn aanvullend pensioen.

Assuralia lobbyt al lang om het wettelijk gegarandeerd rendement (3,25 % op stortingen door de werkgever, 3,75 % op stortingen door de werknemer) af te voeren. Volgens Wauthier Robyns, directeur bij Assuralia, is de ingreep onvermijdelijk. Nieuwe regels voor aangifte van nalatenschap. Na een over­lij­den komen ook ad­mi­ni­stra­tie­ve be­slom­me­rin­gen en ver­plich­tin­gen op u af.

Eén daar­van is de aan­gif­te van de na­la­ten­schap. Sinds begin dit jaar zijn er prak­ti­sche wij­zi­gin­gen. Sinds 1 ja­nu­a­ri int niet lan­ger de fe­de­ra­le over­heid de suc­ces­sie­rech­ten, maar kan elk ge­west de in­ning zelf or­ga­ni­se­ren. Het Vlaams Ge­west ging daar­in het verst en bouw­de de eigen be­las­ting­dienst fors uit. 1.

Dat hangt af van de woon­plaats van de over­le­de­ne. 2. Als erf­ge­naam of al­ge­meen le­ga­ta­ris bent u ver­plicht om aan­gif­te te doen van wat de over­le­de­ne na­laat. 3. Sinds 1 ja­nu­a­ri moet de aan­gif­te bij de Vlaam­se Be­las­ting­dienst in­ge­diend wor­den met het nieu­we for­mu­lier ‘Aan­gif­te van de na­la­ten­schap’. 4. Dat hangt ervan af of de over­le­de­ne al dan niet rijks­in­wo­ner was. Van een rijks­in­wo­ner moe­ten vol­gen­de zaken aan­ge­ge­ven wor­den: De open­staan­de schul­den mogen in min­de­ring ge­bracht wor­den. 5. 6. De crisis is resistent geworden - Finance. Ach, zijn we dan niet allemaal dood, zoals Keynes placht te zeggen? Toch niet, de lange termijn is al bezig. De voorbije decennia zijn die kortetermijnremedies zo vaak en zo ondoordacht toegepast dat we hier en nu met de langetermijngevolgen opgescheept zitten.

De kortetermijnoplossingen werken niet meer, net zoals antibiotica die te genereus worden toegediend. De crisis is resistent geworden. Bedrijven passen hun gedrag al aan, en handelen alsof lage groei en lage inflatie het nieuwe normaal zijn. Wie deze structurele crisis verwart met een cyclische dip, vecht de verkeerde oorlog uit. Neem het geneesmiddel van de stijgende overheidsuitgaven. België past dat schoentje helemaal. Wie deze structurele crisis verwart met een cyclische clip, vecht de verkeerde oorlog uit. In Europa verschuift de groei snel naar de landen die de voorbije jaren hebben hervormd, zoals Ierland en Spanje, en blijven landen als Frankrijk en Italië pas op de plaats maken.

Zoveel verdient de gemiddelde Belg. Belgische bedrijven zitten op 240 miljard euro cash - Bedrijven. 240 miljard euro aan liquide middelen hebben de Belgische ondernemingen in hun boeken staan. Dat cijfer komt van B-information, een bureau gespecialiseerd in financiële informatie. Het analyseerde de balansen die de niet-financiële ondernemingen de voorbije zes jaar hebben ingediend. Ongeveer 348.000 van de 410.000 bedrijven hebben hun balans over 2013 al gepubliceerd en daaruit blijkt dat ze samen over meer dan 222 miljard euro cash beschikken, of 638.000 euro per onderneming. Wellicht hebben de 'achterblijvers' minder in kas, want doorgaans publiceren de grootste en rijkste ondernemingen het snelst hun rekeningen.

Maar de berg cash is zeker groter dan 240 miljard euro, 55 miljard meer dan in 2007. Meer cash, minder investeringen Dat betekent niet dat de Belgische ondernemingen onmiddellijk 240 miljard euro ter beschikking hebben om te investeren of hun aandeelhouders te vergoeden. Nochtans waren de bedrijven vorig jaar niet krenterig voor hun aandeelhouders. Keerpunt Pierre-Henri Thomas. Europees onderzoek naar Belgische rulings. Geheime Luxemburgse belastingdeals kosten België miljarden euro's. Vermogen Belgische superrijken flink onderschat. Overzicht. Hoeveel schulden heeft uw gemeente? Tempera Dagprijscalculator. DocView: Econoshock 2.0. Projeggt France. Arco bevestigt gat van 1,2 miljard: De Tijd.

Crowdfunding

Hoge loonkosten maar lage nettolonen in België - Finance.