background preloader

Tips til undervisning

Facebook Twitter

– Effektiv metode for mattelæring brukes lite. En metode som gjør elevene glade i matte, brukes lite i norsk skole. – Hvis frafall i videregående skole handler om manglende motivasjon, kan metoden være en av løsningene, sier forsker.

– Effektiv metode for mattelæring brukes lite

En læringsmetode som kalles “Undersøkende matematikk”, var så effektiv for motivasjonen at elever fortsatte å stole på den selv når karakterene begynte å dale. Det gjorde de lurt i, for karakterene steg igjen. Elevene måtte bare venne seg til metoden, ifølge Kjersti Wæge som har skrevet doktorgrad ved NTNU om nettopp undersøkende matematikk. – Vi hjelper elevene til å bli glade i matematikk. Hvis frafall i videregående skole handler om manglende motivasjon, kan denne metoden være en av løsningene., sier Wæge. Blir glad i tall Undervisningsmetoden brukes en del i andre land. . – Det er tydelig at metoden endrer hvordan eleven oppfatter matematikken.

Finne mønster selv Undersøkende matematikk er akkurat det navnet sier. . – Dette fungerer utmerket, men det er en veldig krevende metode for læreren. Making Mathematics: Mentored Research Projects for Young Mathematicians. Matte-suksess med nivådelt undervisning. Hege Tunstad journalist i Gemini.no Onsdag 09. januar 2013 kl. 05:00 I samarbeid med NTNU (Foto: www.photos.com) Loven sier at alle elever skal få undervisning tilpasset sitt nivå.

Men hvordan er det best å gjøre dette i praksis? Ingeborg Ranøyen har nylig gjennomført mastergrad ved NTNU, der hun undersøkte hvordan skoleelever oppfatter matematikken i naturfaget. Det betyr at én elev kan være klar for ungdomsskolepensum samtidig som en annen i klassen er på fjerdeklassenivå. Ranøyen er realfaglærer på Blussuvoll ungdomsskole og er tilknyttet NTNUs skolelaboratorium som tilbyr kompetanseutvikling for lærere i grunnskolen og videregående skole. Deler klassen inn i nivåer Realfaglektoren Marianne Sletbakk på Strinda videregående skole har veldig god erfaring med differensiert undervisning. – Vi deler inn elevene etter nivå i første klasse, enten de velger den teoretiske eller den praktiske matematikken forteller hun. – Strinda-modellen er en nokså enkel modell.

En dagbok fra en mattelærer som ønsker å bedre sin egen undervisning – i håp om å skape elever som liker faget! Tangenten 2 2015 nettet. Produktive matematiske samtaler som et utgangspunkt for å øve på kjernepraksiser – NTNU Samfunn, språk og kultur. Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU Kjernepraksis er et stort og flott ord, som brukes hyppig i forbindelse med lærerutdanning.

Produktive matematiske samtaler som et utgangspunkt for å øve på kjernepraksiser – NTNU Samfunn, språk og kultur

Men hva er egentlig en kjernepraksis? Og hvordan kan man arbeide med kjernepraksiser i lærerutdanning? I rammeplanen for den femårige lærerutdanninga har det skjedd en dreining fra tidligere rammeplaner: fra å fokusere på undervisningskunnskap, hva en lærer skal og bør kunne, til å fokusere på oppgaver en lærer gjør, og at lærerstudenter skal ha mulighet til å øve på noen slike kjernepraksiser (Mosvold, Fauskanger og Wæge, 2018). En kjernepraksis er definert av Grossman, Hammerness og McDonald (2009) som noe en lærer gjør regelmessig og som fremmer elevers læring. Observasjon av en gitt aktivitet med elever, ev. på filmDiskusjon om aktivitetenStudenter planlegger en lignende aktivitet med eleverStudenter øver på aktiviteten i gruppa gjennom rollespillStudenter prøver ut aktiviteten med en elevgruppe, andre observerer og bidrar ved behovDiskusjon.

P3 M4 Waege Samtaletrekk Tangenten 2 2015 Waege. Spillet som gjør barn bedre i matte. Hanne S.

Spillet som gjør barn bedre i matte

Finstad, Forskerfabrikken Er det mulig å bli bedre til å regne uten å regne? Ja, mener utviklerne bak spillet More 4 Monkey. Spillet går ut på å vurdere hvor det er mest eller minst uten å telle. Du kan for eksempel få se mange bananer i en firkant og mange epler i en annen. Forklaringen er antageligvis at når vi vurderer mengder sånn omtrentlig, bruker vi en medfødt egenskap som vi også finner hos dyr. Kilde: Matematikksenteret. Lærerbloggen: Undervisningsopplegg. På denne siden samler jeg diverse undervisningsopplegg fra Lærerbloggen.

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg

Har du tips om nettsteder, blogger eller andre som deler undervisningsopplegg, så si ifra! Bruk kommentarfeltet, eller epost: martin.johannessen@nionett.no.Disse gruppene på facebook er dedikert til undervisningsopplegg - og er en skattekiste for alle som er på jakt etter opplegg, og som deler sine egne opplegg:UndervisningsoppleggUndervisningstipsUndervisningsopplegg - dele/kjøpe/selgeUndervisningsopplegg ungdomstrinnUndervisningsopplegg videregående skoleSe også 'Grupper for lærere på facebook' for flere grupper! Disse bloggene serverer også raust diverse opplegg:Fem over fireUndervisningstipsfrk. linnMitt klasseromSe også 'Gode blogger' for flere skolefolk som deler opplegg og erfaringer.På Edutopia finner du Open Educational Resources (OER), en stor guide til åpne pedagogiske ressurser.

"Bærekraft" består av animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling tilpasset 7. trinn. MatteMestern. Ronalds blogg om god matematikkundervisning. Fra læreplan til praksis med MatteLIST. Gjennom MatteLIST-aktiviter inviteres elevene til å bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere.

Fra læreplan til praksis med MatteLIST

Og, sist men ikke minst: Aktivitetene gir rom for å utforske – og å være kreativ! Matematikksenteret har utviklet og prøvd ut utforskende undervisning med LIST-aktiviteter i mange år, og vi ser at dette styrker klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra. For både elever og lærere Det finnes nå nærmere 450 LIST-aktiviteter på nettsiden www.mattelist.no. Aktivitetene er sortert på anbefalt trinn og nivå, og det er enkelt å navigere og søke på sidene. Mange av Mattelist-aktivitetene har også en egen lærerveiledning som forklarer hvordan du kan jobbe best mulig med hver oppgave. Mattelist.