background preloader

Nätsmarta Förebyggande

Facebook Twitter

#Nätprat - Trygg på nätet. Vi tror att den bästa medicinen mot otrygghet på nätet är dialog.

#Nätprat - Trygg på nätet

Att som förälder prata med sina barn om nätet är minst lika viktigt som samtalet om blommor och bin. Extra viktigt blir det i och med att många av oss som är föräldrar idag inte själva vuxit upp med nätet, och därför kan ha svårt att veta vilka upplevelser, positiva som negativa, som våra barn ställs inför.

Vi kallar det samtalet för nätpratet – det viktigaste samtalet du kanske ännu inte haft. Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt. För att motverka att omedvetet förstärka och vidmakthålla myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt

Handboken Schyst! Innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Lektionsplanering – Så slipper vi ett nytt Instagram-fall. Vi har nu chansen att slippa ett nytt Instagram-fall.

Lektionsplanering – Så slipper vi ett nytt Instagram-fall

Den nya appen Secret har redan fått fäste i Sverige och har blivit en anonym plattform för att dela med sig av ”hemlisar”. Eftersom appen är anonym så förekommer det inte bara känslor och tankar, likt en anonym dagbok. Det som också förekommer är mer eller mindre grova kränkningar. Många av de exempel jag har sett handlar dessutom om extra kränkande kommentarer eller rykten om unga tjejer. Än verkar det här ganska nytt, och än verkar vi ha sluppit se ett nytt Instagram-upplopp.

Bilden är lånad av Helsingborgs Dagblad. Net Nanny svarar på dina frågor. Idag väcktes åtal mot den man som utpressat en flicka i Kumla.

Net Nanny svarar på dina frågor

Det hela uppdagades i våras när flickan tog sitt liv. » Internet mobbar inte, kränker inte, förtalar inte. Människor gör det! Fryshuset. I veckan kom beskedet att två unga tjejer döms för grovt förtal efter uthängningarna på Instagram.

» Internet mobbar inte, kränker inte, förtalar inte. Människor gör det! Fryshuset

Jag hoppas att domen blir inledningen på en attitydförändring kring hur vi ser på kränkningar online. Ännu mer önskar jag att den attitydförändringen även kommer att inbegripa hur vi – ungdomar och framför allt vuxna bemöter varandra överlag. De flesta kränkningar på nätet begås inte av genuint elaka människor vars vilja är att trasa sönder andra personers självförtroende, de finns där men de flesta kränkningar begås med en ”Ja, men jag bara skojade ju”, ”jag är ju bara ärlig” eller ”det är nog ändå ingen som bryr sig om vad jag skriver”.- mentalitet. Det finns, precis som med det mesta, för- och nackdelar med domen. Övervägande positivt är att kränkningar med nätet som verktyg fått en konsekvens. Brott ska givetvis få konsekvenser. Det är nämligen inte bara ungdomar som sprider rykten, kränker och hotar. Problemet är inte datorer och Internet. Skicka vidare annars... - KP-webben. Ett kedjebrev är ett brev som ska skickas vidare till en eller flera personer.

Skicka vidare annars... - KP-webben

Ofta hotar man i brevet läsaren med vad som kommer att hända om man bryter kedjan och inte skickar brevet vidare. Det kan till exempel stå att man kommer att få otur i kärlek eller att ens husdjur kommer att bli sjukt. De flesta förstår att det bara är struntprat, men ändå känner sig många tvingade att skicka vidare breven mot sin vilja.

Webbpublicering. Filmer från Rikskonferensen 2014. Barnens Rätt I Samhället – BRIS pressmeddelanden. Igår Nästan två av tre barn som svarat på en enkät på Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade på nätet.

Barnens Rätt I Samhället – BRIS pressmeddelanden

För vuxna kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar på nätet. Därför har .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Bris tagit fram guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn. Internet erbjuder fantastiska möjligheter för barn och unga att hitta vänner och information, att få utlopp för kreativitet eller bara ha roligt.

Schyst webb. 1: Fotografera & publicera. FULA BILDER PÅ SNAPCHAT! Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar. Olle Cox.

Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar

Foto: Nathalie Parkvall Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är idag självklara inslag i ungas vardag. Även lärare använder i allt högre grad nätet för kollegialt utbyte, omvärldsbevakning och som pedagogiska verktyg i undervisningen. Men det gäller också att som lärare kunna hantera de problem som kan uppkomma med en ökad nätnärvaro i skolan. Hit hör exempelvis trakasserier och mobbning. För att kunna arbeta förebyggande behövs kunskaper. Konferensen "Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar på nätet" arrangerades för att ge den typen av kompetensutveckling. Nätmobbning bland ungdomar: Förebyggande strategier mot nätmobbning. Tänk på det här på internet! - KP-webben.

När du berättar om dig självVar försiktig när du lämnar ut personlig information på internet.

Tänk på det här på internet! - KP-webben

Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Illa behandlad på nätet - det här kan du göra! Det handlar om oss: Nätet - den nya fritidsgården. Årskurs 7-9 - Media Smart. Media Smart för högstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse och kunskap om reklam.

Årskurs 7-9 - Media Smart

Inom områden som etik, lagar och sociala medier får eleverna arbeta med ett antal enkla och roliga övningar. I materialets sista lektion får eleverna arbeta med gymnasievalet och reflektera över betydelsen av att allt fler skolor gör allt mer reklam – bra eller dåligt för eleven? Målet är att eleverna med hjälp av Media Smart ska kunna veta vad som skiljer reklam från information, kritiskt kunna granska ett reklambudskap samt tyda och tolka en avsändare av ett budskap. Netiketti-sve. Checklista_motesplatser. Barnen, Bris och it 2014. Motverka nätmobbning! Ungas integritet på nätet. En guide för föräldrar, pedagoger och andra ... - Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund - Google Böcker.

Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet. Årskurs 1-3 - Media Smart. Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam. Här får de möjlighet att lära sig om vilka olika skepnader reklam kan ha, och fundera över i vilka situationer de kan möta reklam samt hur de påverkas av den. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. Till varje lektion finns ett eller flera reklamexempel.

Ni kan använda dessa eller söka fram andra exempel. Varje lektion har även en övningsuppgift som ni kan arbeta med enskilt eller i grupper. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Del ur Lgr 11: Kursplan i bild. Informationssäkerhetskolan.

2: risker på nätet. Vi läser sagor och berättelser i förskoleklassen. Natsmarta. Säkerhet. Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart. Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället.

I lektionen går vi igenom de olika budskapskategorierna; reklam, nyheter och information och deras olika syften. I lektionen tar vi även upp begreppen avsändare, målgrupp och syfte. I de tillhörande exemplen ges ni sedan möjlighet att öva på att identifiera målgrupp och diskutera syftet med reklamen. Lite längre ner på sidan hittar du hela lektionens upplägg med reklamexempel, frågeställningar till respektive exempel samt en övningsuppgift. Det här behöver du Tillgång till dator och internet. Lektionslängd Beräkna 60 till 80 minuter för lektionen. Säker på nätet.