background preloader

Kennis

Facebook Twitter

Medisch

Topix: Your town. Your news. Your take. Learn how Everything Works!". Answers.com: Wiki Q&A combined with free online dictionary, thesaurus, and encyclopedias. Questionsandanswers.com. Prizes - Solve Problems. Win Contests. Make Money. Quora. Ask Questions, Get Free Answers - Blurtit.

The Q&A wiki. Ask.com Web Search. AllExperts Questions & Answers. Vraag het Quiro! » Vraag en Antwoord » 5.088 dagelijkse bezoekers » www.quiro.nl. Ikkenietweten.nl - Vraag en antwoord forum. Goeie Vraag - Stel je Vraag aan heel Nederland! Ask Questions, Get Answers, Find Information. Yahoo! Answers - Home. The AnswerBank - post questions and answers, and discuss topics of interest.

W in plaats van m! Op deze website vind je een allegaartje van grenswetenschappen. Informatie over Egyptenaren en Maya's tot de dood, supersnaren en oude kalenderwijsheid. Daarnaast wordt er relatief veel aandacht besteed aan het jaar 2012. Op 21 december 2012 verwachten sommige bronnen een wereldveranderende gebeurtenis waarvan we reeds een tijd in de aanloopfase zitten. Dat uit zich volgens de een in een bewustzijnsverandering, en volgens sommige doemdenkers leidt het tot het einde van de mensheid. We zullen het pas weten eenmaal het zover is, maar stof tot nadenken is er zeker...

WikiAnswers - The Q&A wiki. Grenswetenschap.nl - [ Nieuws op de grens van wetenschap ] Farmacotherapeutisch Kompas. De vrije encyclopedie. The free encyclopedia.