background preloader

Smoothenglish

Facebook Twitter

Casual Games for Casual Hikers A1 Map. Casual Games for Casual Hikers A4 Booklet. ThePitchDeckPnP. Breaker Blocks BW Print and Play. BreakerBlocks. Little Book of Contentment. Content marketingstrateyg. Cennik - Newspoint. Odiseo Copywiting & Content Marketing. Connecting the european startup community. Lekkość zachwycająca ... nieodparta jasność. 35 dowodów na to, że jesteś content marketingowcem. Content marketing jest twoją pasją i jednocześnie codziennym zajęciem?

35 dowodów na to, że jesteś content marketingowcem

Rodzina i znajomi nadal nie wiedzą, czym tak naprawdę się zajmujesz? Jesteś typowym content marketingowcem, bo… 1. ..z łatwością rozpoznajesz zdjęcia ze stocka. 2. … potrafisz odróżnić reklamę natywną od content marketingu. 3. 4. 5. 6. I zastanawiasz się czy naprawdę nikt tego nie zauważył. 7. …w których serwisach społecznościowych ma założony profil, ilu ma fanów/obserwatorów i czy ma swój indywidualny hashtag. 8. Bułką z masłem. 9. 10. 11. 12. 13. I liczbę znaków. 14. 15. 16. 17. 18. Zdecydowanie zmieniłbyś opisy produktów. Nic tak nie napędza do działania, jak odnoszenie sukcesów.

Warto więc uczyć się od najlepszych i słuchać tego, co mają do powiedzenia. Gotowi na dawkę inspiracji? Se connecter à Facebook. Blog Joanny Wryczy-Bekier. LTAG! Search companies by location, category, funding and acquisition data. Problem Solvers. Richard Lucas business and social entrepreneurship blog. Rapcraft. Let's Cowork - Dni Otwarte Polskiego Coworkingu. Exemplary realizations. „Na zdrowie 24 h” PlatformNT Group Systemy Informatyczne sp. z o.o.

Exemplary realizations

E-commerce platform for pharmacies integrated with Kamsoft system. The system allows modern drug store management – including automatically updating the offer from the KS-Apteka database; it helps control warehouse stock and exports the offer to popular comparison websites. PHP (Symfony) jQuery Propel ORM Electronic FileSECURUS Law Office Application to support comprehensive services of a law office, operating in the private cloud system. Electronic file includes creating cases, terms, tasks, allows managing lists of clients, representatives, courts and branches, helps with recording and handling documents. Fundacja TechSoup. Anna Sienicka Dyrektorka.

Fundacja TechSoup

Bezlitosna drobiazgowość. Wanda Zwinogrodzka Madame Antoniego Libery niewątpliwie odniosła sukces rynkowy.

Bezlitosna drobiazgowość

MADAME - Conference in Tours. A fragment of chapter "Wen den Dichter will verstehen...

MADAME - Conference in Tours

" Not long afterwards the director of the Department of Overseas Cooperation, a certain Gabriel Gromek, M.A., summoned Freddy to his office for what was known as a "little talk. " Czy Warszawa da się lubić?, Antoni Libera  Smoothenglish typo. Treści, myśli, emocje! Adam Sandler, Gnome Home and Door Knockers. Story Starters, Genie Lamp and US states. US states, Writing Prompts and Lauren Hutton. 50 Setting Collections on Pinterest. ṖAK.IN - À propos. Wheeloo - pierwszy Polski CargoBike. Made In Łódź. Business Link Łódź - Łódź - Services d’affaires. Fine art printing shop. Photo albums, photo books, boxes for pictures, albums or CDs and many more… about us We wish to welcome you in our fine art printing shop.

fine art printing shop

Let’s create perfect photo albums, books and diaries, based upon your ideas and enhanced with our personalisation options available. We deliver handmade, optionally thread sewn books and boxes. STARTUP FACTORY – Pitchuj like a pro. Stwórz prezentację pomysłu, która podbije serca inwestorów. Rymy, anagramy i słowa - RYMER! Index2. Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. Żarty polonistyczne. Pasjonaci ubogiego żartu. Uzależnieni od czytania. Dylematy filolożki. Poprawna polszczyzna. "Kwiatki" tłumaczeniowe [Archiwum] - mLingua. View Full Version : "Kwiatki" tłumaczeniowe Czasem wpadki tłumaczy są nieuniknione, ale zawsze dochodzi do nich raczej przypadkowo.

"Kwiatki" tłumaczeniowe [Archiwum] - mLingua

IQkartka - inteligentna strona humoru. ... stajemy się stylistycznie ubodzy, monotonni. O przekładzie literackim półpoważnie. Artykuł opisuje warsztat tłumacza przy pracy nad tekstem poetyckim.

O przekładzie literackim półpoważnie

Autorka zamieściła w tekście żartobliwe przykłady autorstwa m.in. Stanisława Barańczaka. Język polski. Ambiguous Sentences. I came across this headline in the Wall Street Journal: Republicans Grill IRS Chief Over Lost Emails This type of sentence has great possibilities because of its two different interpretations: Republicans harshly question the chief about the emailsRepublicans cook the chief using email as the fuel It’s a perfect tool to: demonstrate careful reading, showcase the need for editing, and encourage creativity and divergent thinking.

Ambiguous Sentences

Even More Meanings. Tone of voice. Edge Cases Increase Complexity. In my computer science days, we learned to watch for edge cases: extreme situations that challenge the system. How will the system handle an email address with an ‘ñ‘ in it, or an email 1,000 letters long? Did we write a program that only handles the obvious cases, or one that truly encompasses all situations?

List of linguistic example sentences. The following is a partial list of linguistic example sentences illustrating various linguistic phenomena. Ambiguity[edit] Different types of ambiguity which are possible in language. Lexical ambiguity[edit] Demonstrations of words which have multiple meanings dependent on context. From Google Ventures: 5 Rules For Writing Great Interface Copy. For many technology companies, design is mysterious. Why Content Is the First Ingredient in UI Design. We’ve heard time and again that content is king, and for good reason. Placeholder text will only get you so far. Lorem copy is fine for low-fidelity wireframes and prototypes, but later on you’ll be designing blindly if you don’t know exactly what sits at the core of your design. In this post, we’ll explain why you should design content first. As we pointed out in the free e-book Web UI Design for the Human Eye, content is the foundation of all interactions. Wzornictwo przemysłowe, projektowanie zabawek, oświetlenia, produktu, mebli, design - Kraków.

Startup INSIDER. Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Fundacja Startup Poland - głos społeczności polskich start-upów. Pol­scy twór­cy start-upów zjed­no­czy­li się, by mówić wspól­nym gło­sem o po­trze­bach ma­łych przed­się­bior­ców. W tym celu po­wo­ła­li fun­da­cję Star­tup Po­land, która ma pomóc m.​in. w znie­sie­niu ba­rier re­gu­la­cyj­nych, czy uła­twie­niu fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści start-upów – Przy­szłość to nie tylko duże firmy, które za­czy­na­ją z wiel­kim ka­pi­ta­łem. Przy­szłość to małe firmy, mali przed­się­bior­cy i sys­tem, który po­zwa­la im uro­snąć to skali więk­szych przed­się­biorstw – mówi Agata Wac­la­wik-Wej­man, dy­rek­tor ds. po­li­ty­ki pu­blicz­nej w Eu­ro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej w Go­ogle'u.

I wła­śnie ci przed­się­bior­cy zjed­no­czy­li się, by wspól­nie mówić o swo­ich pro­ble­mach, wal­czyć z nimi, czy wza­jem­nie wspie­rać swoje dzia­ła­nia i za­ło­ży­li fun­da­cję Star­tup Po­land. – Chce­my roz­pro­pa­go­wać ideę przy­świe­ca­ją­cą Re­ak­to­ro­wi w całym kraju – mówi Borys Mu­sie­lak. Startupy. Richard Lucas business and social entrepreneurship blog.

Poland Startups. Praca. Hedgehog Fund. Hakuj Rzeczywistość. Events list - IT/Startup/internet - Crossweb. Speakers - Crossweb.

Apply to

Corporate News Writer / Editor / Copy Writer - May 25, 2015 - Krakow, Poland - VR-11301. Interactive Solutions. Join us! Marketing Specialist / Prospecting. Kariera - ZORTRAX. Join our team: Junior Content Marketer. Praca Copy Editor, Gdynia, pomorskie - oferta pracy (3961061) Baltic Press sp. z o.o. Baltic Press Sp. z o.o. – the publisher of the Baltic Transport Journal, an international bimonthly devoted to transport, logistics and energy matters in the Baltic Sea region as well as Harbours Review. European port sector forum – is currently looking for candidates for a full time copy editor position. We are looking for good team players with fluent English, an analytical mind, integrity, good people and organizational skills, creative and eager to learn.