background preloader

Thema "weer & klimaat"

Facebook Twitter

Linkpagina Energie. In actie voor een duurzame wereld. Home Materialen Linkpagina Energie In Actie Voor Een Duurzame Wereld Linkpagina Energie.

Linkpagina Energie. In actie voor een duurzame wereld.

In actie voor een duurzame wereld. Hier vind je links naar extra media en info! Doelgroep: Leerkrachten Onderwijsniveau: Lager 2e graad, Lager 3e graad Type: Te downloaden Zonne-energie ZonnecelanimatieSoltyech, verstop zonnepanelen onder dakpannenDraaibare spiegels halen daglicht binnen Windenergie Experimenteren met windturbines in de klasKidwind Waterkrachtenergie Energiegenie: waterkrachtWorkshop watermolen bouwen Kernenergie De kernreactie voorgesteld met muizevallen en pingpongballetjesKernreactie met muizevallen in de reclame van Pepsi MaxHoe kernreactoren werkenAnimatie kerncentraleNucleaire nachtmerrie, maar wel CO²-vrijWikikids: kernenergie Schooltv Beeldbank KernenergieSchooltv Beeldbank KernafvalSchooltv Beeldbank EnergieAnimatie kerncentrale Schoolacties en projecten Bij de verschillende portretten Achtergrondinformatie Filmpjes Klimaatpraat van Bart CannaertsEnergy, let's save it!

Meer over dit project. Kiezen Voor STEM » Alles » Alles » Zoeken. Weer & Klimaat - Welkom. 7 De weerselementen. Meteorologie. Mens en weer[bewerken] Het weer heeft invloed op de mens, maar de mens heeft ook invloed op het weer.

Meteorologie

In de eerste plaats stoten menselijke activiteiten stoffen uit die in de atmosfeer terechtkomen. De toename van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer lijkt als gevolg te hebben dat het klimaat warmer wordt. Uitstoot van stoffen die de ozonlaag afbreken veroorzaakt dat er meer ultraviolette straling op de aarde terechtkomt. Lokale luchtvervuiling kan smog veroorzaken. Geschiedenis van de weerkunde[bewerken] Het woord meteorologie is afkomstig van het boek Meteorologica door Aristoteles uit ongeveer 340 v.Chr. Voor verdere voortgang op meteorologisch gebied bleken nauwkeurige meetinstrumenten noodzakelijk. Andere ontwikkelingen vonden plaats in de natuurkunde, bijvoorbeeld met het onderzoek naar het verband tussen gasvolume en druk door Robert Boyle, met de opkomst van de thermodynamica en met de experimenten aan bliksem door Benjamin Franklin.

Weerstation. Een weerstation is een verzameling instrumenten die het weer kunnen meten.

Weerstation

Zo'n weerstation wordt vaak handmatig, maar tegenwoordig ook wel automatisch uitgelezen. Met een weerstation wordt ook een meteorologisch station zelf bedoeld, dus een locatie waar deze instrumenten worden gebruikt.[1] §Richtlijnen[bewerken] Bij het meten van waarden in de weerkunde, wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de Wereld Meteorologische Organisatie (kortweg WMO). Deze organisatie heeft precies vastgelegd hoe er gemeten moet worden. §Onderdelen[bewerken] De onderdelen waaruit een weerstation vaak bestaat zijn.

Lerarenpagina - ClimateChallenge. Handleiding Weer en Klimaat. Proefjes voor kinderen vinden doe je met EncyclopeDoe : Encyclopedoe.nl. Het_weer_gr_5_6_handleiding.pdf. GLOBE Weer & klimaat START - GLOBE basisonderwijs. GLOBE weer& klimaat START is bedoeld voor groep 5 t/m 8.

GLOBE Weer & klimaat START - GLOBE basisonderwijs

U kunt de module als losse serie lessen, als onderdeel van een project of als losse opdrachten in het technieklokaal of hoek van de klas in uw aanbod opnemen. GLOBE Weer & klimaat START-lessen gaan over: Introductie van module weer & klimaatKennis maken met en zelf maken van weerinstrumentenZelf weermetingen doen in de schoolomgevingZelf een grafiek maken met eigen meetgegevensPresenteren van weerbericht Onderwerpen START: introductie weer & klimaat, zelf maken van weerinstrumenten, voor het eerst meten in de schoolomgeving en ontdekken dat daar van alles is te meten, voor het eerst zelf een grafiek maken met eigen meetgegevens, presenteren van een weersverwachting.

Metingen: luchtdruk (barometer), temperatuur (thermometer), windrichting (windvaan), wolkentype (wolkenkaart), luchtvochtigheid (hygrometer). Weer_en_klimaat_vo. Webpad-klimaten.yurls.net. Links voor leerlingen - Aardrijkskunde - Weer en klimaat. Natuur.kalender - Volg de klimaatverandering in jouw achtertuin! Waarnemingen doorgeven Natuur- en weerwaarnemingen bijhouden is niet alleen leuk, het is ook interessant: 'Meten is weten'.

Natuur.kalender - Volg de klimaatverandering in jouw achtertuin!

Ook scholen kunnen van deze natuurkalender gebruik maken om hun waarnemingen door te geven. Op die manier kunnen gegevens vergeleken worden, en blijven ze ook overzichtelijk bewaard. Registreer hier jouw klas, en laat leerlingen individueel of in groep hun waarnemingen doorgeven. Klik hier voor een lijst van deelnemende scholen. Lespakket 'Weer, klimaat en natuur' We werkten in samenwerking met uitgeverij Abimo een educatief pakket uit voor de verschillende leerjaren van het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Nog meer modules voor leerkrachten Naast dit professioneel uitgewerkt pakket hebben we ook losse les-ideeën, die door sympathisanten ter beschikking gesteld worden. Rubriek: weerkunde Rubriek: Veranderende natuur (bij ons) Educatie. Bij Meteoz en Nova - KMI. Windmolentje. Thermometer.