background preloader

Filosoferen met kinderen

Facebook Twitter

Gratis Downloads Archieven - filosofiejuf.nl. Centrum Kinderfilosofie Nederland. Home. Filosoferen met kinderen, waarom zou je dat nou doen? - filosofiejuf.nl. Kriebels in je hersens door Bodegraven, N. van; T. Kopmels. Filosoferen in groep. Filosoferen is een vorm van intensief leven.

Filosoferen in groep

In de omgang met mensen uit zich dit in een bereidheid tot onderzoek naar de waarheid en de waarde van heersende denkbeelden, ideeën en overtuigingen. Er zijn allerlei varianten : Filosofie in beeld, Margreet de Heer. Samenvatting Denken, wat is dat eigenlijk…?

Filosofie in beeld, Margreet de Heer

En hoe onderscheidt dat Denken ons van (andere) dieren? Nu we toch aan het nadenken zijn, wat is Werkelijkheid eigenlijk? Is er één objectieve werkelijkheid of zijn er juist een heleboel subjectieve werkelijkheden? En bewegen wij ons daarin met een Vrije Wil of is alles voorbestemd? De vliegende papa's, B. Heesen. 501 dingen die u moet weten over filosofie, Alison Rattle & Alex Woolf... Samenvatting Socrates - Aristoteles - Stoïcisme - Nihilisme - De republiek van Plato - De rechten van de mens - De turingtest - Idealisme - De demon van Laplace - De Galileoaffaire - Bacons wetenschappelijke methode - De paradox van Epicurus - John Dewey - Realisme - De Verlichting - Newcombs paradox - Kant - Leibniz - Nietzsche - Syllogismen… Wees eens eerlijk: wat weet u over deze onderwerpen, afgezien van de naam?

501 dingen die u moet weten over filosofie, Alison Rattle & Alex Woolf...

Hoe ouder we worden, hoe meer we vergeten en hoe minder tijd we hebben om de belangrijke kennis bij te houden. Ooit ga ik dat eens uitzoeken, zegt u tegen uzelf. Filosofische verhalen voor kinderen, Nel De Theije-Avontuur. Wat is vrijheid, O. Brenifier & Oscar Brenifier. Kinderen filosoferen / Leerlingenboek, B. Heesen. Samenvatting Pjoki Teer schrijft problemen op ballonnen, prikt ze door, dan zijn ze opgelost.

Kinderen filosoferen / Leerlingenboek, B. Heesen

Is dat een oplossing? Wanneer niet en wanneer wel? Boy sorteert mensen? Kan dat? Dit boek kan beschouwd worden als een vervolg op ´Klein maar dapper´ : verhalen en opdrachten om met kinderen (vanaf 10 jaar) te filosoferen. Inhoud Pjoki Teer is de naamDe balonnen van Pjoki TeerPjoki houdt van...Pjoki ontdekt de oudste vragenstellerPjoki´s ontdekkingenKies je keuzeEerst Kant, Pjoki! Recensie(s) Klein maar dapper, B. Heesen. Samenvatting Klein maar dapper is in eerste instantie een bundel verhalen die kinderen (maar ook volwassenen) prikkelt tot nadenken over fundamentele vragen.

Klein maar dapper, B. Heesen

Door de toevoeging van verwerkingsvragen en toelichtingen is dit boek tevens te gebruiken als een methode die een verband legt tussen de natuurlijke kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het belang van het beter denken en communiceren. De karakters in de verhalen van klein maar dapper worden geboeid door het anders denken, het classificeren van de dingen , het uitvinden van woorden en het spelen met taal. Zonder er erg in te hebben treft de lezer - of dat nu een volwassene of een kind is - zichzelf in gedachten aan, in verwondering.

Hoe snel zijn gedachten? Recensie(s) Een bundel ongewone kinderverhaaltjes, over allerlei onderwerpen, gecombineerd met filosofische vragen en opdrachten en aangevuld met teksten voor de volwassen begeleider. Praatplaatjes, Fabien van der Ham. Ik zag twee beren filosoferen, Maaike Merckens Bekkers & Sabine Wassenberg... Filosoferen Met Kinderen, Nel De Theije-Avontuur & Leo Kaniok. Filosoferen doe je zo / 2 groep 5 t/m 8 + DVD, Rob Bartels & Marja van... Socrates op de speelplaats, R. Anthone & F. Mortier. Samenvatting Dit boek is op zich geen inleiding in de filosofie, maar wel in de praktijk van het filosoferen.

Socrates op de speelplaats, R. Anthone & F. Mortier

De lezer leert onder meer hoe je als gespreksleider een filosofisch (groeps)gesprek met kinderen kunt voorbereiden en welke filosofische thema's daarin behandeld kunnen worden. Het boek bevat tal van praktijkvoorbeelden, belicht verschillende moeilijkheden en mogelijkheden, en formuleert waar mogelijk praktische adviezen. Als kader voor het filosoferen met kinderen wordt ook de nodige aandacht geschonken aan zowel de theoretische als historische grondvesten van het filosoferen. Het geheel wordt afgesloten met een ruim overzicht én bespreking van de bestaande literatuur en websites over kinderfilosofie, en met een lijst van kinderboeken die stof kunnen leveren voor filosofische discussies met kinderen. Recensie(s) Spelenderwijs filosoferen met kinderen - Nanda van Bodegraven - Google Boeken. Spelen met denken: over filosoferen met kinderen - Ekkehard Martens, Inge van der Aart - Google Boeken. ...Rondhuis, Filosoferen met kinderen, 4e dr. - Thecla Rondhuis - Google Boeken.

Anders denken: filosoferen vanaf de basisschool - Catherine C. McCall, Mick De Meyer - Google Boeken. Peinzen - Richard Anthone, Eddie Janssens, Steven Vervoort, Jan Knops - Google Boeken. Spelenderwijs filosoferen met kinderen - Nanda van Bodegraven - Google Boeken. 9789055732432.pdf. Filosofeer eens met je (klein)kind. Bestaat God?

Filosofeer eens met je (klein)kind

Wat is een ziel? Hoe vind je het beste van alle mogelijke werelden? Niet meteen vragen voor een kind. Of toch? Tijdens het Festival van de filosofie kon je leren filosoferen met kinderen. "Filosoferen of bewegen met je hersenen kan iedereen", zeggen de bezielers van het Festival van de filosofie. Jrg35-december2007-constant-deman-vanderschee-hamers-ingedachtenverzonken.pdf. Kinderfilosofie - Video. Op basisschool Icarus in Heemstede staat het vak kinderfilosofie op het programma.

Kinderfilosofie - Video

Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld: hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in dialoog. Het betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen, als ook het nadenken over speculatieve vragen. Bij de filosofieles gaat het niet om het vinden van de 'juiste' antwoorden, maar om het ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen zienswijze. Leerlingen horen de mening van andere leerlingen. Filosoferen met Kinderen. Socratisch filosoferen. Filosoferen met kinderen Richard AnthoneDocent Karel De Grote Hogeschool, Departement Sociale Agogiek en Welzijnszorg Directeur ZENO, Centrum voor Praktische Filosofie, Lange Congostraat, Antwerpen A.

Socratisch filosoferen

Wat is filosoferen?. 1 B. C. D. A. Filosoferen is in de eerste plaats een activiteit. "Filosofie is de wetenschap van de vage begrippen," zegt Leo Apostel. Van zodra kinderen kunnen praten worden ze niet alleen geconfronteerd met begrippen die naar concrete dingen verwijzen, maar ook met meer abstracte of vage begrippen. Toch lijken ze gretig te reageren wanneer er uitgebreid wordt ingegaan op het exploreren van dergelijke "vage" begrippen. Het is een boutade om te zeggen dat filosofie begint bij de verwondering, bij het zich-afvragen.

Filosoferen in de klas biedt gewoon de gelegenheid om samen te praten en na te denken. B. Filosoferen is niet louter het houden van leuke gesprekken. Ø Het stellen van vragen en het leren formuleren van gedachten Ø Het verhelderen van concepten. ISTP: Een pakkende filosofieles - Video. Filosoferen met kinderen - Dossiers. In de klas zijn kinderen constant bezig met leren.

Filosoferen met kinderen - Dossiers

Leren rekenen, leren schrijven, leren lezen. Er zijn regels, formules en ezelsbruggetjes om de som goed te maken, een letter mooi te schrijven of een woord goed te lezen. En daar maken kinderen dankbaar gebruik van. Bij kinderfilosofie vallen alle regels weg en ontstaat er een open gesprek. Er is niks om op terug te vallen, behalve een gezond stel hersenen. Vragen stellenFilosofie in de klas komt tot uiting in een gespreksvorm; in duo’s, in groepjes of klassikaal. AntwoordenDe filosofieles is één van de weinige momenten op school waar niet gestreefd wordt naar ‘het juiste antwoord’, want die is er niet.

Veilige sfeerBelangrijk bij een les filosofie is dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd door de leerkracht, zodat de kinderen zich vrij voelen om te zeggen wat ze denken en te associëren. Filosoferen met kinderen - Video. Filosoferen  met  kinderen - Robert de Vos. - filosoferen met kinderen.