background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Cirkeldiagram (Skolår 4, Statistik) Intro bråk. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Samband och förändring. Decimaltal - konkret material. Film åk 6–9 Svenska. Den försvunna papegojan: Area. Sweden Academy. Montessoriinspirerad matematik. ”Rika matematiska problem”

Montessoriinspirerad matematik

Card Turnover Math Game. Continuing on from yesterday’s post on other ways to help your students recall the times tables, here I share with you a fun times tables card game.

Card Turnover Math Game

This game is for 2 players. You will need a deck of cards with the picture cards removed (King, Queen, Jack, Joker). There are 2 ways this game can be played, I’ll explain both ways below. All times tables facts Shuffle the cards and divide them in to two equal piles, face down on the playing surface. Players take it in turns to turn over the top card on each pile.Players multiply the two numbers, and the first player to call out the correct answer is the winner. If both players say the answer at the same time, then they keep one card each.If the answer is incorrect, then both cards are placed back at the bottom of the piles.The winner is the player with the most cards at the end. Individual times tables This game can also be adapted to focus on an individual times table, for example the 7 times tables.

Begreppskort. I det här inlägget beskriver jag två aktiviteter som är mycket elevaktiva, språkutvecklande och roliga!

begreppskort

De går att göra i alla ämnen, men just i det här inlägget handlar det om matematiska begrepp. Den här terminen har jag börjat med något som jag kallar ”Veckans matteord”. Så här går det till när jag presenterar ett nytt ord (en lektion som ursprungligen kommer från Anne-Marie Körling: Språkberikarlektion). Jag väljer ut ett av begreppen från mina begreppskort som jag vill fokusera lite extra på eller om det är ett nytt begrepp som jag vill introducera.

Just den här gången valde jag ”likhetstecken”, eftersom vi ska arbeta med det i vår modul i Mattelyftet. Därefter är det dags att bilda meningar med orden. Därefter är det dags för mig att läsa upp beskrivningen på baksidan av kortet. Bråk, intro och taluppfattning. ** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad. Träna från en norsk nätmattebok.

** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad

Träningsuppgifter och spel. Sweden Academy. Längd, volym och vikt. Bedömarträning i matematik. Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i matematik i årskurs 6.

Bedömarträning i matematik

Det består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers olika förmågor i matematik. Delarna hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn, med en handledning längre ned på denna sida. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet.

Konkret och kreativ NO. Laborativ Ma-NO Hem Här hittar du tips som kan göra din matematikundervisng mer laborativ.

Konkret och kreativ NO

Årstaskolan matte & eng. 02 Jun Vi har ritat geometriska figurer och mätt deras areor.

årstaskolan matte & eng

Det blev fint och färggrant och eleverna övat: Använda begreppen; area, kvadratcentimeter, kvadratmeter.Välja och använda en strategi för att beräkna area på rektanglar.Välja och använda en strategi för att beräkna area på trianglar. 27 Apr Area är en yta som du mäter. Att kunna tolka en yta som kvadratcentimeter.Att kunna hitta en strategi för att mäta och beräkna kvadratcentimeter. Kalkyl: Omkrets. Länkar Matematik - Korallens friskola. Aktuella rubriker: Tid, taluppfattning, räknesätt, geometri, talmönster,statistik, mönster, Appar (länkarna går till generella sidor där även matematik finns med), blandat Elevsidor Mattemästaren för klass 4, logga in. här TidKlocka: Papunet , Nomp Kunskapsstjärnan, elevspel Taluppfattning /positionssystem/ Räknesätt Skapa tal med 10-bas material på learningbox.

Länkar Matematik - Korallens friskola

Funktionsmaskin. Area - färdighetsträna. En struktur för synligt lärande. Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig.

En struktur för synligt lärande

Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Två andra består i att se till att undervisningen är allsidig och att lärandet blir synligt. Synliggöra lärandet i matematik - Förstelärare i Svedala. Detta året tänker jag fördjupa mitt arbete med synligt lärande i matematik med att ta avstamp i de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning. Den första nyckelstrategin handlar om vad eleverna ska lära sig.

Hur ska jag säkerställa att eleverna vet vad som förväntas av dem? Den andra nyckelstrategin handlar om hur jag och eleverna ska kunna ta reda på vad de faktiskt redan kan, dvs var eleverna befinner sig just nu i förhållande till målet. Den tredje strategin handlar om hur eleven ska göra för att kunna komma närmre målet, att finna ett sätt att överbrygga skillnaden mellan de kunskaper eleven har just nu och de kunskaper eleven förväntas ha när kursen/momentet är avslutat. Den fjärde strategin handlar om hur eleverna själva kan stödja varandras lärande och bedöma kvaliteten på varandras arbete. Den femte handlar om hur eleven ska kunna bedöma sitt eget arbete, för att därigenom ha möjlighet att förbättra sitt resultat. Upplev matematiken. Tallinje_0-100.pdf.

Matteboken - goeasy. Pdf81. How to Göra en Bläddra. BUFnet - en portal for pædagoger og lærere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune - Motion i klassen. Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor. Publicerad av Matematikutveckling FoU Den 30/9 besökte Bengt Drath FoU Malmö- utbildning och höll en föreläsning för matematiklärare i grundskolan. Bengt är MaNO-lärare och arbetar för tillfället på Stöpenskolan i Skövde, men har också under åren arbetat på högskolan i Skövde. Titeln på föreläsningen var Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor och handlade bland annat om hur man kan arbeta med problemlösning i matematik. Matematikvardagen. Create and design your own charts and diagrams online. Matematik-åk-4-6.pdf. Matte_4-6.pdf.

Gångertabellen-på-5-veckor.docx. Här pluggar du matematik! – Matteboken. Fysikaliska Leksaker -Matematiska pussel. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Mattenauterna.

Skapligt Enkelt matematiskt. PRIM-gruppen. Blomma, blad, en miljard : X-fejden. Linus har spillt kaffe på en beställning och kan nu bara delvis se vad som står. Nahas visar hur man kan räkna ut vilket tal som döljer sig bakom kaffet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Paper Math Games: Fractions and Multiplication. Safariwebben.

Mattemästaren.