background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Cirkeldiagram (Skolår 4, Statistik) Hur något fördelar sig brukar visas med cirkeldiagram.

Cirkeldiagram (Skolår 4, Statistik)

Martin har frågat sina klasskamrater om de är rädda för spindlar. Resultatet visade han i ett diagram: a) Åtta klasskamrater svarade "Nej". Hur många kamrater frågade Martin Svaret "Nej" tar upp hälften av cirkeln. 8+8=16personer Svar: 16 personer b) Hur många svarade "Lite"? Svaret "Lite" är hälften så stort som de som svarade "Nej". 82=4personer Svar: 4 personer c) Hur många svarade "Ja"? Intro bråk. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Samband och förändring. Decimaltal - konkret material. Film åk 6–9 Svenska. Den försvunna papegojan: Area. Sweden Academy. Montessoriinspirerad matematik. ”Rika matematiska problem” Författare:Kerstin Hagland,Rolf Hedrén,Eva Taflin Förlag: Liber.

Montessoriinspirerad matematik

Card Turnover Math Game. Continuing on from yesterday’s post on other ways to help your students recall the times tables, here I share with you a fun times tables card game.

Card Turnover Math Game

This game is for 2 players. You will need a deck of cards with the picture cards removed (King, Queen, Jack, Joker). There are 2 ways this game can be played, I’ll explain both ways below. Begreppskort. I det här inlägget beskriver jag två aktiviteter som är mycket elevaktiva, språkutvecklande och roliga!

begreppskort

De går att göra i alla ämnen, men just i det här inlägget handlar det om matematiska begrepp. Den här terminen har jag börjat med något som jag kallar ”Veckans matteord”. Så här går det till när jag presenterar ett nytt ord (en lektion som ursprungligen kommer från Anne-Marie Körling: Språkberikarlektion). Jag väljer ut ett av begreppen från mina begreppskort som jag vill fokusera lite extra på eller om det är ett nytt begrepp som jag vill introducera.

Just den här gången valde jag ”likhetstecken”, eftersom vi ska arbeta med det i vår modul i Mattelyftet. Därefter är det dags att bilda meningar med orden. Därefter är det dags för mig att läsa upp beskrivningen på baksidan av kortet. Bråk, intro och taluppfattning. ** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad. Träna från en norsk nätmattebok.

** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad

Träningsuppgifter och spel. Sweden Academy. Längd, volym och vikt. Bedömarträning i matematik. Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i matematik i årskurs 6.

Bedömarträning i matematik

Det består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers olika förmågor i matematik. Delarna hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn, med en handledning längre ned på denna sida. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Konkret och kreativ NO. Laborativ Ma-NO Hem Här hittar du tips som kan göra din matematikundervisng mer laborativ.

Konkret och kreativ NO

Årstaskolan matte & eng. 02 Jun Vi har ritat geometriska figurer och mätt deras areor.

årstaskolan matte & eng

Det blev fint och färggrant och eleverna övat: Använda begreppen; area, kvadratcentimeter, kvadratmeter.Välja och använda en strategi för att beräkna area på rektanglar.Välja och använda en strategi för att beräkna area på trianglar. 27 Apr Area är en yta som du mäter. Kalkyl: Omkrets. Länkar Matematik - Korallens friskola. Aktuella rubriker: Tid, taluppfattning, räknesätt, geometri, talmönster,statistik, mönster, Appar (länkarna går till generella sidor där även matematik finns med), blandat Elevsidor Mattemästaren för klass 4, logga in. här TidKlocka: Papunet , Nomp Kunskapsstjärnan, elevspel Taluppfattning /positionssystem/ Räknesätt Skapa tal med 10-bas material på learningbox.

Länkar Matematik - Korallens friskola

Tiotal och ental med dinosaurien. Vill du se hur du kan använda tallinjen för att få syn på additionsuppgifter, subtraktion m.m.. Funktionsmaskin. Area - färdighetsträna. En struktur för synligt lärande. Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig. Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Två andra består i att se till att undervisningen är allsidig och att lärandet blir synligt. Synliggöra lärandet i matematik - Förstelärare i Svedala.

Detta året tänker jag fördjupa mitt arbete med synligt lärande i matematik med att ta avstamp i de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning. Den första nyckelstrategin handlar om vad eleverna ska lära sig. Hur ska jag säkerställa att eleverna vet vad som förväntas av dem? Den andra nyckelstrategin handlar om hur jag och eleverna ska kunna ta reda på vad de faktiskt redan kan, dvs var eleverna befinner sig just nu i förhållande till målet. Upplev matematiken. Tallinje_0-100.pdf. Matteboken - goeasy. Pdf81. How to Göra en Bläddra. BUFnet - en portal for pædagoger og lærere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune - Motion i klassen. Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor. Publicerad av Matematikutveckling FoU Den 30/9 besökte Bengt Drath FoU Malmö- utbildning och höll en föreläsning för matematiklärare i grundskolan.

Matematikvardagen. Create and design your own charts and diagrams online. Matematik-åk-4-6.pdf. Matte_4-6.pdf. Gångertabellen-på-5-veckor.docx. Här pluggar du matematik! – Matteboken. Fysikaliska Leksaker -Matematiska pussel. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Mattenauterna. Skapligt Enkelt matematiskt.

PRIM-gruppen. Blomma, blad, en miljard : X-fejden. Linus har spillt kaffe på en beställning och kan nu bara delvis se vad som står. Nahas visar hur man kan räkna ut vilket tal som döljer sig bakom kaffet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Paper Math Games: Fractions and Multiplication. Safariwebben. Mattemästaren.