background preloader

Mänskliga rättigheter

Facebook Twitter

Barnkonventionen skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan.

Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Tio lektioner om barnets rättigheter Syftet är också att utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I stormens öga Filmer. Saudarabiska kvinnors rättigheter. Förra helgen trotsade ett 60-tal kvinnor regimen i Saudiarabien och körde bil, trots att det inte är tillåtet. Ett modigt tilltag som uppmärksammades av media världen över. Men från västvärldens politiker var det tyst. Varför ställer vi inte högre krav på kvinnofientliga nationer?

Det går inte att ta miste på hur stolt Samia el-Moslimany är. Det riktigt lyser om henne när hon kör omkring i sin svarta slöja på gatorna i Saudiarabiens näst största stad, Jeddah. Filmen finns att se på Youtube och är bara en av många som visar hur drygt 60 kvinnor satte sig bakom ratten förra lördagen och gjorde det otänkbara – körde bil i ett land där det är strängeligen förbjudet. Rent formellt är det förstås inte emot lagen. Ska man tro den kände psykologen och före detta ordföranden för den saudiska högsta domstolen Sheikh Salah al-Luhaydan kan nämligen bilkörning skada de kvinnliga äggstockarna och leda till medicinska skador på nyfödda barn. Jag slår upp ordet apartheid i Nationalencyklopedin. Den magiska bollen. FN och barnkonventionen. Läs hela Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Den gröna cykeln. Jämställdhet / Genus, Samhälle och politik Tioåriga Wadjda lever i Saudiarabien där mycket är förbjudet för flickor. Att cykla till exempel. Så när hon blir besatt av tanken på att köpa en grön cykel kommer hon att utmana mer än ett tabu. Den gröna cykeln skildrar hur vardagslivet kan te sig för en flicka vars liv styrs av religion, tradition och patriarkala strukturer.

Inte minst beskriver den ett feministiskt enkvinnsuppror och är en hyllning till egensinnet, beslutsamheten och drömmen om frihet. Med anledning av filmen och dess handledning har vi även gjort en intervju med Rickard Lagervall, islamolog vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, som berättar mer om det saudiska samhället och kvinnors villkor.

Saudiarabien, 2012, Haifaa Al Mansour, 98 min, Filmhandledning utgiven av Svenska Filminstitutet. Affisch-barnkonventionen. Spel om mänskliga rättighter åk 4-9. Vilket är världens fattigaste land? | Världskoll. Vilket är världens fattigaste land? Fattigdom betyder inte bara att man saknar pengar utan är också en brist på rättigheter, möjligheter och säkerhet. Att vara fattig betyder att inte kunna göra egna val – att inte själv kunna bestämma över hur man ska leva, vad man ska göra, var man ska bo eller vem man ska leva med. Fattigdom kan mätas på olika sätt varav två vanliga sätt är att antingen mäta BNP, det vill säga ett lands totala ekonomiska aktivitet, eller genom att titta på hur mycket pengar varje person lever på om dagen. Mäter man hur fattigt ett land är med hjälp av BNP får man fram Demokratiska republiken Kongo och Zimbabwe som de två fattigaste länderna i världen. Eftersom att fattigdom handlar om mer än brist på pengar eller dålig ekonomi kan det vara missvisande att mäta fattigdom genom BNP eller pengar.

En kvinna stickar framför sitt hus och bär sin unge på ryggen i Ituri, Demokratiska republiken Kongo, Foto: UN Photo/Martine Perret Se alla artiklar. Barnarbete i världen – fakta om barnarbete | Världskoll. FN:s barnkonvention beskriver barns rättigheter tydligt: till exempel har alla barn rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete. Trots det arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen – ungefär 10 % av alla barn mellan fyra och 15 år. Barnarbete är vanligast i Asien, Afrika och Latinamerika men förekommer också i andra delar av världen.

Men utvecklingen går i rätt riktning och antalet barnarbetare i världen minskar. Fattigdom och olika typer av barnarbete Fattigdom är en vanlig orsak till att många barn under 15 år arbetar. Det finns flera olika typer av barnarbete. I Ryssland och Centralasien arbetar många barn på gatan med att tvätta bilar, putsa skor eller att sälja blommor, tuggummi och tidningar. Konsekvenser av barnarbete Arbetsgivare vinner mycket på att använda barn som arbetskraft. När barn arbetar berövas de sin barndom och sin rätt till utbildning, lek, vila och fritid. Se alla artiklar.