background preloader

Architecture greek

Facebook Twitter

Υποκείμενο και αντικείμενο στον αλγοριθμικό σχεδιασμό: από τον Peter Eisenman στον Patrik Schumacher. Περίληψη Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η τεχνολογία των ηλεκτρονικώνυπολογιστών εξελίχθηκε με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μιας πολύ-πλοκης γεωμετρικής γλώσσας που δε θα μπορούσε να ελεγχθεί με τιςπαραδοσιακές μεθόδους.

Υποκείμενο και αντικείμενο στον αλγοριθμικό σχεδιασμό: από τον Peter Eisenman στον Patrik Schumacher

Η χρήση όμως του ηλεκτρονικού υπολογιστήπαρέμεινε στο αναπαραστατικό στάδιο και η διαδικασία σχεδιασμούπαρέμεινε κλασική ως το τέλος. Έτσι ο αρχιτέκτονας παραμένει δημι-ουργός του αντικειμένου με την έννοια που δόθηκε στη λέξη στο Ρομα-ντισμό, και δεν αλλάζει η παραδοσιακή σχέση υποκειμένου και αντικει-μένου.Παρόλα αυτά ο Patrik Schumacher και ο Peter Eisenman, προ-σπάθησαν μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό της αρχι-τεκτονικής με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στοχεύοντας στην αλλαγήτου σχεδιαστικού παραδείγματος, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας,προκρίνοντας για αυτό το λόγο την ολοκληρωτική χρήση αλγοριθμικούσχεδιασμού.

ΚΤΙΡΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ.

Prologos

Zaha Hadid Kartal, Παλασίδου Ελένη. Nature-inspired congestion control and avoidance in wireless sensor networks. Αστικές Διαγνώσεις. - Γιατί διάλεξες αυτή την εντελώς απωθητική κατάσταση εγκατάλειψης; Τι ήταν αυτό που σε έκανε να δεις αυτές τις συνθήκες ως εικαστικό μέσο; - Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Αστικές Διαγνώσεις

Όταν τη δεκαετία του ’50 και του ’60 η πόλη μετατράπηκε σε μία μεγαλούπολη από ατσάλι και γυαλί, σε μια εντελώς Διεθνούς Στυλ αρχιτεκτονική, οι μεγάλες περιοχές, εν αντιθέσει, αφέθηκαν ως εξαθλιωμένα περιβάλλοντα, του στυλ «Εκμεταλλεύσου το ή παράτα το». Είναι η επικράτηση των φαινομένων| της έρημης γης που με οδήγησε σε αυτό το μέσο. Gordon Matta-Clark Η κρίση ή η αστοχία των πόλεων δημιουργεί τοπία παρατήρησης και δράσης.

Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό των σύγχρονων πόλεων σχετίζονται με την αδυναμία του κτισμένου περιβάλλοντος να προσαρμόζεται σε αλλαγές στο χρόνο. Ο μοντερνισμός στιγμάτισε την πολεοδομία και σηματοδότησε εφ’ εξής το ρόλο του αρχιτέκτονα σε σχέση με την πόλη. Παράδειγμα 1: Πόλη και ταυτότητα. Readings on Architectural Thinking and Creation 2012 - 2013. Σύνοψη. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πεδίο της αρχιτεκτονικής σήμερα θεωρούνται συγκρίσιμες με αυτές της βιομηχανικής επανάστασης.

Σύνοψη

Όπως γράφει ο Patrick Schumacher η αρχιτεκτονική την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε φάση ‘καινοτόμου προσαρμογής’: το πεδίο του επιστητού επαν-εξοπλίζεται καθώς η πρακτική προσαρμόζεται στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα του μετα-φορντισμού. Κεντρική θέση στη συζήτηση έχει λάβει η έννοια του παραμετρικού, που εκφέρεται πλέον σαν στυλ και σαν ερευνητικό πρόγραμμα εμβέλειας αντίστοιχης με του μοντέρνου κινήματος. Διατηρώντας μια επιφύλαξη για την παραπάνω θέση το εργαστήριο αποσκοπεί σε μια επιχειρησιακή κατανόηση της τρέχουσας ψηφιακής συνθήκης. Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί η ground-up επινόηση γεωμετρικών παραμετρικών συστημάτων ικανών να παράγουν χωρικές και κατασκευαστικές δομές.

Εστιάζοντας σε επιφάνειες διπλής καμπυλότητας, απαρτίζεται από δυο μέρη: μορφογενετικό και δομικό. Μπόνας Αβραάμ. Επιχειρώντας μια συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στο κείμενο ‘’The Parametricist Epoch: Let the Style Wars Begin’’ του Patrik Schumacher και του αποσπάσματος του βιβλίου ‘’Expressive Form: A conceptual approach to computational design’’ του Κώστα Τερζίδη η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε είναι ότι το κείμενο του Τερζίδη λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως υποστηρικτικό εργαλείο – οδηγό που μας εισάγει σε βασικές έννοιες πάνω στη μορφή ,όπως αυτή διαμορφώνεται σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον , ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα το εκφραστικό υπόβαθρο του νέου αρχιτεκτονικού κινήματος που προτείνει – παρουσιάζει ο Schumacher .

Μπόνας Αβραάμ

Πιο συγκεκριμένα , ο Schumacher εκπονεί το μανιφέστο του κινήματος του ‘’Παραμετρισμού’’ , όπως αυτός το ονομάζει , παραθέτοντας τους απαραίτητους ορισμούς , αρχές , παραδοχές αλλά και στρατηγικές του , ενός κινήματος που έχει ως στόχο να αποτελέσει ενιαία παγκοσμίως αποδεκτή αναφορά και εφαρμογή , αντικαθιστώντας ως κυρίαρχο κίνημα αυτό του Μοντερνισμού . Transparency Over Surface. Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου.

Articles - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - αλgo/μόρφωσις. Λετυμπιώτης Κωνσταντίνος & Ευσταθίου ΘάλειαΕπιβλέποντες: Τσινίκας Ν.

Articles - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - αλgo/μόρφωσις

& Παπαδιαμαντόπουλος Β.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περίληψη Έχοντας ως αφετηρία την ανησυχία μας προς αποσαφήνιση της νεοεισαχθέντας έννοιας "Αλγοριθμική Αρχιτεκτονική", επιχειρήσαμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που επιστρατεύει αυτή η νέα Αρχιτεκτονική και κατά πόσο μπορούν να υιοθετηθούν ευρέως. Η υποσυνείδητη υιοθέτηση της Αλγοριθμικής λογικής από τον Παλλάδιο, ερμηνευμένη ως μεθοδικότητα, του επέτρεψε να εκπονήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό έργων από τους σύγχρονούς του. Είναι σε αυτό το σημείο που μας δημιουργήθηκε η απορία, αν σήμερα με τα μέσα που διαθέτουν οι σύγχρονοι Αρχιτέκτονες, υιοθετηθεί ο Αλγόριθμος ως διανοητική διαδικασία αλλά και ως μεσάζων μεταξύ ανθρώπινου μυαλού και Η/Υ πού θα μπορούσε να οδηγηθεί η Αρχιτεκτονική.

Παρουσιάζεται η έννοια Algotecture, για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Ευσταθίου Θάλεια & Λετυμπιώτης Κωνσταντίνος. Σοφία Περπίνια. Τρεις -περίπου- μέθοδοι ανάλυσης, για ένα -σχιζοαναλυτικό- αστικό πείραμα. Η παρακάτω μελέτη, αφορά στην εργασία “Διάλεξης” της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Τρεις -περίπου- μέθοδοι ανάλυσης, για ένα -σχιζοαναλυτικό- αστικό πείραμα

Ηδιερεύνηση του θέματος έγινε με τον καθηγητήΔημήτρη Παπαλεξόπουλο, ενώ ένα ενδιάμεσοστάδιο με τον καθηγητή Carlos Alho στοUniversidade Técnica της Λισαβόνας, στο εαρινόεξάμηνο του 2011. Προηγούμενες εργασίες στονίδιο προβληματισμό έγιναν στη “Θεωρία 8” το2010, με τον καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη,στην εργασία “ Προς μια ανοικειοποίηση της αρχιτεκτονικής: η απελευθέρωση της κατοίκησης από τα δεσμά της κατοικίας ” και με τον καθηγητήCarlos Alho στη Λισαβόνα στην εργασία “ Another gentle manifesto, towards complexity,contradiction, multiplicity, and pluralist democracy for the inhabitants of modern cities ”.Αθήνα, Οκτώβριος 2011Το παρών αποτελεί τη συγκεκριμένη εργασία, όπωςπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2011, στη ΣχολήΑρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, μετά από κάποιες ελαφρές διορθώσειςτου κειμένου.

ΒΗΜΑ Ιδεών - Ενότητα.