background preloader

Upphovsrätt

Facebook Twitter

FreePlagiarismChecker.pro - 100% Free Online Plagiarism Detector. Välkommen till Upphovsrättskolan! - Upphovsrättsskolan. The Educator’s Guide to Copyright, Fair Use, and Creative Commons. The Edublogs support team regularly receives complaints and official requests to remove copyrighted content that users have placed on blogs. The legal jargon with respect to digital copyrights can be confusing – especially since different countries have their own laws and regulations. Understanding digital copyright is an essential skill we need to understand and teach our students. With this post, we hope to dispel a few myths and pull together a complete list of resources for teachers and students to use when blogging and working with content online. This post was originally written by Ronnie Burt, on the Edublogger, on Feb, 2012. It’s been re-written with content and comments from the original post combined with updated content by Sue Waters.

Rule 1: You Can’t Use Everything You Find On the Web This may seem obvious, but judging by the notices we have received, many teachers (and especially students) are under the impression that if it is on the web, then it is up for grabs. 1. 2. 3. 4. How to Conduct a Reverse Image Search. About The Licenses. Our public copyright licenses incorporate a unique and innovative “three-layer” design. Each license begins as a traditional legal tool, in the kind of language and text formats that most lawyers know and love. We call this the Legal Code layer of each license. But since most creators, educators, and scientists are not in fact lawyers, we also make the licenses available in a format that normal people can read — the Commons Deed (also known as the “human readable” version of the license). The Commons Deed is a handy reference for licensors and licensees, summarizing and expressing some of the most important terms and conditions.

The final layer of the license design recognizes that software, from search engines to office productivity to music editing, plays an enormous role in the creation, copying, discovery, and distribution of works. Searching for open content is an important function enabled by our approach. Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons – NODSTRÖM EDUCATION.

Creative Commons Creative Commons förkortas CC och bygger på en rad olika licenser där upphovsmannen kan välja vilka friheter eller begräsningar verket (bild, film, video, musik, ljudklipp) ska omfattas av. Licenserna ersätter inte upphovsrätten utan gör det möjligt för upphovsmannen att välja licensegenskaper och friheter verket ska omfattas utav. Fyra licensvillkor för Creative Commons Erkännande (Attribution, BY) Du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det. Detta villkor finns med i alla licenser. Icke-kommersiell (Non-Commercial, NC) Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Det får därför inte användas eller säljas i kommersiella sammanhang. Inga bearbetningar (No Derivatives, ND) Verket får inte bearbetas på något sätt.

Dela lika (Share Alike, SA) Om man bearbetar verket får allt nytt material, som skapas genom bearbetning, bara spridas under samma villkor som det ursprungliga verket Här kan ni läsa mer om de fyra licensvillkoren. CC Search. Elever förklarar symbolerna till Creative Commons licenserna? Om licenserna. Våra publika upphovsrättslicenser innehåller en unik desig i tre lager. Varje licens börjar som ett traditionellt juridiskt verktyg med det språk och format som de flesta jurister kan och älskar. Vi kallar detta lager för Legal Code för varje licens. Eftersom de flesta skapare, utbildare och forskare inte är jurister, har vi också gjort licenserna tillgängliga i ett format som vanliga människor kan läsa - the commons dead.

De är en praktisk referens för licensgivare och licenstagare, de sammanfattar och uttrycker de viktigaste förutsättningarna och villkoren. Se the Commons Deed som ett användarvänligt gränssnitt till det juridiska avtalet som finns under även om inte "the deed" är själva licensen och att innehållet inte är del av det juridiska avtalet. Det sista lagret i licensdesignen erkänner att programvara, från sökmotorer till officeprogram till musikredigering, spelar en enorm roll i skapande, kopiering, upptäckande och distribution av verk. CC Search. Copyright and Creative Commons. Lärarguider i upphovsrätt. Alla webbkurser | Webbstjärnans kursportal. Fatta fotot. Uploads/2014/sharedcreations.pdf. How to Use the Flickr CC Attribution Helper. Kolla Källan - Creative Commons. Creative Commons – välj rätt licens!

Upphovsrätt & Creative Commons. Choose a License. This work is licensed under the Creative Commons LICENSE_NAME License. To view a copy of this license, visit LICENSE_URL. We are currently testing a new version of the License Chooser. Please consider using the Chooser beta, and leave us feedback on how we can improve. Creative Commons is a non-profit organization. We need your support to continue providing these tools. Donate today! Lorem ipsum dolor sit amet... About earlier versions The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. If your jurisdiction is not on this list, or if you want to use the latest version of the licenses instead of a ported license, you can return to the 4.0 license chooser.

The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. Allow adaptations of your work to be shared? Yes The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work, as well as make and distribute derivative works based on it. Yes, as long as others share alike No Selected License. Streamingtjänst - Swedish Film Licens för filmvisning i grupp.