background preloader

Soswtylewicza

Facebook Twitter

SOSW im. Z.Tylewicza w Poznaniu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu; Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna, szkoła zawodowa, internat

Strona WWW SOSW im Z. Tylewicza - Poznań. FACEBOOK: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej. FACEBOOK: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu.

O Ośrodku

Patron Ośrodka - Zbigniew Tylewicz. Newsy. Filmy. Fundacje i stowarzyszenia przy Ośrodku. Dom Autysty.