background preloader

Center-North

Facebook Twitter

Discover Kamnik and its surroundingsTIC Kamnik. It's another world.

Discover Kamnik and its surroundingsTIC Kamnik

So close. Kamfest - Festival z razgledom. Home. Sheep bal. טיול בלוגארסקה דולינה והאזור. A Travel Guide to The Logar and Jezersko Valleys in Slovenia. When we travelled to Slovenia for the first time and were landing at the Ljubljana airport we actually thought there was some kind of emergency.

A Travel Guide to The Logar and Jezersko Valleys in Slovenia

From the airplane we could only see dense forests, lakes, and meadows; which was far from the view of a capital city we were used to. We were still far from our planned destinations of the Logar and Jezersko valleys, but we were already amazed to see the landscape below us. Why Logar and Jezersko? Europe has been rapidly changing. Fairytale Forest. Idrija, Castle Gewerkenegg - Castles. Castle Gewerkenegg dominates the old core of Idrija.

Idrija, Castle Gewerkenegg - Castles

It was erected at the beginning of the 16th century to serve as the administrative headquarters and warehouse of the Idrija mine, then the second largest mercury mine in the world. The now beautifully restored Renaissance complex experienced a Baroque renovation in the middle of the 18th century when the inner arcaded courtyard was created and painted with attractive decorative frescoes. The castle now houses the Idrija Museum, whose central exhibit-Five Centuries of Mercury Mining and the Town of Idrija-offers a survey of the half-millennium history of the oldest mining town in Slovenia. Odpiralni čas in vstopnina. Pravljični gozd bo ponovno odprt od 14. maja 2016 dalje do pozne jeseni (ko zapade prvi sneg), vsak dan od 10. do 18. ure.

Odpiralni čas in vstopnina

GRAD GEWERKENEGG // Mestni muzej Idrija. Natural sights: Logar Valley and Rinka Waterfall - Explore Slovenia. Summer pricelist. General terms: children's ticket is valid for children aged 6 to 15 years oldfamily ticket is valid for 2 adults and children up to 15 years oldseasonal ticket payment is possible in instalments Programs for groups (for more than 20 people) Guided tours around Velika planina for school groups: 14 EUR The price includes a return ticket for the cable car, guidance and organisation of the trip.

Summer pricelist

Additional payment: snack or lunch. Organised daily trips: 17 EUR The price includes a return ticket for the cable car, guidance and organisation of the trip. Vrtovi - Mozirski gaj - park cvetja. Словения. Камник. Велика Планина. Словения,отдых и лечение. Любляна, Рогашка, Порторож, Блед. Велика планина (Velika planina).

Словения,отдых и лечение. Любляна, Рогашка, Порторож, Блед.

Приблизительно в 30 км от столицы Словении - Любляны и всего в нескольких километрах от старинного словенского городка Камник находится канатная дорога с гондолой, связывающая долину с Великой планиной. Это невероятно красивое, полное живописных альпийских трав и цветов, место находится среди высокогорных пастбищ горного плато в самом сердце Камникских Альп. Всем любителям активного и семейного отдыха предоставляется прекрасная возможность для пешего и велосипедного туризма, индивидуальных и групповых экскурсий в горы.

Dates and prices - Tourist offer DonTravel. Maribor Slovenia. The Old Vine House - Museums and galleries. Address:

The Old Vine House - Museums and galleries

Repertoire SPP 2014 ~ Puppet Theatre Maribor. Legal basis The legal basis for the cookie policy notice is the EU E-Privacy Directive (Directive 2009/136) and the amended Electronic Communications Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 109/2012) that entered into force in the beginning of 2013 and brought about new regulations governing the use of cookies and similar technologies for the storage of information and access to information, stored on users’ computers or mobile devices.

Repertoire SPP 2014 ~ Puppet Theatre Maribor

About cookies Cookies are short text files that are sent from a website and stored on user’s computer, smartphone or any other device accessing websites through the Internet. They can be used to collect information on how users browse a website, and can thus adapt the contents of the website to users’ interests when they browse the same website in the future, ensuring the best user experience. A cookie usually contains a string of letters and numbers that is stored on user’s computer when they visit a certain website. Types of cookies. Slovenia-Maribor: Indian village Eagle’s Nest (Orlovo gnezdo) Visit Ljubljana. Our List of What to Do in Ljubljana, Slovenia. Budnarjeva domačija, muzejska hiša. The Budnar’s house is a unique living museum depicting the lives of our ancestors.

Budnarjeva domačija, muzejska hiša

Family experiences » Visit Ljubljana. Ljubljana for families and children. Ljubljana with Kids on a Rainy Day - CoolkidzCooltrips. Union-experience. Railway Museum (Ljubljana, Slovenia): Address, Phone Number, Attraction Reviews - TripAdvisor. Railway Museum of Slovenian railways - Museums and galleries. Children and Families - National Gallery of Slovenia. This website uses cookies.

Children and Families - National Gallery of Slovenia

We use cookies to allow you an unimpeded and user-friendly experience. By further use of this website, you agree with our cookies policy. Cookies What are cookies? Cookies are small text files containing information from your visit to the website. Cookies facilitate and simplify the interaction between the user and the website. First among the many reasons to use cookies is their ability to store information on the individual website (language selection, number of hits, font size, etc.).

None of the cookies used on our websites collect information that would reveal your personal identity. Domov - Lutkovni muzej. Events » The Ljubljana Castle. Prirodoslovni muzej Slovenije. Home. TMS Tехнический Mузей Cловении. Управление: тел.: +386 (0)1 436 16 06, 436 22 69, 436 34 83 www.tms.si, info@tms.si Коллекции: Бистра при Врхники, Бистра 6, 1353 Боровница тел.: +386 (0)1 750 66 70, 750 66 72 Самый большой музей в Словении расположен на окраине Люблянского болота, в бывшем картезианском монастыре Бистра, в окрестностях городка Врхника.

Время работы музея: вторник-пятница: с 8.00 до 16.00 (в июле и августе с 10.00 до 18.00); суббота: с 9.00 до 17.00; воскресенье, праздники: с 10.00 до 18.00; музей закрыт по понедельникам. TMS home page. Otroški zabaviščni park. Home page - Minicity Ljubljana. Hiša eksperimentov. Odprta kuhna. Central Market » Visit Ljubljana. Ljubljana's Central Market is more than just a place to shop. Traditionally, it has also been a place for the locals to meet and enjoy themselves together. The Central Market consists of an open-air market, located in the Vodnikov trg and Pogačarnev trg squares, a covered market situated in between the two squares, and a series of small food shops along the river Ljubljanica, which are referred to as 'Plečnik's Covered Market' as they are located in a colonnade designed by Ljubljana's famous architect Jože Plečnik.

Apart from fresh Slovenian fruits and vegetables grown by local farmers, the market also offers a choice of tropical fruits, dry-cured meat products, balcony flowers, and plug plants. At the covered market, you can get dry-cured meat products, fresh meat, homemade bread baked in the wood-fired oven, homemade biscuits and other sweet baked goods, various kinds of homemade cheese, dried fruits and nuts, homemade olive and pumpkin seed oil and much more.