background preloader

Rôzne

Facebook Twitter

Create an animated Tomato. Go premium page. Sign in. Maxima Erasmus KA1 Teacher training courses in Split, Croatia - Maxima. 2016/2017 Course dates November 13-19, 2016 March 12-18, 2017.

Maxima Erasmus KA1 Teacher training courses in Split, Croatia - Maxima

The 100 best free fonts. This list represents the 100 best free fonts we've found in a variety of styles.

The 100 best free fonts

We have many other articles covering specialist font types including handwriting fonts, graffiti fonts, web fonts and more, but we have sectioned our main list under these styles: Most of the typeface collections listed here can be used in your projects, but please be sure to check the terms. Pestalozzi Programme. Živica - Inšpirujeme k zmene. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus. Projekt Odyssea, občanské sdružení - O nás - Odyssea.cz. Poslání Naším posláním je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe.

Projekt Odyssea, občanské sdružení - O nás - Odyssea.cz

Za tímto účelem společně se školami vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky. Lekce OSV - Metodiky osobnostní a sociální výchovy - Odyssea.cz. Vzdělávací hry Toporopa: Zeměpis Evropy. Metody pedagogického výzkumu - Miroslav Chráska - Google Books. Materiály k výuce. NOVINKY - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Finančná gramotnosť na Univerzite tretieho veku pokračuje Nadácia PARTNERS prinesie kurz Finančnej gramotnosti pre seniorov aj v nasledujúcom akademickom roku. čítajte viac Vo Finančnej olympiáde súťažilo 4 400 študentov.

NOVINKY - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Projekt FINALLY bude vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti. V posledných rokoch bolo zamerané množstvo úsilia na oblasť výskumu, ktorý poukazuje na nepriaznivú situáciu, v ktorej žije najväčšia národnostná menšina v Európe a ktorú možno pripísať štrukturálnym nerovnostiam a stupňujúcej sa diskriminácie.

Projekt FINALLY bude vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti

Mnohí Rómovia majú v súčasnosti aj nízku úroveň finančnej gramotnosti, čo spôsobuje problémy v oblasti neuvážených rozhodnutí, neefektívneho hospodárenia s priamym dopadom na socio – ekonomické postavenie tejto komunity v spoločnosti. Rómska komunita často čelí aj sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, čo vážne ovplyvňuje ich príležitosti k vzdelaniu, pracovnému trhu a ďalším verejným službám. Ako využívať díkymoc. Zapojte sa do medziškolskej súťaže Consumer Classroom. Ak chcete vytvoriť žartový a inovatívny cezhraničný project s inou európskou školou o každodenných problémoch, účasť v súťaži Consumer Classroom je to správne miesto!

Zapojte sa do medziškolskej súťaže Consumer Classroom

Európska webová stránka Consumer Classroom ponúka učiteľom tretí ročník medziškolskej súťaže ako príležitosti na zvyšovanie vedomia žiakov o právach spotrebiteľov s digitálnym obsahom. Digitálny obsah je všade – tínedžeri môžu online ľahko nakupovať najmä hudbu, filmy, knihy a hry.