background preloader

Samarbete och EQ

Facebook Twitter

Coggle. Runda bordet: Problemlösning. När dina elever börjat vänja sig vid arbete i lärpar kan det vara utvecklande att slå ihop paren till en lärgrupp och träna på gemensam problemlösning med tydliga roller och ansvar.

Runda bordet: Problemlösning

Detta är en övning jag kallar Runda bordet och är ett enkelt sätt att träna på gemensam problemlösning i grupp. Förberedelse Dela in eleverna i lärgrupper om 4 st elever. Gör någon enkel aktivitet för att lära känna varandra om de inte vanligen arbetat med varandra förut. Hälsa på varandra. Gemensam problemlösning Syftet med strukturen är att träna på att uttrycka sig och att kunna förklara om man håller med/inte håller med vid gemensam problemlösning i grupp. Läraren kan be eleverna ringa in några specifika uppgifter de ska utföra med hjälp av strukturen tillsammans i matteboken. Gemensamt mål: gruppen ska nå enighet kring ett sätt att lösa problemet. Samarbetsfärdighet: träna på meningarna ”Jag håller med/håller inte med för att…” några gånger så att alla vet hur de ska säga som person 4. I "Allmänt" I vår klass. Då var en ny hösttermin igång och vi har redan hunnit gå en månad.

I vår klass

Klasskonstellationen är ny för mig (åk 5-6) där jag hade eleverna i åk 6 som femmor förra året i den dåvarande åk 5-6. För att vi ska få de bästa förutsättningarna för att få ett bra år tillsammans startade vi faktiskt redan innan sommarlovet. Då hade vi en förmiddag tillsammans och alla fick i par skriva och berätta om de tycker skolan är viktig och i så fall varför/varför inte. De fick också bland annat berätta om hur de vill att bra lektion ska vara för att de ska kunna lära sig det som förväntas och vad de såg fram emot med klassen till hösten i en Padlet. Första skoldagen gick vi igenom det de skrev innan sommarlovet och så fick de igen fundera över hur de vill att vi ska ha det tillsammans under läsåret. Veckan efter när sammanställningen var klar så tittade vi på det tillsammans.

Detta sammanställde vi och då såg vi att det var några saker som kom tillbaka flera gånger och även kom upp när vi diskuterade efteråt. Konkreta exempel på användbara karuseller för äldre elever. En av mina absoluta favoriter bland de kooperativa strukturerna är Karusellen.

Konkreta exempel på användbara karuseller för äldre elever

Den funkar i så många olika sammanhang och till olika målgrupper. Jag har använt den på både mellanstadiet, högstadiet och med föräldrar på föräldramöte. Hur gör jag och vad ger det? När jag använder karusellen skriver respektive grupp alltid med en egen färg för att jag ska kunna följa deras tankegångar genom hela rundan. Jag skriver mina frågor på A3-papper som sprids ut på borden i salen. När vi är klara tar jag bilder på deras papper och visar på storbild så att vi kan gå igenom och diskutera hur de har tänkt.

Några konkreta exempel på användningsområden Karusellen är användbar i många olika ämnen och sammanhang. Dela med sig av sina kunskaper Idag använde jag strukturen i årskurs 7 när vi arbetade med studieteknik. Kolla av förkunskaper Jag har använt samma struktur inför arbetsområden för att kolla av elevernas förkunskaper så att jag kan lägga min undervisning på rätt nivå. Kolla av vad som har fastnat. Lyckade grupparbeten. Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av mindre bra grupparbeten som ledde till mycket lite lärande.

Lyckade grupparbeten

Det saknades struktur, det fanns inget som krävde att alla gjorde jobbet utan det var ofta några få som drog hela lasset och resultatet blev t ex en plansch med avskrivna texter från läroböcker. Under större delen av min lärartid har jag därför inte använt mig av grupparbete, eftersom jag hade så dålig erfarenhet av det. Jag tror däremot att elever som arbetar tillsammans når längre än vad var och en kan göra individuellt. Därför har jag nu vågat prova grupparbete igen och med en tydlig struktur, informationsklyftor, stöttning och förväntat resultat tydliggjort är det ett utmärkt arbetssätt. I vårt pågående arbetsområde människokroppen arbetar eleverna med de inre organsystemen i expert och hemgrupper. Expert och hemgrupper På Marbäcksskolan i vårt utvecklingsarbete fortbildar vi oss just nu kollegialt utifrån Pauline Gibbons bok “Stärk språket ,Stärk lärandet”. Att diskutera: Introduction to Creative Learning. Elevaktiva arbetssätt.