background preloader

Solerangelina

Facebook Twitter

Solerangelina

St. Valentine's Day

PAST SIMPLE. Zet de werkwoorden tussen haakjes in de simple past. We ...........

Zet de werkwoorden tussen haakjes in de simple past

(watch) a film last night. watches watched watchA few years ago he ............ (teach) English. taught teachedHe ........... Ecrivez les questions. Past Tense: Negation. PEOPLE. Appearance. APPEARANCE. PAST SIMPLE - milionerzy. Past Simple - czas przeszły 1. Past simple " czas przeszły "