background preloader

Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Länkar och tankar kring bedömning i allmänhet, formativ bedömning och betyg.

10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds. Good assessment is frequent assessment.

10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds

9780545087421.pdf. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder.

Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Bedömning och betyg - Skolverkets webbaserade kurs. Josefin, jag har börjat Skolverkets webb-baserade kurs om bedömning för grundskolan 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Bedömning och betyg - Skolverkets webbaserade kurs

Det lilla jag sett hittills är kanonbra, jag känner att jag får svar på många saker jag funderat kring och varit frustrerad över när det kommer till bedömning. Det är framförallt ett klipp i modul ett med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som jag fastnat för.I detta klipp pratar hon vilka frågor vi måste ställa oss när vi planerar för vår bedömning. Varför ska vi göra bedömningen och vad ska vi använda den till?

Alltså vad är syftet med bedömningen? Vad ska vi bedöma vid ett bestämt tillfälle? Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Webinar – Embedding Formative Assessment Into Classroom Practice. Spaceplay / pause qunload | stop ffullscreen ←→seek . seek to previous 12… 6 seek to 10%, 20% … 60%

Med appen puffin kan du se den på padda eller iPhone. – sofiebergstrand
Webinar – Embedding Formative Assessment Into Classroom Practice

Anna Karlefjärd. Tankesmedjan_rapport7-low-f%C3%A4rdig-version. Jeromie Heath on Twitter: "The 'stairs' of progression - gr8 visual to motivate students (see pic) #satchat #satchatwc #edchat #edcampgr #nt2t. Educational Technology and Mobile Learning: Beautiful Visual Featuring 7 Ways to Do Formative Assessments in Class. October 30, 2014 Below is an excellent visual that features some handy ideas on how to carry on formative assessments in your class.

Educational Technology and Mobile Learning: Beautiful Visual Featuring 7 Ways to Do Formative Assessments in Class

Squareheadteachers took this original chart and remade it into a more reader friendly format which is also available for free download from this link. As refresher on formative assessment. This kind of assessment is usually referred to as assessment for learning which is completely different from summative assessment which is assessment of learning.

Formative assessment is used to check students understanding and to plan subsequent instruction. The information gained from this type of assessment aims at helping teachers make the next step in their instruction. Check out the visual below for more ideas on how to go about assessing your students formatively. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt.

Rätt feedback visar vägen

Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan.

Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger.

Arbeta formativt med läsning. I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling.

arbeta formativt med läsning

Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. För att komma vidare ville jag få eleverna att förstå att man kan använda strategierna med olika kvalitet, att det finns en progression, utveckling i sättet att förutspå, göra kopplingar, att sammanfatta osv.

En förutsättning när man arbetar formativt är att eleverna förstår målet och kriterierna för framgång. Self-Assessment Inspires Learning. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning.

Bedömning för lärande. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt?