background preloader

Utvecklingssamtal

Facebook Twitter

Natanael. Höstens elevaktiva utvecklingssamtal. I torsdags började vi höstterminen och redan på måndag är de första utvecklingssamtalen. Vi väljer denna termin att pröva att ha ett annat upplägg än tidigare för våra samtal. Tidigare har vi gått minst en vecka och haft samtalen utspridda under alla dagar den veckan. Denna termin kommer vi ha samtalen under två heldagar. Då har vi mentorer blivit frilagda för att kunna ha samtal under hela dagarna och andra pedagoger har våra klasser. Första veckan har vi mycket värdegrundsarbete både klassvis och i faddergrupper så det kommer att vara en del sådant arbete för klasserna. Tidigare har jag alltid sagt att vi har haft elevledda samtal men nu väljer nu att kalla samtalen elevaktiva och det är ju egentligen det de varit hela tiden.

Jag har under de senaste 11 åren haft elevaktiva/elevledda utvecklingssamtal redan från åk 1. Tidigare har eleverna skrivit i en checklista innan samtalet som de fått ha som dagordning vid samtalet och förra läsåret gjorde de även en stege.