background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Stärk språket och lärandet genom cirkelmodellen. Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdskolan, gästbloggar om vikten av att stärka språket och lärandet genom cirkelmodellen. När jag studerade svenska som andraspråk läste vi första terminen ”Stärk språket, Stärk lärandet” av forskaren Pauline Gibbons. För mig var detta en snudd på religiös upplevelse att hitta en bok som gav mig så många redskap att underlätta språkutvecklingen i mitt klassrum. Jag fastnade snabbt för cirkelmodellen som är ett sätt att arbeta med genrebaserad undervisning. Cirkelmodellen är uppdelad i fyra steg: Bygga upp kunskap om ämnesområdet, studera texter inom genren för att få förebilder, skriva en gemensam text, skriva en individuell text. Mina dåvarande kolleger och jag bestämde oss för att arbeta med detta. Det blev en stor skillnad i klassrummet, de elever som tidigare varit tysta blev engagerade. Sofia Svensson och Ingrid Nilsson, förstelärare på Örtagårdskolan Ett av mina uppdrag som förstelärare på Örtagårdskolan är att arbeta språkutvecklande.

Stödstruktur och språkutveckling i kursen svenska 2. I våras tog jag över en klass som var halvvägs igenom kursen svenska 2. Eleverna går andra året på gymnasiet och i den här kursen ställs det krav på att de ska kunna skriva utredande text. Detta brukar vara en utmaning för många elever. Den utredande texten ska vara objektiv, saklig och språket precist. Ofta upplever elever texterna som tråkiga att läsa och svåra att skriva. Jag har ofta varit besviken på att våra bataljer med denna texttyp i klassrummet inte gett önskat resultat i elevernas slutprodukter.

I år har jag arbetat medvetet gengrepedagogiskt och använt mig av lässtrategier för att tillsammans med eleverna hitta en väg in i det mer vetenskapliga skrivandet. Jag bestämde mig för att låta eleverna sammanfatta en del av den pågående debatten om digitala verktyg i skolan som startades av Håkan Danielssons debattinlägg i Dagens nyheter (20140417). Efter den inledande övningen läste jag texten högt för eleverna. Att diskutera. Nationellt centrums symposierapporter. Lärplattor hjälper nyanlända med språket.