background preloader

Engelska 3

Facebook Twitter

Moderna språk Lagaholmsskolan. We are going to analyze different aspects of love in the following weeks.

Moderna språk Lagaholmsskolan

You will read the popular novel ”The Fault in Our Stars” by John Green. We will also have a look at Shakespeare and his works. 1. Life on Scilly – pedagogfredrik. Den här serien från UR är helt underbar.

Life on Scilly – pedagogfredrik

I sex avsnitt får vi följa ungdomarna Tom, Amy, Harry, Shamus och Jess. Vi får följa deras liv, tankar, drömmar, skola, hobbies och mycket annat från deras liv på de vacka Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Varje avsnitt är ca 15 minuter och man kan välja om man vill ha svensk, engelsk, eller ingen text. 100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English. A synonym is a word with the same or a similar meaning as another word.

100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English

For example, the words big and large are synonyms. Drama - 60 Second Shakespeare - Shakespeare's plays, themes and characters - ... Teens React to The Fault In Our Stars. 'The Fault in Our Stars' Lesson plans. Book Club Questions for John Green's The Fault in Our Stars Five discussion questions and two recipes.

'The Fault in Our Stars' Lesson plans

The Fault in Our Stars A list of 13 discussion questions. The Fault in Our Stars A collection of technology-integrated activities for the novel, including 24 pages of printable quote cards. Adobe Reader required for access. 'The Fault in Our Stars' Lesson plans. Ann Makosinski - Why I Don’t Use A Smart Phone. Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande. Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning.

Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande

Under rubriken Betygssättning läser jag följande förtydligande på Skolverkets hemsida: Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej. 1. 2. 3. 4. Jag håller med Per Måhl om att det nya direktivet inte är glasklart. Tips on how to make a video news report. Do you want to make a TV news report but have no idea where to start?

Tips on how to make a video news report

Watch this video to see how a group of students, with help from the BBC's Sophie Long, go about it and read the advice below. EnglishTeachingTheatreSketches. Find the murderer. Target language: Past continuous 1.

Find the murderer

Write on board: Mrs. English Vocabulary. English Grammar Exercises. Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith. Som jag redan beskrivit har mina elever i år 8 och 9 fått lära känna Shakespeare i allmänhet och Romeo & Julia i synnerhet inom ramen för engelskundervisningen, upplägget har jag beskrivit i följande blogginlägg: och Mycket av upplägget är klassiska uppgifter, men den avslutande utmaningen är den som utmärker projektet, och den där eleverna fått möjlighet att ta ut svängarna lite extra.

Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith

Många av dem har gjort detta med bravur och jag vill visa upp några exempel på hur de valt att tolka uppgiften. De exempel jag visar upp är inte nödvändigtvis de bästa eller mest unika, men de representerar olika varianter av tolkningar och påvisar en bredd. Eleverna går i år 8 och 9 på Vallhamra skola och har alla givit mig sitt godkännande att publicera deras verk. Uppgiften gick ut på att välja en del av berättelsen om Romeo & Julia och göra en egen tolkning. Jag har fått in fantastiska tolkningar som jag inte kommer visa upp här: låtar, vloggar och andra texter. Chattar i sociala medier. Introducing Shakespeare - Mia Smith. I engelskans kursplan finns i det centrala innehållet följande bitar med. • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. • Sånger och dikter.

Introducing Shakespeare - Mia Smith

Är det bra jag som läser detta som en inbjudan att plocka in den stora barden i klassrummet? I år firar världen också att det är 400 år sedan Shakespeare dog, vilket ni kan läsa mer om här och även här. This is England - Google Slides. English Grammar Lessons for Teachers and Students. Connect and Learn Together ❘ PenPal Schools. Free Reading Worksheets. Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free.

Free Reading Worksheets

These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Fictional Passages. Digital läsförståelse på engelska genom UDL.

UDL Editions har tillsammans med CAST utvecklat ett läsverktyg som följer några av de principer som finns i UDL ramverket. I detta verktyg kan man välja att läsa/lyssna på sex olika texter och samtidigt få hjälp med att förstå och reflektera runt texten enligt reciprocal teaching, RT I övre högra hörnet finns det talsyntes eller och olikfärgade understrykningspennor som kan vara till hjälp för en del elever. Talsyntesen skulle kunna vidareutvecklas och i många fall är det nog bättre att använda talsyntesen i datorn. När man valt en bok kan man i förväg högst upp på hemsidan t.ex. läsa på glosor, gå igenom begrepp för litteraturanalys, bekanta sig med bakgrunden till berättelsen, läsa en sammanfattning av berättelsen och persongalleriet. Detta underlättar förståelsen för texten för många elever och kan vara en nyckel till att orka igenom en text.

The 50 most important English proverbs. What are proverbs? Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". Games for Learning English, Vocabulary, Grammar Games, Activities, ESL. US Presidential Election explained. STAAR Reading Test Passages.