background preloader

Mata

Facebook Twitter

Matematyka szkolna. Www.gumienny.edu.pl/skrypty/POCHODNA.pdf. NWD -  kalkulator online. Kalkulator dla Największego Wspólnego Dzielnika (NWD) - nie tylko znajduje NWD, ale też pokazuje rozkład podanych liczb na czynniki pierwsze (tak jak się to robi w szkole).

NWD -  kalkulator online

Potrafi znaleźć NWD nawet dla 3 liczb ! Trochę informacji Największy Wspólny Dzielnik to największa liczba naturalna, przez która można podzielić podane liczby bez reszty. Czyli tak, aby wynik był liczbą całkowitą. Największy Wspólny Dzielnik (NWD) jest używany na przykład w operacjach na ułamkach, np do ich skracania. Matematyka, korepetycje, liceum, matura, studia... Całki, pochodne, różniczki. Całkowanie możemy określić jako sumowanie nieskończenie wielu nieskończenie małych elementów.

Całki, pochodne, różniczki

Przypuśćmy, że mamy funkcję y = f(x) i chcemy obliczyć pole P zawarte pomiędzy krzywą odpowiadającą tej funkcji i osią x, w zakresie od x1 do x2. Z pewnym przybliżeniem możemy to zrobić w taki w sposób: dzielimy zakres <x1, x2> na odcinki o jakiejś szerokości Δx. Temat: Matematyka. Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca przy stałym kierunku osi obrotu planety i nachyleniu do płaszczyzny orbity sprawia, że w ziemskiej pogodzie pojawiają się cyklicznie pory roku.

Temat: Matematyka

Obecnie promienie słoneczne padają na północną półkulę pod coraz większym kątem, średnia temperatura rośnie, dzień staje się dłuższy, a noc krótsza, co naturalnie skłania do rozważań o odchodzącej zimie i odradzającym się z nadchodzącą wiosną życiu. Zadziwiające, że jednym z wykorzystywanych przez praktycznie wszystkie kultury symbolem wiosny i nowego życia jest jajo... PatrickJMT.