background preloader

Teori

Facebook Twitter

LPP - Läsförståelsestrategier. Boktips Sandvargen. Att tala i ett boksamtal/ Sara Persson, Marie? Språkdagarna Josefin Nilsson.pdf. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik. Jag fick en fråga om vilka appar jag rekommenderar till elever med läs- och skrivproblematik.

Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik

Här kommer min lista med appar utan inbördes ordning. Jag har tagit med appar med lite olika funktioner: Talande tangentbordTalsyntesRättstavningOrdprediktionOCR-läsareÖversättarePDFläsare både med och utan anteckningsmöjligheterAnteckningsverktyg med skriv och ljudfunktioner När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra som jag rekommenderar beroende på syfte. Inte alla elever gillar det talande tangentbordet som läser upp varje bokstav för sig, eller varje skrivet ord. Skolstil- (22 kr)En enkel och tydlig app med ljudande tangentbord och få extrafunktioner. Då skulle jag idag välja, Pixter, 22 krSkolstil, 22 krClaro Speak, 7 kriBooks, PDFreader och Anteckningsappen gratis Relaterade Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd.

Att undervisa i läsförståelse. Med matris och loggbok — så lär de sig läsa bättre. Ur axelremsväskan tar Louise Björkman upp två stora bibbor med blå anteckningsböcker som hon delar ut till de dryga tjugo eleverna i klass 8E.

Med matris och loggbok — så lär de sig läsa bättre

Trots att gardinerna är fördragna och klockan bara är strax efter nio på morgonen har solen redan värmt upp klassrummet på tredje våningen så mycket att flera elever genast sträcker sig efter de blå loggböckerna för att fläkta sig med dem. Senare kommer åskan att mullra över höjden mellan Söderleden och Viskan där Daltorpsskolan står. Nu är luften bara tryckande och fuktig och stämningen i klassrummet lugn på gränsen till loj. Det är lektion i svenska och eleverna ska få bedöma sin läsförståelse. Louise Björkman delar ut ett papper till var och en. ”Interferenser” lyder den översta rubriken som följs av ett rutsystem med textförklaringar.

How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life. December 17, 2013 at 2:47pm Parents often ask, “What can I do to help my child with reading and writing?

How Can I Help at Home? 5 Ways to Support Your Child’s Reading and Writing Life

How can I help at home?” Here are some simple routines you can build at home to promote a love of reading and writing and support your child’s progress at school! 1. Create a special workspace. Reading to Learn - mycket intressant. På twitter idag fick jag följande fråga: @Anna_Kaya , har du kommit i kontakt med "Reading 2 learn "?

Reading to Learn - mycket intressant

Jag är med i ett projekt kring språkutveckling och tycker att det är " kanon"! — ingeborg hull (@ingeborghull) January 21, 2012 Jag har nämnt Reading to Learn förut, bl a i ett inlägg när jag betonade vikten av att lyfta goda exempel, för jag tror verkligen på att detta fungerar och att det är ett sätt som vi kan få allt fler elever att lyckas i den svenska skolan. Reading to Learn bygger på den genrepedagogiska tanken och så här beskrivs detta på Språkforskningsinstitutets sida på Pedagog Stockholm: Reading to Learn-programmet innehåller en intensivt läs- och skrivecklande pedagogik som utvecklats av Dr David Rose vid University of Sydney, Australien.

Mycket intressant! Det var en sann fröjd att läsa lärarkommentarerna om elevernas utveckling: Detta är lärarnas slutkommentarer av elevernas lärande efter avslutat projekt: "Finlitteratur är bättre för läsförståelsen än kioskvältare" LitteraturMagazinet Debatt Efter PISA-undersökningen diskuteras flitigt hur trenden ska vändas.

"Finlitteratur är bättre för läsförståelsen än kioskvältare"

Hur ska läsförståelsen bland ungdomar förbättras? Klart vi ska uppmuntra barnen att läsa mycket. Men det spelar också roll vad vi läser. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Samma dag presenteras PISA-resultaten som konstaterar att elevers läsförståelse har sjunkit ytterligare. Susanne Kristensen, lärare i Sv/So på Munkhätteskolan. Närläsning ger koll på kemin. – Kol.

Närläsning ger koll på kemin

Bra, då markerar ni ordet ”kol”. Vad är kol? – Ett grundämne. Kombination av metoder bäst för läsutvecklingen. Elever som får träna läsning med en kombination av olika metoder under en intensiv period gör större framsteg än elever som endast tränar med en metod, visar Linda Fälths forskning. – Lärare ska inte vara rädda för att kombinera olika metoder för elever som kämpar med sin läsning, säger hon.

Kombination av metoder bäst för läsutvecklingen

Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat som lågstadielärare i tio år och utbildade mig sedan till specialpedagog för att ytterligare kunna bemöta och hjälpa de elever som inte kom vidare i sin läsning.