background preloader

Teori

Facebook Twitter

Awesome Poster Featuring 7 Ways to Engage Students in Class. Digital kompetens! - Jag håller på med kunskap och utbildning.

Digital kompetens!

Jag sysslar inte med datorer och Facebook och allt vad det heter. Trams! Jag tänker inte lägga ned tid på att lära mig massa konstigheter. ”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola” Det tar 1.200 timmar bara att bedöma elevers provsvar i årskurs 3 och 6.

”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola”

Att bedömningarna är relativa är upprörande. Det är dags för Skolverket att lägga bort prestigen och en gång för alla göra genomgripande förändringar av de nationella proven, skriver 17 skolledare i Haninge. Nationella proven lyfter fram lydnad. I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen.

Nationella proven lyfter fram lydnad

Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Pisa urholkar skolan i tävlandets namn. Finland överlägsna Sverige i elevstöd. Medan Finland ligger kvar bland världens kunskapselit, vet idag varje tioåring att Sverige ligger långt därifrån.

Finland överlägsna Sverige i elevstöd

Samtidigt får nu nästan en tredjedel av eleverna i Finland någon form av särskilt stöd i skolan. Det visar den sammanställning som Marjatta Takala, professor i Specialpedagogik vid Uleåborg Universitet, gjort. ”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna” Arbetsspecialisering behövs i skolan.

”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna”

Risken är att de dåliga Pisaresultaten leder till att lärarna tvingas till nya uppgifter utöver undervisandet. I stället måste vi söka lösningar där lärarna får mer tid för sin profession, som man exempelvis gjort i Frankrike, skriver ledarskapsprofessorn Lars Strannegård. Sällan har en nyhet engagerat debattörer från så många samhälleliga sektorer som de rekordusla resultaten från Pisaundersökningen. När skolan är som allra bäst. Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning.

När skolan är som allra bäst

Skolan har bestämt sig för att jobba i enlighet med vad forskningen säger. Johanna Lundén minns när personalen på Nossebro skola samlades till det första mötet efter sommarlovet 2007. I aulan var det allvar. Skolchefen skojade inte ens om sitt fotbollslag. Sanningen om vad som ger framgång i Pisa-studien. Sydkorea ligger i top av nya Pisa-undersökningen och har de senaste åren som de själva säger satsat på ”Building on the successes of its fast-developing ICT sector, Korea is using digital technology to stimulate a creative approach to learning that gives students access to education materials wherever and whenever they want.”

Sanningen om vad som ger framgång i Pisa-studien

I Japan som även de ligger i top säger de ”To help students develop critical thinking and problem-solving skills, the government requires students to study topics from different viewpoints and draw links between what they observe.” Professor of General Pedagogy and Educational Leadership Michael Uljens på Faculty of Education Åbo Akademi University beskriver bra i sin rapport ”PISA-resultaten i Finland. Perspektiv på och förklaringar till framgången” syftet med Pisa-studien. Det är inte heller egalt hur resultaten lanseras i offentligheten. 10 Characteristics Of A Highly Effective Learning Environment. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Why we should teach Computational Thinking. Dylan Wiliam. Skolverkets filmer. Dylan Wiliam. Att själv få komma på vad man inte kan! Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg.

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham

Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Hierarkier bland lärare ger negativa effekter i skolan. Äntligen kan lärare göra karriär inom sitt yrke!

Hierarkier bland lärare ger negativa effekter i skolan

Det utbrister Lärarnas Riksförbund på sin hemsida. Karriärtjänster har blivit ordet för dagen och det är naturligtvis Jan Björklund som initierat den nya modellen. Den innebär att särskilt framstående lärare och lektorer, sådana som är bra på att höja resultaten för sina elever, ska få chansen att göra karriär och tjäna mer än sina kollegor. Forskning om språklig kompetens. Bevakningen ligger också mycket nära forskning som rör en av ”EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande”: "Kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang. Dessa nyckelkompetenser är alla beroende av varandra och tonvikten för allihop ligger på kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor.

" EU:s 8 nyckelkompetenser Nyckelkompetenser ställer krav Bevakningen blir på så vis ett bidrag till Sveriges EU-åtaganden genom att den bistår främst (svensk-)lärare, men också andra, med en orientering i nya forskningsrön om denna nyckelkompetens. Skolmaterial. Lyssna på P1 Skolministeriet från igår tisdag! Igår tisdag sändes ett intressant program som kan vara värt att diskutera med kollegorna. Skolministeriet är en serie radioprogram om skolan där de granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom reportage, egna undersökningar och fördjupande samtal. I tisdags, 11/11, handlade det om att forskare kritiserar projektet En läsande klass.

Jag har lyssnat på programmet och vill absolut rekommendera alla som är intresserade eller på något sätt berörda av undervisning i läsning och lässtrategier att lyssna på programmet. Det tar ungefär en halvtimme. I programmet medverkade och intervjuades lärare som arbetar med materialet till En läsande klass, Martin Widmark som är initiativtagare till En läsande klass, forskarna Barbro Westlund (lektor Stockholms universitet), Monica Reichenberg (professor Göteborgs universitet) samt Jan Nilsson (lektor vid Malmö högskola). Dags att sparka föräldrarna ur skolan? Samma dag som vår skolavslutning var jag inbjuden att prata under rubriken "Föräldrar - stjälp eller hjälp" på ett lunchmöte hos Rotary i Söderköping.

Jag blev glad både över ämne och forum. Rotary är en organisation som på ett genialiskt sätt kombinerar egennytta med allmännytta – ett professionellt nätverk till gagn för den egna karriären i kombination med ett målmedvetet och effektivt arbete för en bättre värld. ... Tänk om vi kunde använda det receptet för föräldraengagemang i skolan? Något okomplicerat ämne är inte relationen föräldrar - skola. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Jim Smith - No Hands Up & No Hiding. 20 Ways to Keep Your Students' Attention.

Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Mitt barn är unikt - precis som ditt - sourze.se. Körlingföräldrar. Så här vill jag göra i alla ämnen jag undervisar. The Profile of a Modern Teacher. SAMR Model. John Hattie. Your paper brain and your Kindle brain aren't the same thing. Would you like paper or plasma? That's the question book lovers face now that e-reading has gone mainstream. And, as it turns out, our brains process digital reading very differently. Can Students ‘Go Deep’ With Digital Reading? Mark Pennington’s students often read on their laptops. Pennington, who’s a reading specialist in Elk Grove near Sacramento, Calif., sees a need to teach kids how to read digitally and stay engaged, and thinks that digital reading will eventually catch up to what kids can do reading print.

When asked if his seventh-graders are more engaged when reading from digital readers or in print, he said it depends — motivation and environment play a big role. “Most of the digital reading that students ‘practice’ is at home on Instagram, chat lines, Facebook and texting,” he said. “Since students are choosing to read and respond in these mediums, and since students have considerable prior knowledge and expertise in the subject matter, their engagement/comprehension is high.” The trick to being a good reader, no matter the medium, is being an engaged reader, a fact that Pennington notes is well-supported by research.

“There are real advantages to print,” he said. “It was so cumbersome,” he said. Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds. Can Students ‘Go Deep’ With Digital Reading? Uppgiftsbok - PRIM-gruppen. Olika syn på särskilt stöd kan bli kontraproduktivt. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer. What’s So Great About Schools in Finland? Tankar om Unos Uno – del 1: Sammanfattning. ”Individualisering är lärarens stora utmaning” Synligt lärande. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... 10 Types of Learners You Can Run Into When Imparting Online Training.

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt. Genrepedagogik. Dags att sparka föräldrarna ur skolan? Stöd för att utveckla undervisningen. Solving the Hand Raising Problem. Att blogga pedagogiskt ~ Kilskrift. LEARNING STYLES:Find out in 2 minutes. How to Kill Your Child's Creativity. Teachers' Expectations Can Influence How Students Perform : Shots - Health News.

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Läxor

Kamratrespons. Kollegialt lärande. HJ. Skolporten. Skolverket. Lgr 11. Utv. samtal. Artiklar. Bedömning. Lpp. Tips. Vem bestämmer?: Ett förord till dig som pedagog.