background preloader

Tema

Facebook Twitter

Sagotema. Troll lexikon. Årets tema: Troll i Norden. «När man talar om trollet, så står det i farstun» Så lyder ett svenskt ordspråk från 1678. Och denna höst stämmer det i allra högsta grad. Årets nordiska biblioteksvecka har nämligen troll i Norden som tema. I Norden finns otroligt många olika typer av troll. Trollen har rötter i nordisk mytologi och de visar sig för första gången i 1220-talets Edda i forn av jotner. Illustrasjon: Brian Pilkington Trollen befinner sig i otillgängliga områden i naturen och det kan vara farligt för människor att försöka finna dem. I språket ser man också spår efter troll. Utvalet av årets högläsningsböcker vittnar och en bred förståelse av troll. I den utvidgade litteraturlistan finns nordiska texter helt från 1200-talet tills idag. Sagoprojekt. Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås. Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen.

Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. Vi började med att läsa olika sagor högt i klasserna för att eleverna ska få veta hur en saga kan vara uppbyggd och för att ge dem en förförståelse. Efter detta så delades klassen in i fem grupper. När de var klara med sina utkast på datorn gick vi igenom hur man bearbetar texten. Sedan var det dags för grupperna att sätta sig igen med sina egna sagor för att titta igenom hur de skulle kunna bearbeta sina texter på samma sätt som vi gjort med min saga. Därefter så delade de upp sagan i tre delar, för att de skulle få en del var att illustrera. När illustrationerna var färdiga scannade vi in dem för att kunna jobba vidare med sagan i Photo Story.