background preloader

SV

Facebook Twitter

Monstret-ett-romanprojekt1.pdf. Läs- och skrivportalen. Pippi & Astrid. Läs- och skrivportalen. Peg-A-Number Fact Game. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du.

Kan du skillnaden på de och dem?

Skrivprojekt. Bokpratsspel ny version. Grupp roller. Mytologierna troll från ur med lärarhandledning. Evas Superkoll Säsong 1, del 11-15. Id_katalog-2014-svensk.pdf. Naturv sen. Gastarna på Gården / Oknytt. Brunnsgubben Det här är en tomteliknande figur som vaktar brunnen på gården.

Gastarna på Gården / Oknytt

Han ser till så barn inte faller i och utdelar örfilar till alltför nyfikna ungar. Brunnsgubben håller vattnet rent och ser till att det alltid ligger på en jämn nivå. Men om godsägaren är slarvig och själv förorenar vattnet kan brunnsgubben ställa till med rejäla översvämmningar. Bysen En tomteliknande gubbe från Gotland. Trolltyg i Tomteskogen 1980 svensk.

Trollklipp-web.pdf. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Recension av Sagopärlor - Inspirerar läs- och skrivlusten. Lässugen. Välkommen hem till sexåriga Amanda!

Lässugen

Hon klarar det mesta själv. Hon bakar, målar, bygger och leker. Men en sak klarar hon inte – att läsa högt för sig själv. Genre & texttyp. Sju punkter för att få pojkar att läsa! LitteraturMagazinet Debatt Barn gör som deras föräldrar gör!

Sju punkter för att få pojkar att läsa!

För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv. " Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet. – Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon. Pojkars läsning. Läsning och litteratur är enligt Bibliotekslagen en grund för folkbibliotekens verksamhet.

Pojkars läsning

Barn och unga är därtill prioriterade målgrupper såväl i nuvarande som kommande biblioteksplaner för Örebro kommun och för Örebro läns landsting. Barn och ungas läsning är ett utpekat utvecklingsområde i Örebro läns landstings kulturplan. Länsbiblioteket i Örebro län har av Kulturrådet beviljats medel för en förstudie om pojkars och unga mäns läsning. Förstudien har syftat till en ökad kunskap så att förutsättningarna ökar för att framgångsrikt genomföra en längre marknadsföringskampanj. Aktiva eleverna under högläsning. Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning.

Aktiva eleverna under högläsning

Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier. Recension av Sagopärlor - Inspirerar läs- och skrivlusten.

Böcker

Bedömning. Läsförståelse. Lektionstips. Läs. Läxor. Online. Länktip. Skriv. Lyssna. Tala. Material. Sidor. Praktik. Teori. Tema. Tankar. Debatt. IT. Appar. ASL. ABC klubben. Pojkars läsning. På djupet, under ytan ... LÄSNING & SKRIVNING. V lkommen till Ingelas lekstuga! Smarter Charts from Marjorie Martinelli & Kristine Mraz. The Secret door är något att fylla en lektion eller flera innan sommarlovet! Spöket som försvann - Spänning - Junior.

8 Sites to Help Teachers Find and Create Rubrics. Rubrics have been around for a long time and, while multiple choice and right or wrong answers are much easier to assess and mark, they are the assessment tool popular with the 21st century crowd.

8 Sites to Help Teachers Find and Create Rubrics

Once created, rubrics are a great way to demonstrate to students how they have achieved their marks and how they are being assessed. In other words, students know what constitutes a “5 out of 5″ because all the descriptors are there describing to the student what they need to do to get that perfect score. For teachers, even though rubrics are at the top of the assessment tool pyramid, they are, quite frankly not the easiest to create or manage. Svenska. Www.earlylearningactivities.com/PDF/lettertracingsheets.pdf. Alphabet Lacing Cards. Print out these fun, colourful alphabet lacing cards for an unusual motor skills activity the kids will enjoy!

Alphabet Lacing Cards

Print onto card and cut out (laminating if you wish for durability), then punch holes around the edges and give them to the kids to thread or sew. Sebastian Swan. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in!

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi

Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Rimlexikon.com. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass. Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring.

Vi pratade om vad argumenterande texter kan vara för något. Att man ska övertala någon om sin åsikt eller att någon ska göra något som man vill. Vi pratade om att rubriken gärna ska vara en fråga. GÖR ERT EGNA #TALASOMTED. Lärarmaterial och handledning #talasomTED Här finns lärarhandledning, grafik och helt enkelt ett litet start-kit för er att komma igång med just ert #talasomTED. Allt detta får användas med licensen CC BY-SA och det betyder lite förenklat att ni får använda allt material och göra om det hur ni vill så länge ni fortsätter att dela på lika villkor.

Lärarhandledning Lärarhandledning #talasomTED PDF Grafiska element.