background preloader

SO

Facebook Twitter

Fakta om vatten och sanitet - UNICEF Sverige. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, särskilt barns, hälsa.

Fakta om vatten och sanitet - UNICEF Sverige

Runt 600 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien. Det innebär att ungefär 1 400 barn under 5 år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien. Brist på toaletter Mer än en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till en bra toalett. Nordisk mytologi/asagudarna. Bronsåldern och järnåldern. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Bronsåldern och järnåldern

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. Image46-e1397113332370.jpg (JPEG Image, 1936 × 1936 pixels) - Scaled (51%)

Rena rama forntiden: Runristare. Free Maps of European Countries, printable, royalty free jpg You Can Download. African Country Maps | Asian Country Maps | European Country Maps| Middle East Country Maps North American Country Maps | South American Country Maps | World Regional Maps Free, printable, royalty free maps that you can download to your computer for your projects United Kingdom Map, England, Great Britain, Ireland Map, capital London, Northern Ireland, Scotland, Wales, broken down by administrative districts, European country, printable, jpg format, Do you need an editable PowerPoint version of this map, Click on United Kingdom.

Free Maps of European Countries, printable, royalty free jpg You Can Download

Polhems äventyr. The 25 Biggest Turning Points in Earth's History. The world as you've never seen it before. Show me - Free dinosaur primary teaching resouces from UK Museums and galleries. ROMANPROJEKT.

Gastarna på Gården / Oknytt. Brunnsgubben Det här är en tomteliknande figur som vaktar brunnen på gården.

Gastarna på Gården / Oknytt

Han ser till så barn inte faller i och utdelar örfilar till alltför nyfikna ungar. Brunnsgubben håller vattnet rent och ser till att det alltid ligger på en jämn nivå. Men om godsägaren är slarvig och själv förorenar vattnet kan brunnsgubben ställa till med rejäla översvämmningar. Bysen En tomteliknande gubbe från Gotland. Drakar Den svenska draken finns huvudsakligen i två sorter. Forn. Interactive Social Studies. Istiden och stenåldern. Stenåldern - en överblick.

I STENÅLDERNS TID – DEL 1 – ARV OCH GRIM. Tipspromenad_sten. DEN GÅTFULLA BRONSÅLDERN – MÖT FORNTIDEN. Rena rama forntiden: Att vara barn på forntiden. Människans utveckling. SO. Forntiden. Bibeln för barn. URTIDEN. FORNTIDEN. Från Dinosaurier till vikingar. ISTIDEN. Big bang. Forntiden. Människans utveckling. Istiden. Stenåldern. Bronsåldern. These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world. Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison.

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world

Verklighetens magi: I fokus: Dawkins om den första människan. Evolutionsbiologen och författaren Richard Dawkins ger det vetenskapliga svaret på frågan "Vem var den första människan?

Verklighetens magi: I fokus: Dawkins om den första människan

" Svaret är att det fanns ingen första människa, i stället beskriver Dawkins åskådligt den långa gradvisa förändring som genom evolutionen har lett fram till dagens människor. Ett utdrag ur föreläsningen "Richard Dawkins om verklighetens magi. " Inspelat den 5 september 2012. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien. Printable World Flags.

To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with.

Printable World Flags

Download. Christopher Columbus: Explorer. Christopher Columbus: Explorer.

Christopher Columbus: Explorer

Dinosaur Games - KidsDinos.com - Dinosaurs For Kids. Make and name your own dinosaur species.

Dinosaur Games - KidsDinos.com - Dinosaurs For Kids

This dinosaur games lets you change the way your dinosaur looks. Studiematerial. Det pedagogiska materialet är indelat i två olika nivåer: grundläggande och fördjupande.

Studiematerial

Materialet är gratis, kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Allt tryckt material finns också som pdf och kan laddas ner för eget bruk. Till materialet finns frågor och övningar. Grundläggande Riksdagen en kort vägledning handlar om riksdagens roll i samhället. Seriehäften. Sagan-om-Gustav2. Dinosaurs.

Ancient Sea Life. Mammoth Tusk. Extinct Megafauna. 10 fascinating facts about woolly mammoths. Sequencing an extinct genome is no longer a pipe dream, says evolutionary biologist and ancient DNA specialist Hendrik Poinar in today’s talk. Pterosaurs. Fossils show sea creature's half-billion-year-old brain. News in Science Thursday, 17 July 2014 Will DunhamReuters Ancient brain Spectacular fossils unearthed in China show detailed brain structures of a bizarre group of sea creatures that were the top predators more than half a billion years ago. Fossilised bite marks show how ancient reptiles battled across land and water. Some 220m years ago, the Triassic Period marked the beginning of the age of dinosaurs. But by the time the earliest dinosaurs were just starting to appear in the fossil record, it was distant relatives of crocodiles that reigned over both the water and land.

Among these ancient reptiles, croc-like phytosaurs were the largest aquatic predators, whereas gigantic rauisuchids ruled the land. We know both of these animals from multiple fossil specimens from around the world, but how or if they interacted is poorly understood. Sarcosuchus Skull. Life Before the Dinosaurs: Meganeura. Meganeura was a genus of huge griffinfly (a griffinfly is similar to a dragonfly, but much bigger), which lived during the Carboniferous Period. Life on Earth - 03 - The First Forests. Meganeura - Giant Dragonfly. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd.

Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling. Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler. Ung Ekonomi (LättLäst) Ung Ekonomi (LättLäst) Historia Ekonomi har alltid funnits. Biographies for kids: Inventors, World Leaders, Women, Civil Rights.

Spel

Trafik. Sidor. Blandat. Samhällskunskap. Geografi. Religion. Historia. Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11 Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass! Det blir så tydligt när man startar upp ett nytt område i till exempel SO. Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet om vikingarnas tro och vad vi önskar veta. Eleverna fick samarbeta i grupper. Vi gick sedan gemensamt igenom vad de kommit fram till. Veckan därpå repeterade vad vi lärt oss och tittade på vår VÖL-tabell, som suttit uppe på klassrumsväggen. Det dök upp flera frågor kring asagudarna och vi letade fram mer information.

Med hjälp av tankekartan fick alla skriva egna meningar i sin skapelseberättelsebok. En del har frågor om hur många meningar de måste skriva. När de kände sig klara fick de vara konstnärer och rita en bild av något som dykt upp i deras huvud under arbetet. Här följer en del av alla fina skrivarbeten: Schools Ages 4-11 - Geography Sites. Recce 3D Maps - discover the world around you. VIKINGAR.