background preloader

Skriv

Facebook Twitter

Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Skriva berättelse. Checklista skriva faktatext. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. VENN-diagram. Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum.

VENN-diagram

Nu under våren har det inte blivit lika ofta men fredagen den 7 mars var jag på plats igen. Rebecca har tillsammans med eleverna skapat en jättefin morgonrutin med öppen dörr, ljus och en "Godmorgon-hälsning" på tavlan. En hälsning som gör att man känner sig välkommen , har någonting att läsa och fundera på medan hela klassen samlas och dessutom med syfte att arbeta språkutvecklande. Denna dag var det ordklasser i fokus men även Detektiven fick arbeta för att reda ut nya ord och uttryck. Lektion-se_17500_Sv_Berattelsekort. Petites històries. Berättar-10:an. Saga med tarning. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna.

G.3. Skriva egna böcker - iPad Studiecirkel. Anders & S rens skriv vningar. Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor.

Anders & S rens skriv vningar

Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Att alltid ha en anteckningsbok till hands för att skriva ner idéer är vårt bästa tips. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Bokstäver-vill-bada-fötter-och-plocka-äpplen. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Book Creator - Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt. Dikter, meningar, texter och berättelser fixas. Alla elever i åk 2 har fått egna läsfixare att använda när vi läser och jobbar med texter.

Dikter, meningar, texter och berättelser fixas

Den senaste tiden har det arbetats flitigt utifrån En läsande klass-materialet med dikter av bl.a. Fröding och Strindberg. Writing. Talesätt. Lektion_se_451_borjor_AN. Om läs- och skrivinlärning. Printable Paper. Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter. Vad händer när man plockar in internetverktyg från den ”vanliga” världen in i skolans värld. Dan Åkerlund har följt mellanstadieelevers arbete med Skype och klassblogg och funnit stor potential i tekniken. Eleverna är engagerade och får chans att hitta sitt eget sätt att kommunicera på. Skrivprocessen bedömning. Korta berättelser. Planering av riktad skrivning ht14. Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar. Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar Upptäckte en väldigt bra webbtjänst idag.

Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar

En gratis möjlighet att göra dina pdf-filer bläddringsbara som en tidning fast på webben. Editable old newspaper template. Skrivprocessen.pdf. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Clown_arkivet.pdf. Download 1409507220932. Skrivprocessen.pdf. 501writingprompts. Analysera 1. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Free Infographic Generator. This fun tool can quickly generate an infographic of any text that is being typed in the text box.

Free Infographic Generator

The infographic can be created in the shape of a spiral, valentine, or a wave. To generate an infographic, just type the text in the text box, then choose the font style and size, and finally choose from one of the three shapes mentioned above, and hit the button that says layout text. Your infographic will be generated instantly! I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur

Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet.

Bildbrickor. Språkutvecklande arbete om djur. I samband med vårt arbete kring världsdelarna uttryckte eleverna i åk 2 önskemål om att lära sig mer om djur i världen.

Språkutvecklande arbete om djur

Det är roligt att kunna utgå ifrån elevernas intressen och bra faktatexter finns att tillgå på ne.se. Tanken är att vi kan integrera många ämnen i djurtemat och även få in hur man ger kamratrespons.

Stava

Stafettskrivning på Centrumområdet. Sprakhandboken. Korta berättelser. Pennvassaren_smakprov. Hinderschema1. Kindergarten-First Grade Calendar Notebook. We started our new school year this week, and it’s gotten off to a great start!

Kindergarten-First Grade Calendar Notebook

This year, I have a 3rd grader, a 1st grader, an Early Kindergartner, and a Preschooler (2 1/2 yo who is itching to “do school”). Earlier this week, I posted the Preschool Calendar Notebook that I am using with my K4 Kindergartener. ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!”

”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Det har också fått mig själv att fundera på ”hur” och en tanke har dykt upp. Grammatikdagen. Kamratrespons, fakta o föreläsningar. Förra veckans kamratrespons av djurbilder börjar nå sitt slut. Många har ritat om och förbättrat sin bild flera gånger och börjar känna sig nöjda.Vi har samtalat om hur man läser med flyt och inlevelse. Tvåorna fick läsa en faktatext om en björn ur Diamantjaktens arbetsbok för en kompis och tillsammans prata om och rita in på vilket trappsteg de kan tänkas ligga i en läsutvecklingsmatris (källa: Cecilia Seiman). Under våren kommer jag träffa varje elev enskilt och samtala/diskutera deras läsutveckling inom läsflyt och läsförståelse.Läsläxan i veckan lästes upp för kamrat och två stjärnor och en idé-lapp klistrades in längre bak i läxboken.

Från ovannämnda matris fick barnen mer idéer och tips.Skrivande av faktatext om eget valt djur i världen har de flesta blivit klara med. När vi ändå var i farten skrev eleverna en egen faktatext om björnen också. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra. Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder.

Att svara på frågor med tydliga meningar. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Write On Reader - Forms of Writing - Story Starters. As of July 1, 2013 ThinkQuest has been discontinued. What Would You Say If..? ESL Game – English Printable Question Activity. Personbeskrivning. Cirkelmodellen 4 faser. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan.

"Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling. 5 Free Websites To Improve Handwriting. Here is a list of 5 free websites to improve handwriting. These websites allow you to work on your handwriting by reading tips and downloading worksheets. Handwriting is a very essential part of a student’s or an individual’s personality. Even in today’s digital era, handwriting stills holds its importance firmly.

Online

Anki Skrutts Formidabla Skrivtips. Möten Tänk ut ett omaka par som träffas på en annorlunda plats. Gör sedan två texter. Getting Off to the “Write” Start. In many writing classrooms the year starts off with children sharing personal memories and writing stories and teachers modeling how to find stories if stuck, how to tell a story sequentially, and how to elaborate a story using step by step actions and descriptive details. There are a few key charts you may want to consider making with your students to support this ambitious work – a writing process chart, a strategy chart, an exemplar chart, and a conventions chart. Helping children understand that writing is a process is important work, especially at the beginning of the year.

Donald Murray, author of A Writer Teaches Writing (1968, 2004), first described this process as a way of breaking down writing into understandable steps, to show how writing is made so he could teach others. Ut med språket. 3D-bok. Åk 4 Årstaskolan. Idag börjar vi vårens stora projekt i svenska. Ett halvt ark papper.