background preloader

Skriv

Facebook Twitter

Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Skriva berättelse. Checklista skriva faktatext. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. VENN-diagram. Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum.

VENN-diagram

Lektion-se_17500_Sv_Berattelsekort. Petites històries. Berättar-10:an. Saga med tarning. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. G.3. Skriva egna böcker - iPad Studiecirkel. Anders & S rens skriv vningar. Bokstäver-vill-bada-fötter-och-plocka-äpplen. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Book Creator - Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt. Användningsområden och funktioner I appen Book Creator kan du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud.

Book Creator - Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt

Spela in din egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Eller varför inte både inläst text och musik? Det går nämligen att lägga till flera ljud på en och samma sida. Du kan lägga till filmer från ditt eget bildarkiv och du kan rita. Jag gillar att appen har utvecklats över tid. Dikter, meningar, texter och berättelser fixas. Alla elever i åk 2 har fått egna läsfixare att använda när vi läser och jobbar med texter.

Dikter, meningar, texter och berättelser fixas

Den senaste tiden har det arbetats flitigt utifrån En läsande klass-materialet med dikter av bl.a. Fröding och Strindberg. Ord har samlats på vår detektivtavla. Writing. Talesätt. Lektion_se_451_borjor_AN. Om läs- och skrivinlärning. Printable Paper. Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter. Skrivprocessen bedömning. Korta berättelser. Planering av riktad skrivning ht14. Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar. Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar Upptäckte en väldigt bra webbtjänst idag.

Youblisher – gör dina pdf till bläddringsbara webbtidningar

En gratis möjlighet att göra dina pdf-filer bläddringsbara som en tidning fast på webben. Editable old newspaper template. Skrivprocessen.pdf. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Clown_arkivet.pdf. Download 1409507220932. Skrivprocessen.pdf. 501writingprompts. Analysera 1. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Free Infographic Generator. This fun tool can quickly generate an infographic of any text that is being typed in the text box.

Free Infographic Generator

The infographic can be created in the shape of a spiral, valentine, or a wave. To generate an infographic, just type the text in the text box, then choose the font style and size, and finally choose from one of the three shapes mentioned above, and hit the button that says layout text. Your infographic will be generated instantly! I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur

Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Innehåll: Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Bildbrickor. Språkutvecklande arbete om djur. I samband med vårt arbete kring världsdelarna uttryckte eleverna i åk 2 önskemål om att lära sig mer om djur i världen.

Språkutvecklande arbete om djur

Det är roligt att kunna utgå ifrån elevernas intressen och bra faktatexter finns att tillgå på ne.se. Tanken är att vi kan integrera många ämnen i djurtemat och även få in hur man ger kamratrespons. Djurtemat inleddes med en film om Austins fjäril. Filmen handlar om en kille som ritar av en fjäril och sedan får tips och råd av sina kompisar hur han kan förbättra bilden.

Stava

Stafettskrivning på Centrumområdet. Sprakhandboken. Korta berättelser. Pennvassaren_smakprov. Hinderschema1. Kindergarten-First Grade Calendar Notebook. We started our new school year this week, and it’s gotten off to a great start!

Kindergarten-First Grade Calendar Notebook

This year, I have a 3rd grader, a 1st grader, an Early Kindergartner, and a Preschooler (2 1/2 yo who is itching to “do school”). Earlier this week, I posted the Preschool Calendar Notebook that I am using with my K4 Kindergartener. (And she loves it! It’s her favorite part of school so far!) The Preschool Calendar Notebook is perfect for my early Kindergartner, but I needed something a little more advanced for my First Grader. I’d love for you to download this Kindergarten-First Grade Calendar and use it with your own little ones! ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Det har också fått mig själv att fundera på ”hur” och en tanke har dykt upp. Grammatikdagen. Kamratrespons, fakta o föreläsningar. Förra veckans kamratrespons av djurbilder börjar nå sitt slut.

Många har ritat om och förbättrat sin bild flera gånger och börjar känna sig nöjda.Vi har samtalat om hur man läser med flyt och inlevelse. Tvåorna fick läsa en faktatext om en björn ur Diamantjaktens arbetsbok för en kompis och tillsammans prata om och rita in på vilket trappsteg de kan tänkas ligga i en läsutvecklingsmatris (källa: Cecilia Seiman). Under våren kommer jag träffa varje elev enskilt och samtala/diskutera deras läsutveckling inom läsflyt och läsförståelse.Läsläxan i veckan lästes upp för kamrat och två stjärnor och en idé-lapp klistrades in längre bak i läxboken. Från ovannämnda matris fick barnen mer idéer och tips.Skrivande av faktatext om eget valt djur i världen har de flesta blivit klara med. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra. Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder.

I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning. Att svara på frågor med tydliga meningar. Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Write On Reader - Forms of Writing - Story Starters. As of July 1, 2013 ThinkQuest has been discontinued. What Would You Say If..? ESL Game – English Printable Question Activity. Personbeskrivning. Cirkelmodellen 4 faser. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse.

- Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text.

Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. 5 Free Websites To Improve Handwriting. Here is a list of 5 free websites to improve handwriting. These websites allow you to work on your handwriting by reading tips and downloading worksheets. Handwriting is a very essential part of a student’s or an individual’s personality.

Online

Anki Skrutts Formidabla Skrivtips. Getting Off to the “Write” Start. In many writing classrooms the year starts off with children sharing personal memories and writing stories and teachers modeling how to find stories if stuck, how to tell a story sequentially, and how to elaborate a story using step by step actions and descriptive details. There are a few key charts you may want to consider making with your students to support this ambitious work – a writing process chart, a strategy chart, an exemplar chart, and a conventions chart.

Helping children understand that writing is a process is important work, especially at the beginning of the year. Donald Murray, author of A Writer Teaches Writing (1968, 2004), first described this process as a way of breaking down writing into understandable steps, to show how writing is made so he could teach others. Ut med språket. 3D-bok. Åk 4 Årstaskolan. Idag börjar vi vårens stora projekt i svenska. Varje torsdag kl 8.15 presenteras ett uppdrag som ska utföras. Efter ca. 12 veckor har alla en egenskriven dagboksroman i sin hand. Ett halvt ark papper.