background preloader

Online

Facebook Twitter

Educational Computer Games and Apps for Kids. ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids.

Educational Computer Games and Apps for Kids

The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. FREE: Practice Math with 10 Monkeys. Today I have another math practice website for kids – 10 Monkeys.

FREE: Practice Math with 10 Monkeys

It also operates well on iPad and iPhone. Math Games - HOODA MATH - over 500 Math Games. Subtraction Games - Flying High. A Maths Dictionary for Kids 2013 by Jenny Eather. Maths Zone.

Mattesmedjan. Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt.

Mattesmedjan

Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Multix erbjuder mindre frustration. Vem kan använda Multix? Multix är helt gratis att använda för alla. Perimeter/Area Activity. Roliga mattegåtor » Mattebloggen.

Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror).

Roliga mattegåtor » Mattebloggen

Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1. En tvåpotens (det vill säga 2n). 7. Kvadrater i trappan. Matific. Maths Learning: Learn about Place Value of the Digits in a Number. Math Games Mobile - HOODA MATH - Math Games for iPad. Welcome to the ThinkMath! Website. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Addition and Subtraction Games. Popup_math_multiplication. Cool Math - free online cool math lessons, cool math games & apps, fun math activities, pre-algebra, algebra, precalculus. Math Teaching Resources for K-5 Classrooms. Math Games Arcade - Math Fighter: Integer Operations. I Love Maths Games. Fun Kids Online Math Games. "Sheppard offers everything from early math to pre-algebra.

Fun Kids Online Math Games

The lessons include interactive activities to practice concepts. Students can shoot fruit, pop balloons, and even play math man (the math version of pac man!). Fractions, place value, money, and basic operations are some of the areas that are covered. Check it out at " --Shannon Jakeman , sjakeman.blogspot.com. Measurement. Youtube. First grade math practice. A+ Click Math Problems and Logic Puzzles for Grade K-1 K-12. Woodlands Maths Zone - Fun interactive maths games. The Wall Addition Game. XtraMath. Ikt i matematikundervisningen.

IKT i matematikundervisningen. Samtiden - Inspirerande matematik: Att lära sig matte med huvudräkning. För att kunna räkna i huvudet måste man lära sig en mängd strategier och välja den som passar bäst för situationen.

Samtiden - Inspirerande matematik: Att lära sig matte med huvudräkning

Det säger Wiggo Kilborn, lärarutbildare. Men det är inte säkert att samma metod passar alla individer. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. IKT i matematikundervisning: visioner för en modul i mattelyftet. Förrförra veckan hade Skolverket en samverkansträff, för att börja arbeta med en modul för Matematiklyftet med rubriken ”IKT i matematikundervisning”.

IKT i matematikundervisning: visioner för en modul i mattelyftet

Jag tänkte i den här bloggposten sammanfatta en del av tankarna från mötet, kompletterat med mina egna visioner för vad moduldelar skulle kunna innehålla. Innan jag skriver mer tänkte jag dock säga ett par allmänna saker. Den första är att träffen var imponerande effektiv. På två och en halv timme hann deltagande lärare (och en del icke-lärare) säga hej, lägga fram sina tankar om modulen, diskutera idéer, och till och med bli ganska eniga. Inte illa. Det andra jag behöver säga är att tankarna nedan INTE är något som officiellt beslutades, eller ens något som alla på mötet skulle hålla med om. Start. Online maths practice. Vincentbloggen. Matematik. Om planering, genomförande och utvärdering av vårt arbete med taluppfattning höstterminen i årskurs 2.

Matematik

Med goda resultat! Arbetet kan delas in under fem rubriker: Min inspiration och kunskapsinhämtningDiagnos av elevers kunskaperOrganisationInriktningInlärning Jag behöver väl inte nämna läroplanen? Den har jag alltid min utgång i när jag planerar vad terminens lärande ska innehålla. Vid terminsstart fick alla elever göra diagnosen FAT2 (Förstå och använda tal). Hur undervisningen i matematik har organiserats i vår klass försöker jag beskriva med följande bild: Utifrån Förstå och använda tals matris har jag gjort en matris kopplat till varje elev där de kan se vad de kan och vad som är nästa steg. När jag och mina kollegor kartlagt elevernas kunskaper inom taluppfattningen kunde vi välja inriktning och planera terminen. De uppgifter som eleverna får gör jag själv utifrån egna idéer och inspirerad av litteratur, andra lärares verk (internet) och olika läromedelshandledningar. Welcome to SFSKIDS.

Plan a Pi Day Party (March 14) Teachers in many classrooms celebrate Pi Day this month.

Plan a Pi Day Party (March 14)

Pi -- the number 3.14… gets its own special day on 3/14, or March 14. EdWorld editors have gathered a collection of links to ideas and activities that will help you plan a Pi Day celebration for your classroom or school. Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik « IT förändrar skolan. Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig! Jag blir glad när jag ser modiga mattelärare som har vågat öppna klassrumsfönstret och sprider sin kunskap ut i cyberrymden. Jag tycker faktiskt att varje lärare borde ha sin egen Youtube-kanal! Genomgångar för grundskolan Jerker Porat Jerker, nyligen utvald till Sveriges mest innovativa lärare, levererar videos anpassade för högstadiet och han använder sig av en ritplatta vilket gör att man ser hur genomgången växer fram på skärmen ackompanjerad av Jerkers röst.

Maths - Thinking Tools. ‎www.primaryresources.co.uk/online/numbersquare.swf. KS2 Bitesize - Maths. Learning Clip - IWB Resources for Primary Maths. Starter Of The Day. Start your Mathematics Lesson with our Starter Of The Day. Boost your mind power with these brain exercises. Free fraction videos online. Enjoy free online math videos on these fraction topics: (Fraction videos, part 2, are on this page.) The videos are recorded in high-density (HD) and are viewable both here as well as at my Youtube channel.

These videos are usable for students, teachers, and parents. You can use them... To learn these topics yourself (if you're a student for example, or an adult needing a refresher)As lesson plans for teaching these topics. Math Teaching Videos. Math Teaching VideosEach math problem comes with a step by step video solution, follow up problems, an online calculator and sketch pad. advertisement Jenn's Fish Tank Weighing Oranges. Fractions, Ration Percentages. Online Stopwatch. NCES Kids' Zone Home Page. 2nd Grade How Big is a Foot Activity. Math Worksheets and Printables.

Explore Lessons. Three Acts Of A Mathematical Story. 2016 Aug 6. Here is video of this task structure implemented with elementary students. 2013 May 14. Here’s a brief series on how to teach with three-act math tasks. It includes video. 2013 Apr 12.

Storytelling gives us a framework for certain mathematical tasks that is both prescriptive enough to be useful and flexible enough to be usable. Act One Introduce the central conflict of your story/task clearly, visually, viscerally, using as few words as possible. With Jaws your first act looks something like this: The visual is clear. Suffolk Maths. Matteva. Free, printable. Math. MrNussbaum.com – FREE Math Games. Konvertera mått och vikt. Concept cartoons i matematik. Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9. Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen.

Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Materialet är lösenordsskyddat På grund av rättighetsskäl ligger materialet bakom lösenord i Skolverkets bedömningsportal. Det är rektorn som ger dig som lärare inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Läs mer om hur du får tillgång till Skolverkets bedömningsportal Som en introduktion till begreppsbilderna i matematik kan du till exempel läsa vår korta introduktion, titta på en film som ger ett exempel på hur du kan arbeta med materialet eller se UR:s filmade föreläsning om hur begreppsbilder i matematik används.

MyMaths - Bringing Maths Alive. Online maths practice and lessons.