background preloader

Lite av varje

Facebook Twitter

Carol Dweck - mindsets. Ett Pearltree från "Team verktyg för formativ bedömning" The Big Five. Sidor och filmer från "Kvutis" Filmer och Föreläsningar kring Lärande och Bedömning. Artiklar, rapporter, bloggar mm. BFL i praktiken. BFL i praktiken. Digitala verktyg för BFL. Läsandet bland pojkar ökar kraftigt. Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien.

Läsandet bland pojkar ökar kraftigt

Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg. Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar. I den senaste Pisaundersökningen hade svenska pojkar i snitt 51 poäng lägre resultat än flickor. Men ny statistik från SCB visar att den negativa utvecklingen redan kan vara på väg att vända. . – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande. Caroline Liberg är överraskad av SCB:s resultat och är inte säker på vad som ligger bakom vändningen. Caroline Liberg tror att det är läsandet av skönlitteratur som ökat. – Vi har haft en väldig satsning på läsning av skönlitteratur.

Tydliggöra mål och kriterier för framgång. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Tydliggöra mål och kriterier för framgång

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. QR voice: Skapa talande QR-koder. Tülays IKT-sida. Hitta animerade bilder. Google Du kan söka animerade bilder genom att markera "animerad" i bildsökningen.

Hitta animerade bilder

Hulu perfect gif. Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton. Välj en film och ladda upp dina egna bilder och gör roliga animerade filmer.

Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton

Facefun. games The ugly dance Trophy Maker. Universums skala. Använd rullningslisten för att zooma in och ut.Klicka på bilderna för att lära dig mer.

Universums skala

Tüleys IKT 2. A Practical Way To Apply Gamification In The Classroom. How To Apply Gamification In The Classroom To Enhance Motivation As a teacher in a public school in Thailand (English Program), I have read a lot about gamification.

A Practical Way To Apply Gamification In The Classroom

I haven’t noticed it before, but it is being used in our daily life in all sorts of ways. After a lot of reading, I tried to implement gamification in my classes. I would like to share with you this experience of applying gamification in the classroom; a very practical approach which costs nothing and the results are priceless. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp.

Klassrumsmöblering. Mar14 Ett U?

Klassrumsmöblering

Två och två? Långbord? Grupper? Hur är ditt klassrum möblerat? Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte hela sanningen, men en hel del om den undervisning som sker i klassrummet samt ger en bild över hur kommunikationen i klassrummet sker.

Hur är ditt klassrum möblerat?

Dock tror jag inte att alla lärare gör medvetna val gällande klassrumsmöblering som ett stöd i att utveckla och förstärka lärandet. Ann-Marie Körling har skrivit blogginlägget Klassrumsmöblering – rummets betydelse . I sitt inlägg skriver Ann-Marie många frågor som hon ställer till sig själv som lärare. Några av dem är:Vad vill jag med klassrummet? Vilken läroplan synliggör rummet? En spännande variant på möblering som jag aldrig sett tidigare hittade jag här. Lappkullan har skrivit inlägget Sitt där du lär dig bäst. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention.

20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna.

NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande.

Klassrummet är ett namn på ett rum i en skola. Det finns bara klassrum i skolan. Rummet har ett första syfte. Att samla en klass med elever och för en lärare. Bänkar riktas mot läraren och därmed är centrum skapat. Mot läraren riktas blickarna. Att klassrummet är ett rum för lärande bör vara i fokus. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här:

Tydlighet ger arbetsro. Foto: Hasse Hedström Framme vid tavlan står Liselotte Eriksson och förklarar för sina tredjeklassare hur de ska fylla i det nationella provet i matematik. Eleverna lyssnar koncentrerat och är snart igång med sina uppgifter. Alla verka förstå vad de ska göra och snart är det endast ljudet av raspande blyertspennor som hörs i klassrummet. De får studiero med ljuddämpning och draperier. När kommunala F-6-skolan Mellbystrandsskolan utanför Laholm skulle bygga om och bygga ut för att rymma en växande elevskara passade man på att se över lärmiljön. Efter att ha undersökt flera olika alternativ fastnade de till slut för en ljuddämpande inredning, sammansatt på olika sätt i de olika klassrummen för att passa olika undervisnings-situationer.

Dessutom satte de upp ljuddämpande draperier som går att dela av rummen med. Ge plats för mer undervisning. Mammadamm. Sju punkter för att få pojkar att läsa! LitteraturMagazinet Debatt Barn gör som deras föräldrar gör! För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv. " Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet. – Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon.

Svensklararennr 408546229. Hur lär man barn att läsa? Att arbeta med faktatexter. Att lära tillsammans: pedagogisk planering. Varmt välkomna tillbaka till en ny spännande termin! Genrepedagogik exemplet knutbyskolan.pdf. Faktatext. Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet. Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet. Syftet med elevexempel. Skolan en lärande organisation! ”För att rektor ska kunna följa och stödja lärarens utveckling behöver bedömningen vara en integrerad del i vardagsarbetet. Då kan den enskilda läraren fortlöpande få återkoppling på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla för att nå verksamhetens mål.

Ett sådant arbetssätt kan även ge rektor återkoppling på hur arbetet med det pedagogiska ledarskapet fungerar och vad hon eller han behöver ändra eller utveckla för att nå bättre resultat. Bedömning för lärande i Varberg. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Boksamtal- frågekort. Förutsättningar för läsningen — LukiMat. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter.

Cirkelmodellen. Cirkelmodellen.