background preloader

Lite av varje

Facebook Twitter

Carol Dweck - mindsets. Ett Pearltree från "Team verktyg för formativ bedömning" The Big Five. Sidor och filmer från "Kvutis" Filmer och Föreläsningar kring Lärande och Bedömning. Artiklar, rapporter, bloggar mm. BFL i praktiken. BFL i praktiken. Digitala verktyg för BFL. Läsandet bland pojkar ökar kraftigt. Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien.

Läsandet bland pojkar ökar kraftigt

Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg. Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar. Tydliggöra mål och kriterier för framgång. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Tydliggöra mål och kriterier för framgång

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Vad är målet? Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. QR voice: Skapa talande QR-koder. Tülays IKT-sida. Hitta animerade bilder. Google.

Hitta animerade bilder

Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton. Välj en film och ladda upp dina egna bilder och gör roliga animerade filmer.

Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton

Facefun. games The ugly dance Trophy Maker. Universums skala. Tüleys IKT 2. A Practical Way To Apply Gamification In The Classroom. How To Apply Gamification In The Classroom To Enhance Motivation As a teacher in a public school in Thailand (English Program), I have read a lot about gamification.

A Practical Way To Apply Gamification In The Classroom

I haven’t noticed it before, but it is being used in our daily life in all sorts of ways. After a lot of reading, I tried to implement gamification in my classes. I would like to share with you this experience of applying gamification in the classroom; a very practical approach which costs nothing and the results are priceless. Students today are digital natives; not like their digital immigrant teachers. As a science teacher, I have noticed that students lose their attention very quickly or seem to have no motivation to learn the curriculum's topics: That’s even before the mental challenges required by the science subject. What Is Gamification All About? Many studies have looked into the games industry to find out why games are so addictive to both children and adults.

Grades Are Fun. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp. Klassrumsmöblering. Mar14 Ett U?

Klassrumsmöblering

Två och två? Långbord? Grupper? Hur är ditt klassrum möblerat? Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte hela sanningen, men en hel del om den undervisning som sker i klassrummet samt ger en bild över hur kommunikationen i klassrummet sker.

Hur är ditt klassrum möblerat?

Dock tror jag inte att alla lärare gör medvetna val gällande klassrumsmöblering som ett stöd i att utveckla och förstärka lärandet. Ann-Marie Körling har skrivit blogginlägget Klassrumsmöblering – rummets betydelse . 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention.

20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande. Klassrummet är ett namn på ett rum i en skola.

Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande

Det finns bara klassrum i skolan. Rummet har ett första syfte. Att samla en klass med elever och för en lärare. Bänkar riktas mot läraren och därmed är centrum skapat. Mot läraren riktas blickarna. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt?

Från hur många platser undervisar jag som lärare? Tydlighet ger arbetsro. Foto: Hasse Hedström Framme vid tavlan står Liselotte Eriksson och förklarar för sina tredjeklassare hur de ska fylla i det nationella provet i matematik. Eleverna lyssnar koncentrerat och är snart igång med sina uppgifter. De får studiero med ljuddämpning och draperier. När kommunala F-6-skolan Mellbystrandsskolan utanför Laholm skulle bygga om och bygga ut för att rymma en växande elevskara passade man på att se över lärmiljön.

Efter att ha undersökt flera olika alternativ fastnade de till slut för en ljuddämpande inredning, sammansatt på olika sätt i de olika klassrummen för att passa olika undervisnings-situationer. Dessutom satte de upp ljuddämpande draperier som går att dela av rummen med. Ge plats för mer undervisning. Mammadamm. Sju punkter för att få pojkar att läsa! LitteraturMagazinet Debatt Barn gör som deras föräldrar gör!

För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv. " Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet. – Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon. Svensklararennr 408546229. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Att arbeta med faktatexter. När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar.

Att lära tillsammans: pedagogisk planering. Genrepedagogik exemplet knutbyskolan.pdf. Faktatext. Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen. Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då. Vi har gjort en tanketavla och eleverna har fått ställa frågor kring vad de vill veta om hösten.

Detta sattes upp i klassrummet. Därefter samlades båda parallellklasserna och fick skriva på en lapp vad de ville veta mer om, djur växter eller årstiden hösten. Eleverna delades sen in i en växtgrupp, en djurgrupp och en höstgrupp. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet. Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet. Skolan en lärande organisation! Bedömning för lärande i Varberg. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Boksamtal- frågekort. Förutsättningar för läsningen — LukiMat.

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen. Cirkelmodellen.