background preloader

Lite av varje

Facebook Twitter

Carol Dweck - mindsets. Ett Pearltree från "Team verktyg för formativ bedömning" The Big Five. Sidor och filmer från "Kvutis" Filmer och Föreläsningar kring Lärande och Bedömning. Artiklar, rapporter, bloggar mm. BFL i praktiken. BFL i praktiken. Digitala verktyg för BFL. Läsandet bland pojkar ökar kraftigt. Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien. Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg.

Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar. I den senaste Pisaundersökningen hade svenska pojkar i snitt 51 poäng lägre resultat än flickor. Men ny statistik från SCB visar att den negativa utvecklingen redan kan vara på väg att vända. . – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande. Caroline Liberg är överraskad av SCB:s resultat och är inte säker på vad som ligger bakom vändningen. Caroline Liberg tror att det är läsandet av skönlitteratur som ökat. – Vi har haft en väldig satsning på läsning av skönlitteratur.

SCB har även frågat barnen om de följer nyheter minst en gång i veckan. Tydliggöra mål och kriterier för framgång | frokenlundgren. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa. Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Vad är målet? Var befinner jag mig i förhållande till målet? Vad är nästa steg för att komma närmare målet? Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. QR voice: Skapa talande QR-koder. Tülays IKT-sida. Hitta animerade bilder. Google Du kan söka animerade bilder genom att markera "animerad" i bildsökningen. Hulu perfect gif Giphy Very man expert Chrome-appsSearch in Gipy Serious TabsHär hittar du Goole Doodle arkivet:Google Doodle Arkivet.

Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton. Välj en film och ladda upp dina egna bilder och gör roliga animerade filmer. Facefun. games The ugly dance Trophy Maker Mission Impossible- Maskmaker. Universums skala. Använd rullningslisten för att zooma in och ut.Klicka på bilderna för att lära dig mer. Nu finns sidan på många andra språk: Tüleys IKT 2. A Practical Way To Apply Gamification In The Classroom. How To Apply Gamification In The Classroom To Enhance Motivation As a teacher in a public school in Thailand (English Program), I have read a lot about gamification. I haven’t noticed it before, but it is being used in our daily life in all sorts of ways. After a lot of reading, I tried to implement gamification in my classes. I would like to share with you this experience of applying gamification in the classroom; a very practical approach which costs nothing and the results are priceless.

Students today are digital natives; not like their digital immigrant teachers. As a science teacher, I have noticed that students lose their attention very quickly or seem to have no motivation to learn the curriculum's topics: That’s even before the mental challenges required by the science subject. What Is Gamification All About? Many studies have looked into the games industry to find out why games are so addictive to both children and adults. Grades Are Fun Conclusion What do you think? Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp Man kan möblera klassrum på många olika sätt. Min erfarenhet talar för att det inte alltid sker medvetet utifrån på vad sätt man vill att möbleringen skall stödja verksamheten. Ibland kan man höra bedömningar av möblering i en skala mellan traditionell och mer progressiv/modern.

Traditionell är ofta då en möblering där bänkarna står i rader mot tavlan och läraren, var för sig eller i par. I grunden kan man möblera ett klassrum med inriktning på tre arbetsformer, helklassarbete, grupparbete eller enskilt arbete. Med en klass som är van att möblera om kan det gå väldigt snabbt att flytta om och jag menar att detta ofta är att föredra. Om vi börjar med en traditionell möblering, så har den fördelen av att alla eleverna är vända framåt mot tavlan. Här ser vi ett klassrum möblerat på längden. Alla ser vad som händer vid tavlan, projektorduken eller vilka hjälpmedel man nu har till sitt förfogande. Pröva själv! Klassrumsmöblering | skolfröken fräken. Mar14 Ett U? Två och två? Långbord? Grupper? Där någonstans tog min fantasi slut…, plötsligt kom den bara över oss, klassrumsmöbleringens Ferrari! Det var på en av våra studiedagar i augusti förra året som vi fick nys om detta.

Josef ”Den magiska dörren” Sahlin var hos oss och föreläste och av någon genialisk anledning frågade någon av oss hur det var möblerat i hans klassrum. Hur är ditt klassrum möblerat? | Rektor Lina bloggar. Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte hela sanningen, men en hel del om den undervisning som sker i klassrummet samt ger en bild över hur kommunikationen i klassrummet sker.

Dock tror jag inte att alla lärare gör medvetna val gällande klassrumsmöblering som ett stöd i att utveckla och förstärka lärandet. Ann-Marie Körling har skrivit blogginlägget Klassrumsmöblering – rummets betydelse . I sitt inlägg skriver Ann-Marie många frågor som hon ställer till sig själv som lärare. Några av dem är:Vad vill jag med klassrummet? Vilken läroplan synliggör rummet? Kan jag i detta rum genomföra undervisning? Är det en miljö för lärande? En spännande variant på möblering som jag aldrig sett tidigare hittade jag här.

Lappkullan har skrivit inlägget Sitt där du lär dig bäst. Här kan du läsa om möblering för att arbeta enskilt, i grupp och i helklass. Vad känner våra elever när de går in i sitt klassrum? Hur vill du ha det på jobbet? 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day. It’s not easy. My go-to for years what to simply start teaching, somewhat quietly, and hope students caught on, but I found that stressed some students who were trying to hear and couldn’t, so I had to come up with different strategies. While muting an entire classroom for 35 minutes at a time so they “listen” isn’t ideal, every teacher needs to quiet a noisy classroom at some point.

And note, much of what works is indeed about your personality. That said, students deserve to feel protected in a classroom that is efficient, protected, and under the control of a caring adult, so I have to make adjustments for my teaching style and how it relates to my natural personality. 1. 2. This one is the old standby. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” | Min undervisning.

I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning.

Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund. Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin. Klassrumsorganisation – att skapa rum för lärande. Klassrummet är ett namn på ett rum i en skola. Det finns bara klassrum i skolan. Rummet har ett första syfte.

Att samla en klass med elever och för en lärare. Bänkar riktas mot läraren och därmed är centrum skapat. Mot läraren riktas blickarna. Och från den positionen ger läraren ut sin undervisning. Att klassrummet är ett rum för lärande bör vara i fokus. Skolväsendet vilar på demokratins grund – alltså ska klassrummet också gestalta detta i praktiken.Var och en som verkar i skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö – alltså ska rummet hysa också visa aktning för varje människas egenvärde och hysa olikheterna.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet – jag tänker att samhället kan ses som ett stort rum, klassrummet som ett litet, och rummet ska stötta samspel, möten och samarbeten. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande.

Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt? Från hur många platser undervisar jag som lärare? Hur ser eleven från olika platser i rummet? Hur kan eleven röra sig i rummet? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk. Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt.

Jag har funnit att jag alltid organiserar utifrån ett slags cirkeltänk. Det tar tid att skapa ett klassrum för lärande. Tydlighet ger arbetsro. Foto: Hasse Hedström Framme vid tavlan står Liselotte Eriksson och förklarar för sina tredjeklassare hur de ska fylla i det nationella provet i matematik. Eleverna lyssnar koncentrerat och är snart igång med sina uppgifter. Alla verka förstå vad de ska göra och snart är det endast ljudet av raspande blyertspennor som hörs i klassrummet. Mycklingskolan ligger i Själevad, några kilometer sydväst om Örnsköldsviks stadskärna. Omgivningarna är mycket idylliska med närhet till både skog och en tjärn. Liselotte Eriksson har arbetat i tio år som lärare.

Liselotte ErikssonFoto: Hasse Hedström Liksom drygt ett hundratal andra lärare i skolområdet har hon deltagit i speciella lärgrupper för att förbättra arbetsron i klasserna. – Vissa har personliga egenskaper som underlättar för dem att bli bra ledare. Det hon främst har utvecklat under sina år som lärare är att vara tydlig och att visa vilka förväntningar hon har på enskilda elever och klassen. – Tydlighet är mycket viktigt. De får studiero med ljuddämpning och draperier. Ge plats för mer undervisning. Mammadamm. Sju punkter för att få pojkar att läsa! Svensklararennr 408546229. Hur lär man barn att läsa? Att arbeta med faktatexter. Att lära tillsammans: pedagogisk planering. Genrepedagogik exemplet knutbyskolan.pdf.

Faktatext. Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet. Skolan en lärande organisation! | Rektor Elsemaries funderingar. Bedömning för lärande i Varberg. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Boksamtal- frågekort. Förutsättningar för läsningen — LukiMat. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen. Cirkelmodellen.