background preloader

Läs

Facebook Twitter

Är det en god idé att börja varje skoldag med 30 min högläsning? Linköpings universitet lät undersöka hur elever utvecklar sin läsförmåga under år 7-9.

Är det en god idé att börja varje skoldag med 30 min högläsning?

De fick göra om samma läsförståelseprov i 7:an och 9:an. Det visade sig att en fjärdedel av eleverna lyckats förbättra sina resultat, hälften hade ungefär samma resultat och en fjärdedel försämrade sina resultat. Utgår man från att läsförståelse är den kanske viktigaste enskilda färdighet som elever behöver för att klara gymnasiestudier, så hade eleverna alltså lika väl kunnat hoppa över år 7-9 och börja direkt på gymnasiet efter år 6.

7 Speed Reading Tricks by a Former Book-Hater. Läs och lär med Minja och Mino. Högläsning med ökat elevansvar. I boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund finns ett lektionsförslag som hon kallar ”Högläsning med ökat elevansvar”.

Högläsning med ökat elevansvar

Läsa. Sagor, litteratur & ramsor. Textkopplingar. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp.

Hur börjar man?

Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Högläsningstips 9-12 år. Läsa och skriva. Lix räknare. Smart läsare. Vill du bli en expertlsare? 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Läsanalys. I boken ”Vägen till skriftliga omdömen” beskriver Anne-Marie Körling ett arbetsredskap som hon kallar för läsanalys.

Läsanalys

En PT i läsning. Barnens bibliotek: Låna e-böcker. Att hjälpa elever att hitta en bok. Idag hade vi bibliotek på schemat.

Att hjälpa elever att hitta en bok

Så här inledde jag den stunden, ett tips jag fått av Anne-Marie Körling. Jag plockade på mig lika många böcker som jag har elever. Boksamtal- frågekort. Trailer: Lässugen - premiär 31 mars! Bokjuryn. Hur röstar man i Bokjuryn?

Bokjuryn

Du som är upp till 19 år, titta på den här filmen så får du det lätt förklarat. Är du röstrapportör finns det mer information här. Under fliken Material finns det även olika sorters listor och röstsedlar som kan underlätta när rösterna ska räknas och skickas in. Superkort manual för röstrapportörer: 1. Bokjuryn. EN LÄSANDE KLASS. Ett ex av boken har skickats ut till varje låg- och mellanstadium i Sverige.

EN LÄSANDE KLASS

Senast den 23 april ska alla böcker vara på plats. Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube?

Ljudböcker på Youtube? Ja!

Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Into the Book: Teaching Reading Comprehension Strategies. Att göra kopplingar. Reading Workshop Strategies. Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class. Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers.

With a little guidance and encouragement from a teacher who loves to read, students can learn to select appropriate books and discover joy in reading. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler. Smart läsare. Short stories. Läsanalys. Läsrörelsen. Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det? Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället.

Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. BOKEN I UNDERVISNINGEN: Läsning i Vygotskijs utvecklingszon. Jag skissade för många år sedan en undervisningstanke för hur jag skulle locka eleverna till böckerna. Jag tänkte utifrån Lev Vygotskijs utvecklingszon. Jag ska förklara genom skiss och genom mina ord. Modellen är egentligen cirkulär. Innehållet förflyttas i relation till elevernas kunskaper och läsande utveckling.