background preloader

Lärande

Facebook Twitter

Sveriges skolor på iTunes U. 12 Ways To Integrate (Not Just Use) Technology In Education. There are a couple dozen ways to ‘use’ technology in education.

12 Ways To Integrate (Not Just Use) Technology In Education

There are also a couple dozen ways to integrate technology in education. Think those two things are the same? Think that throwing a few iPads and a few Edudemic blog posts into a classroom is the best way to launch a 1:1 initiative? In case you couldn’t guess, it’s not. So here’s a hypothetical to clear up my rhetorical questions even more: Situation 1 You’re a school principal and decide to make the Apple iPad a cornerstone of your school’s curriculum. Digitalt lärarlyft? Didaktikens verktyg Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande?

Digitalt lärarlyft?

Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? Vad innebär multimodal design i undervisning? Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning? Allt fler lärare i såväl grundskola som gymnasieskola har tillgång till egen dator visar Skolverket i en rapport. Även antalet elevdatorer har fördubblats sedan 2008. Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning.

I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser.

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva och räkna (The three R’s) gäller fortfarande men räcker inte längre menar man. I stället krävs fördjupande kunskaper, då varje grundläggande förmåga har ett vitt spann över ytterligare förmågor som i sin tur bottnar i andra. Ta genrekunskap och kritisk läsning som exempel.

DATORN i UTBILDNINGEN. MIKAEL PARKNÄS Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se I huvudet på en skolledare – Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället Jag har arbetat på olika sätt med att införa IT i undervisning sedan början av 1990-talet.

DATORN i UTBILDNINGEN

Då skaffade jag en dator/klassrum på Askimsskolan. Det var Macar och det var helt otillåtet i Göteborg på den tiden. Den tidens pedagogiska ”guru” inom IT var Seymour Papert. Min syn på digital teknik. Skolan är het.

Min syn på digital teknik

Det är bra – bildning är viktigt. Kursen “Det utvidgade kollegiet” Skollyftet kommer i höst att dra igång en s.k MOOC (Massive Open Online Course) för “Det utvidgade kollegiet” och är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver och som i sin tur är förankrad i Lgr 11: ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Kursen “Det utvidgade kollegiet”

Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Ett kollaborativt innehåll I Digitala Skollyftet och det vidgade kursbegreppet kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde. Sedan diskuterar, delar och bygger vi vidare på de olika ämnesområdena och tillsammans skapar vi olika ingångar till skola, lärande och skolutveckling.

Så här kommer du igång med Dropbox. Thinking Tools. IKT - Lyftet. Kestrel Education. Free online Creative Computing workshop for teachers. If you’ve always wanted to know more about Scratch, then why not sign up for a new free workshop?

Free online Creative Computing workshop for teachers

Creative Computing is a six-week online workshop for educators open to anyone who wants to learn more about using Scratch and supporting computational thinking in the classroom and other learning environments. No prior experience of Scratch or computer programming is needed. The workshop hosted by the Scratch Ed team at Harvard, is free and runs from Monday, June 3 to Friday, July 12. It will involve 10 to 12 hours of activity a week. Scratch is a free programming environment developed by the Scratch Team at Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab, led by Mitch Resnick, the LEGO Papert Professor of Learning Research. It enables young people to create their own interactive media including stories, games and animations, and offers an online community for users and educators.

The latest version of Scratch, Scratch 2.0, is now available, free of charge. Like this: Like Loading... Puter Kids : Eat My Bytes! Sallys äventyr – Om geocaching och att blogga med elever. En resa för hjärna och hjärta. Hur hamnar en knappt tio centimeter lång rosa ekorre, köpt på Åhléns i Borås, vid racingbanan Silverstone i Storbritannien och på en badstrand på Kanarieöarna?

Sallys äventyr – Om geocaching och att blogga med elever. En resa för hjärna och hjärta.

Med denna cliffhanger inleder jag dagens blogginlägg. Sally vid Silverstones racingbana En solig höstdag provade jag geocaching för första gången tillsammans med min familj. Till barnen sa jag att vi skulle ut på skattjakt. Vi hittade några cacher i närheten av vårt hus. Jag började göra efterforskningar på twitter om hur jag skulle bära mig åt för att få igång detta arbete så snabbt som möjligt. Hösten 2012 startade Sallys äventyr. Framtidens lärande 2014.

E-learning & Multimedia Journalism Examples. Nosa på nätet med Superundersökarna. Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt.

Nosa på nätet med Superundersökarna

Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna (2., rev. uppl. 2011) En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven. Han hjälper henne att undersöka världen både utanför och inuti datorn. Superundersökarna Nosa på nätet - lärarhandledning (2011) Till berättelsen finns en lärarhandledning som innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Lärande i det digitala samhället - om SAMR.