background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Källkritik. Upphovsrätt, källkritik. Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete. Jag har varit inne på Wikipedia i ett tidigare inlägg, och kommer tillbaka till källan idag eftersom det är en resurs som våra elever använder hela tiden.

Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete

Men frågan är hur? Och hur kan ett arbete med Wikipedia få eleverna att bli mer medvetna om källans förtjänster och brister. hands wikipedia aussiegall by nojhan CC (by, nc) Wikipedia är, som vi alla vet, ett fritt och oberoende projekt vars mål är att skapa ett uppslagsverk. Tanken med projektet är att alla kan bidra med innehåll, redigera och skapa artiklar. En lämplig utgångspunkt Wikipedia är en lämplig utgångspunkt för ett källkritiskt arbete i skolan eller för ett arbete kring hur elever hanterar källor i sitt skolarbete. Jag upptäckte av en händelse att mina elever tyckte att eftersom materialet på Wikipedia är fritt och gratis samt tillgänglig på nätet, behövde de inte ange källan. Sommarblogg: Första hjälpen för källkritik på internet. 12 Crucial Questions to Ask before Using iPad with your Students. iPad is making huge inroads into education and it is believed to have revolutionized the whole concept of mobile learning.

12 Crucial Questions to Ask before Using iPad with your Students

More and more schools are, if not already adopting 1:1 environments or BYOD projects , then they are at least debating a future inclusion of this mobile device in the classroom. But as a teacher and practitioner who is going to be using iPad with his/her students, you need to think about the instructional use of this tool. Lathund i källkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i källkällkritik på internet

Är det en myndighet? Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Staying Safe Online.

Below, you will find a wide range of ideas and resources to help you when you are teaching children about learning online, the Internet and e-Safety.

Staying Safe Online

These content here might also be useful for any e-safety events that you take part in (including Safer Internet Day). Kränkt.se. MIK-rummet. Statens medieråd. Jag 3 internet kopieringsunderlag3. Jag 3 internet lärarmaterial2. Natsmarta. Nosa på nätet med Superundersökarna. Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt.

Nosa på nätet med Superundersökarna

Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna (2., rev. uppl. 2011) En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven.

Säkerhet

Upphovsrätt. Nätet. Webbtips och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Webbtips och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Critical Thinking. Starting last week, all students were introduced to the first Critical Thinking Skill.

Critical Thinking

In the following weeks, students will learn different Critical and Creative Thinking Skills, and teachers will tie these thinking skills into the curriculum. Hon gör källkritiken roligare. Isabella Johansson med lärarkollegor.

Hon gör källkritiken roligare

Foto: Ellinor Larsson Isabella Johansson är sedan hösten 2011 skolbibliotekarie inom Mönsterås kommun och jobbar på fem olika skolor. I och med att det är andra bibliotekarier och lärare som sköter lästräning, boksamtal, utlåning och inköp, så har Isabella Johansson kunnat fokusera helt på att undervisa om informationssökning och källkritik. – Det är ganska unikt att man anställer en skolbibliotekarie med huvudsaklig uppgift att undervisa elever i informationsökning och källkritik. Det finns till och med inskrivet i kommunens skolbiblioteksplan att jag ska göra detta. Samarbetet med lärarna är avgörande Isabella Johansson började på en helt ny tjänst i kommunen, så det fanns därför ingen som kunde säga exakt hur hon skulle jobba. – Jag fick pröva mig fram, berättar Isabella Johansson.

VÄLKOMMEN TILL SÄKERONLINE - Hem. Kolla källans wiki - Källkritik - exempelsidor. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola. IKT-skafferiet. Första hjälpen för källkritik på internet. Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv. Lathund i källkällkritik på internet.