background preloader

Blandat

Facebook Twitter

Team Shake and Other Ways to Group Partners. EduTecher. Pysselbok om björnar. Idébanken. 100 Day Activities  Apples  Bake. En skola för den digitala generationen! John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” Nov17 Jag hade nöjet att tillbringa lördagen i Norrköping för att ta del av bland andra John Hatties föredrag.

John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?”

Först vill jag ge en eloge till gänget som står bakom alla TEDx-events i Norrköping, välordnat och vilken grej att få dig John Hattie himself! Vad sa då Hattie? Hans föredrag hade rubriken: “Why are so many of our teachers and schools so successful?”. En frisk fläkt i en tid då skolan mest granskas utifrån ett felsökarperspektiv. Vad är det för något som ger effektstorlekar på över 0.40 då? Tillbaka till de framgångsrika lärarna och skolorna. Rektors roll i en digitaliserad skola! Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat.

Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare

Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Att nå personligt satta mål ökar självförtroendet Att få eleverna att sätta upp personliga mål är enligt Hattie en svår uppgift.

Synligt lärande. Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Synligt lärande

Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. 5 Ways to Use Google Docs in the Classroom.

PER CODEX AD ASTRA. Dela! - en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande. Popplet. Audience Response Systems. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. New Sims. Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan. Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014. Kopieringsreglerna omfattar även: Förskola Förskoleklass Komvux Påbyggnadsutbildning SFI Yh-utbildning Särskola Uppdragsutbildning Landstingskommunal folkhögskola Vem som får kopiera Lärare och elever Lärare och elever får kopiera.

Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014

Lärarna måste leda. Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga.

Lärarna måste leda

Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. How Parents Can Use Pinterest To Keep Kids Learning Over the Summer. It’s summer time, kids are out of school, and parents are likely looking for ways to keep them busy.

How Parents Can Use Pinterest To Keep Kids Learning Over the Summer

It would be nice if they were learning too, no? One fantastic resource for parents is Pinterest expert Melissa Taylor, who curates educational content there for her Imagination Soup blog readers on her Pinterest page. Taylor lives in Denver, Colo., and is a mom of two. She has more than 1 million Pinterest followers and wrote the book “Pinterest Savvy.” Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Malin. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Tips på lek och rörelselänkar - Skolwebbplats. Www.lekarkivet.seEn hemsida av Mikael Andersson där inte mindre en 380 lekar finns samlade.

Tips på lek och rörelselänkar - Skolwebbplats

Ett hjälpmedel i jakten på bra aktiviteter. Bra att det finns snabbsökning på olika typer av lekar. Själv gillar jag "Top 10-lekar" som finns på första sidan. Create Android and iPhone App, Free, No Coding Required. Career chart. Free Online Textbooks, Flashcards, Practice, Real World Examples, Simulations. Origo. Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005. Korsord från DaLi-X. Encyclopedin för barn.

SaraBruun. Home.htm. Narrative Writing Lesson: Using the exact words. In this lesson, students will recognise exact verbs in literature and then use more exact verbs when writing a narrative. This lesson is based around the novel ‘Mortimer Mooner Makes Lunch’ but could be adapted to other novels.

Online