background preloader

Aktuellt

Facebook Twitter

Electro Techno Dance Act - Light Balance - Britain's Got Talent 2014. Sweden introduces invisible bike helmet. 30-maths-starters.pdf. Exempelplanering Matematik. Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla.

Lässtrategier från fyra modeller

Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen. Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014). Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar.

Vi kan också läsa tabellen vertikalt och ser då att varje modell bygger på 8, 7, 4 respektive 6 huvudstrategier. Jag säger det igen – läs boken ”Läsdidaktik”! Hejskolan attgaiettan bonusmaterial lasloppa. Läsbingo. Bästa "Tal till Text"-verktygen. Chrome-apps Windows-taligenkänning Läs här Tal till text i Mac Siri på Iphone, Ipad Google Docs Här kan du tala in vad som ska skrivas.

Bästa "Tal till Text"-verktygen

Dragon Dictation och iVoice Med apparna Dragon Dictation och iVoice kan du omvandla tal till digital text. Draw on the net: Rita och samarbeta. Du kan rita på skärmen, på svarta tavlan eller på jorden.

Draw on the net: Rita och samarbeta

Du kan dela med dig av länken och samarbeta med andra online. Ninamatik. Läsförståelsestickor. Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok.

Att själv få komma på vad man inte kan!

Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse. Jag började med att berätta att vi skulle utveckla vår metakognitiva förmåga under vår NO-lektion. Jag skrev metakognition på smartboarden och plockade fram symbolen för metakognitiv förmåga (vi använder dessa bilder: Thebig6). Först gick vi igenom rubrikerna, bilder och bildtexter för uppslaget vi skulle läsa. Därefter fick de i uppgift att sätta in post-it-lappar i boken, varje gång de kom till något som de inte förstod och varje gång de lärde sig något nytt. + = är helt nytt för mig – det visste jag inte”?

Eleverna fick sedan arbeta i par och 4:orna läste texten högt för 3:orna. Annas bildtips: Matematik. Ritning inför ärtbygge med tandpetare och ärtor.

Annas bildtips: Matematik

Har använt mini-marshmellows med. Ärtor funkar bättre dock samt färre i magen... Ärtbyggen med tandpetare och ärtor som legat i blöt i 24 h. Gör en ritning först och räkna ut hur många tandpetare resp. ärtor som går åt. Samarbeta två och två. Färglägga flaggor. Hem → Färglägga flaggor Här kan ni skriva ut och färglägga flaggor.

Färglägga flaggor

Perfekt som geografiläxor eller bara ett roligt tidsfördriv. Att rita flaggor är att förena nytta med nöje! Klicka på den omålade flaggan för att komma till sidan där ni kan skriva ut bilden för färläggning. Har ni önskemål om några flaggor ni skulle vilja färglägga, eller andra storlekar och filformat, så tag kontakt med oss! Klicka på bilderna för att öppna bilden i dess originalform. Storbritanniens flagga: Brittiska flaggan i originalutförande Sveriges flagga: Intensivträna digitalt. Spel-Ett Matematik. Spel-Ett Matematik är ett adaptivt datorspel som tränar grundläggande färdigheter i matematik som ett-till-ett principen, jämförelse, kopplingen mellan olika represenationsformer av tal, samt addition.

Spel-Ett Matematik

Starta spelet Hur får jag rättigheter att använda Spet-Ett Matematik? För att börja använda Spel-Ett Matematik måste du först registrera dig som Spel-Ett användare. En vuxen fyller i den elektroniska registreringsblanketten och accepterar också spelets användarvillkor. Free Domino Maker - printable text, dot, or image dominos. Tools for Educators offers as resources for lessons, lesson plans and K-6 printable materials for classes.

Free Domino Maker - printable text, dot, or image dominos

The domino maker is a worksheet creator that allows you to create dominoes for any vocabulary set. Enter a single word, enter a definition, or type in a two to three sentence description . You can make up to 10 dominoes per sheet. Once your dominoes have been generated, go into the 'file' menu at the top left of the browser and choose print. These can handle some foreign languages as well. You may need to adjust your left margins if you are printing on A4 paper. Free Printables for Teachers - flashcards, printable games, worksheets, phonics materials, conversational activities.