background preloader

Kollegialt Lärande

Facebook Twitter

Lena Göthe föreläser på Skolsmedjan: Kollegialt Lärande - Professionellt Lärande. Kollegialt lärande och formativ bedömning. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet?

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. ”Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” KvUtiS/L.Folke.

Kollegialt lärande och formativ bedömning, Skolverket Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

”Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” KvUtiS/L.Folke

Diskussion Vilka erfarenheter har du av effektiv kompetensutveckling? Vad är utmärkande för den? Kollegialt lärande. Förstelärare i Svedala. – Betyg och Bedömning Hur lär lärare av och med varandra?

Förstelärare i Svedala

Hur delger lärare varandra bedömningsmetoder för lärande? Hur utvecklar man samsyn kring bedömning och betygsättning? Vill ni ha tips och ideér på hur ni kan utveckla det kollegiala lärandet? Finn inspiration i en av Naverlönnskolans kompetensutvecklinsdagar. Film om kollegialt lärande - Ida & Jenny.

Learning Study, Lesson Study och ÄDK

Helen Timperley.