background preloader

MAGISTERKA

Facebook Twitter

IC3K2009 Dengel. Definicja wystawiennictwa. Information Management for Digital Learners: Introduction, Challenges, and ... - Stefanie Gooren-Sieber. Information Management for Digital Learners: Introduction, Challenges, and ... - Stefanie Gooren-Sieber. SlownikINiB. Guided tour definition and synonyms. Guided tour”: A method for deepening the relational quality in narrative research. Article Qualitative Research Journal 04/2012; 12(1):32-46.

Guided tour”: A method for deepening the relational quality in narrative research

DOI: 10.1108/14439881211222714 Purpose – The purpose of this paper is two-fold: first, to provide a description and theoretical rationale for a methodological innovation used to explore relationships visitors form with a single museum over time; and second, to examine and critique the research outcomes in light of this approach.

Design/methodology/approach – To probe individual relationships with a museum, in this narrative inquiry, a unique method of data generation was developed – a “guided tour” of the museum. The guided tour, led by participants, provided a context and purpose for rich conversations between researcher and participant and deepened the relational quality of the research. Source Available from: emeraldinsight.com [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: In this paper I explore the notion of reflexivity in two main domains. Data provided are for informational purposes only. Essential guide to qualitative in organizational research.

From PIM to GIM. Thomas Erickson IBM T.J.

From PIM to GIM

Watson Research Center snowfall@acm.org Sharing personal information with a group creates tensions that shape what and how information is shared. As personal information becomes increasingly digital, it becomes easier to share. To begin, note that personal information management plays both instrumental and symbolic roles. PIM lutters ackerman zhou.prepress.

Dodatkowo

Tchen. Rzeczpospolita 2014 09 04. Materska. 2012 2. Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki - Zarzadzanie informacja w nauce. Zarządzanie Wiedzą I Informacją Podstawy Teoretyczne Badania W Wymiarze Indywidualnym. Polish Scholarly Bibliography. Bruce et al,2010 Seeking an ideal solution to the management of personal information collections. Personal Information Management - William P Jones, Jaime Teevan.

O muzeach. W sprawie wymagan kwalifikacyjnych uprawniajacych do zaj. O aranżacji przestrzeni wystaw - rozmowa z Krzysztofem Skoczylasem - Aktualności - Art Imperium - portal kulturalny. Czym dla wystawy jest jej architektura?

O aranżacji przestrzeni wystaw - rozmowa z Krzysztofem Skoczylasem - Aktualności - Art Imperium - portal kulturalny

Czy to tylko tło ekspozycji, a może środowisko, które podkreśla relacje między dziełem sztuki, zamysłem kuratora, a odbiorcami? Krzysztof Skoczylas jest m in. autorem architektury wystawy „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm”, „Niewczesne historie” czy „Huseyin Bahri Alptekin. Zajścia, zdarzenia, okoliczności, przypadki, sytuacje” w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Prawne podstawy ochrony i zabezpieczenia muzeów. Poradnik muzealnika. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Niniejsza publikacja powstałą w oparciu o materiały przygotowane przez pp.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Monikę Drelę i Iwonę Gredkę na seminarium, które odbyło się w maju 2014 r. we Wrocławiu, a które dotyczyło praw autorskich w działalności muzeów. Temat praw autorskich w działalności muzeów wywołuje niemałe emocje i rodzi różnice interpretacyjne. Odnosi się to zarówno do działalności muzeów „na styku” z innymi osobami, czy podmiotami, jak również dotyczy samego „wnętrza” instytucji muzealnej. W tym swoistym krótkim kompendium Autorki artykułów dokonują przeglądu najważniejszych zagadnień i dzielą doświadczeniami własnymi, które mogą być o tyle przekonywające, że poza gruntowną znajomością przepisów prawa i literatury, to poparte także Ich praktycznym doświadczeniem prawniczym. Czytaj online 1. ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa. Prezentowana broszura jest kolejnym wydawnictwem serii ABC propagującym materiały ze szkoleń realizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa

Główną przesłanką do organizacji spotkań z przedstawicielami muzeów z zakresu przepisów prawa i wymaganej dokumentacji na przełomie 2014/2015 roku była nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Publikacja jest również odpowiedzią na oczekiwania pracowników muzeów opracowujących dokumentację organizacyjno-ochronną, lub nadzorujących jej poprawne wykonanie. Szczególnie może być przydatna w średnich i małych muzeach, gdzie często do jednoosobowego stanowiska włączonych jest wiele zadań o różnej tematyce. 1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Oddajemy w Państwa ręce przewodnik ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Przewodnik powstał w oparciu o materiały Prelegentów przygotowane specjalnie do szkoleń z zakresu organizacji wystaw w muzeum, które Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zorganizował w roku 2012 r. Szkolenie to, organizowane w 4 edycjach w roku 2012 cieszyło się dużym zainteresowaniem muzealników i reprezentujących inne, „paramuzealne” instytucje organizujące wystawy. ABC organizacji wystaw. ABC%20muzealnika. Login?service= Karolina Dudek, W czym tkwi rzecz? W czym tkwi rzecz?

Karolina Dudek, W czym tkwi rzecz?

To zawarte w tytule i nieco przewrotnie postawione pytanie, to pytanie o procesy kontekstualizacji rzeczy. Zawiera się w nim właściwie cały szereg pytań szczegółowych: Co uznajemy za rzecz? Czy materialność uznajemy za cechę immanentną rzeczy? W jaki sposób ujmujemy rzeczy w procesie badawczym? Jakim praktykom kulturowego wytwarzania przedmiotów przypisujemy znaczenie, i w jaki sposób jest to odzwierciedlone w naszych badaniach? Niniejszy tekst chciałabym poświęcić próbie odpowiedzi na te pytania. Ementor35. Zeszyt Malarstwa 4. Muzea raport w.pelna%281%29. KK pierwsze ISBN. Forum Edukatorów Muzealnych. Muzeologia, info24.org.pl. Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie.

Muzeologia, info24.org.pl

OPAC WWW Muzealnictwo : praca zbiorowa / pod red. Stefana Komornickiego i Tadeusza Dobrowolskiego., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, PROLIB OPAC WWW. Muzea dziś. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, Podsekretarz Stanu w MKiDN. Dr hab Małgorzata Omilanowska, fot.

Muzea dziś. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, Podsekretarz Stanu w MKiDN

Danuta Matloch muzealnictwo.com: Pani Minister, czym jest nowoczesne muzeum w Polsce? Jakie wzorce powinniśmy sobie stawiać, skąd powinniśmy je czerpać? Czy to prawda, że muzea zagraniczne są bardziej otwarte na publiczność, bardziej dostępne niż polskie muzea? Małgorzata Omilanowska: Pytanie o to, jakie powinno być współczesne muzeum, na pewno jest zasadne, ale odpowiedź na nie jest wielowątkowa i trudna. Moi przyjaciele, którzy zwiedzali właśnie Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, opowiadali mi, że od drugiej sali płakali i nie byli w stanie już dalej iść. Zapewne tyle jest odpowiedzi na to pytanie, ile osób uczestniczących w dyskusji nad kształtem współczesnego muzeum. Adiunkt i kustosz to tytuły zawodowe muzealników, a nie stanowiska pracy: Nazwę wyznaczą kwalifikacje-Kadry-rp.pl. Adiunkt i kustosz to tytuły zawodowe muzealników, a nie stanowiska pracy: Nazwę wyznaczą kwalifikacje Adiunkt i kustosz to tytuły zawodowe muzealników, a nie stanowiska pracy. ?

Adiunkt i kustosz to tytuły zawodowe muzealników, a nie stanowiska pracy: Nazwę wyznaczą kwalifikacje-Kadry-rp.pl

Muz 47 1. Kustosz. Kustosz – określenie osoby mające kilka rożnych znaczeń. Kustosz (łac. custos – stróż) – tytuł honorowy kanonika kapituły, zarządzającego majątkiem kapitulnym lub proboszcz kolegiaty, nie będący prepozytem. Kustosz – zwierzchnik kilku klasztorów, wchodzących w skład kustodii. Kustosz – pracownik służby bibliotecznej lub archiwum. Określenie to także dotyczy pracowników muzeów. Wyborcza.pl. Opis - Muzealnik. OpisWymaganiaZadania zawodowe W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód muzealnika jest pod kodem 262102. Opisdo góryMuzealnik - osoba, która przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem.Muzealnikiem jest pracownik muzeum, osoba po wyższych studiach w dziedzinie reprezentowanej przez dane muzeum (np. biolog w muzeum zoologicznym, historyk sztuki w muzeum dawnej sztuki, zoolog w muzeum myślistwa, mineralog w muzeum ziemi, muzykolog w muzeum etnograficznym).

Muzealnictwo.com. 021 23 steinborn. Muzealnik. Biblioteka Cyfrowa PIA - Zbiory, kolekcje, muzea regionalne - etnolog/antropolog a warsztat muzealnika/ Antropologia stosowana.