background preloader

Fröken Hülya

Facebook Twitter

Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus. Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm.

Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om. Nedan följer exempel på arbetssätt för en grupp elever som går sina första åtta veckor i årskurs 4-6 på Välkomsten. Utflykt Bildspel Vad ser vi på fotot? Sexfältare Bilderbok.

Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur. Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Innehåll: Faktatexter för barn och hur deras innehåll organiseras, deras typiska uppbyggnad och språkliga dragUtveckla ordförrådet och kunna använda begrepp som förekommer i faktatexter som barn- unge, han-hane, hon-hona mmSkapande av texter där ord och bild samspelar I det här upplägget har vi använt oss av de planeringsmodeller som finns att skriva ut i tillhörande DVD till Låt språket bära.

Bygga upp kunskaper i ämnesområdet Vi skapar en tankekarta med utgångspunkt i frågan: Vad vet vi om djuret? Planeringsmodell. I mitt klassrum: Berättarfamiljen, klassens utflykt. Eleverna i Förberedelseklassen har varit på en utflykt, i skridskohallen där de har fått prova på att åka skridskor. Min uppgift som SVA-lärar för nyanlända elever i Förberedelseklass (årskurs 3-5) var att i efterhand ta reda på så mycket som möjligt om utflykten och med utgångspunkt i utflykten arbeta språkutvecklande. Eftersom jag själv inte var med under utflykten fanns det väldigt mycket att ta del av, nyfiken som jag är :) Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet SVA Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skriftanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhangvälja och använda språkliga strategierurskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer Centralt innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6. Språkutvecklande arbetssätt- Presentation i brevform. Att kunna presentera sig är en form av kommunikation som alltid har varit viktigt. Det är oftast i just den kommunikationen med ambitionen att lära känna varandra som man börjar språkutvecklingen med nyanlända elever, presentationen- att kunna presentera sig. Det här inlägget beskriver hur elever i förberedelseklass, inskrivna i skolår fem och sex har jobbat med presentation i brevform. Och varför ska man behöva skriva brev kanske många undrar. Att kunna presentera sig skriftligt är av stor betydelse, inte minst när man söker jobb.

Förberedelser Brev från fröken Jag väljer att skriva ett personligt brev i min Ipad, i appen Pages – mallen för brev (som ger ett proffsigt intryck). Syftet är att vi ska presentera oss, lära känna varandra, arbeta med innehållet i brevet och arbeta med språket explicit genom att analysera språkliga strukturer i brevet. Arbetsgång brev från fröken Vi diskuterar om när man behöver presentera sig skriftligt. Brev från fröken Hülya Analys av frökens brev. Relaterat.