background preloader

NO

Facebook Twitter

Tema: kroppen. Fysik. Biologi. Bill Nye - Magnetism (edited) Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Celler. Kroppen del 2, skelett och muskler. Kroppen del 4, andningen och rösten. Fysik. Ed and Periodic Videos. NO/Teknik.

Kemi. No-tips. Tema kroppen. Incredible chemical reaction. Sweden Academy. Så här ser lungor ut efter bara 60 cigaretter – det är värre än du kan tro. You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway. Kinja is in read-only mode.

You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway

We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. I can't wait to show people this. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? (Again, not wanting to rain on anyone's parade cause I'm damn glad they did it. Flagged. En ny syn på ljus: bygg din egen spektrometer. Översatt av Per Kornhall Vitt ljus är egentligen inte vitt – det består av en mängd olika färger.

En ny syn på ljus: bygg din egen spektrometer

Ljusets sammansättning – dess spektrum –studeras med hjälp av en spektrometer. I den här artikeln beskriver vi hur man kan bygga sin egen fullt fungerande spektrometer med hjälp av i princip ingenting annat än ett flingpaket och en CD. Vi kommer att använda det hemmagjorda instrumentet för att låta oss förvånas av den fantastiska värld av färger som döljer sig bland vardagsföremål som glödlampor, ljusrör, dataskärmar och stearinljus. Schoolido. Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen.

Hälsoprojekt med IKT

Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd. Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd

Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling. Inspiration kring digitala verktyg i NO-undervisningen. Pojken som inte slutade samla: Pojketiden. Carl växte upp i byn Stenbrohult i Småland.

Pojken som inte slutade samla: Pojketiden

Hans pappa var präst och familjen bodde i prästgården. Där fanns en stor trädgård med många blommor, för Carls pappa var väldigt förtjust i växter och trädgårdsodling. Omteknikochnatur. Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik.

omteknikochnatur

Ytterligare material kommer att läggas in kontinuerligt för att ge en breddning och en fördjupning av webbplatsens resurser. Skolverket har initierat projektet att ta fram webbportalen och står för den ekonomiska satsningen. Uppdraget att ta fram webbportalen genomförs i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik. Creative commons. Konkret och kreativ NO. Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D.

September, 2014 looking for some amazing web tools to teach human anatomy?

Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D

The websites I have assorted for you below are probably among the best you can find out there. From engaging interactives to live simulations of the body system, these tools will enable your students to explore the mystery of the human body in unprecedented ways. Louie Schwartzberg: Naturens dolda mirakel. 10 Incredible Chemical Reaction GIFs Explained. We encounter thousands of chemical reactions every day: plants use them in photosynthesis, metals rust over time, and combustion reactions provide us with heat and light, among thousands of other daily uses.

10 Incredible Chemical Reaction GIFs Explained

Chemical reactions occur when reactants transform into new substances, called products, through creating and breaking bonds between atoms. Fotosyntes och cellandning (NO) Konkret och kreativ NO. Det händer efter 60 stycken cigaretter. Ljus och syn - Richard Kristiansson. Science - Light Teaching Ideas.

PP-Teknik-%C3%A5k-6-Det-h%C3%A4r-borde-uppfinnas-elevversion. Så syns planeterna 2014. Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa Den solnära planeten syns bäst i slutet på januari och början på februari en kort stund efter solnedgången lågt över horisonten mot sydväst.

Så syns planeterna 2014

Längst i söder blir det också ett kort gästspel i mitten på maj. Periodiska Systemet (Swedish Periodic Table) Närläsning ger koll på kemin. – Kol.

Närläsning ger koll på kemin

Bra, då markerar ni ordet ”kol”. Vad är kol? – Ett grundämne. Bra, då markerar ni ”grundämne”. En språkutvecklande NO-lektion. Jag och min åk6-kollega har bestämt oss för att prova en metod som kallas cirkelmodellen lite mer strukturerat för att utveckla våra elevers förmåga att skriva olika typer av texter. Min kollega är sv/en-lärare och jag ma/no-lärare. Som NO-lärare tänker jag mycket på vad viktigt det är att eleverna lär sig att förklara olika saker, gärna skriftligt också och bestämde mig därför för att fokusera extra på det.

I ett tidigare inlägg här på bloggen har jag beskrivit hur vi tittade på en film som visar när jag lagar en tilltryckt pingisboll genom att koka den. Vi beskrev vad som hände på filmen och funderade på vilka frågor man kunde/behövde ställa för att kunna förklara det som hände. Sedan läste vi olika texter, pratade och funderade över vilka av frågorna vi skulle kunna ta reda på genom att göra undersökningar.