background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Blackout poetry – poesi som engagerar. Poesi nämns i kursplanen i engelska, men jag tycker det är svårt.

Blackout poetry – poesi som engagerar

Som elev tyckte jag alltid att det kändes krystat att klämma fram något, jag tror att det är därför jag själv tvekar att plocka in det. Jag ställer liksom själv in mig på att eleverna ska protestera. Men så kom ett så bra tips från fantastiska Annika Sjödahl som jag bara var tvungen att prova, ett tips som från början kom från kållegan Cecilia Lind.

Succé! Upplägget handlar om Blackout Poetry, ett sätt att skriva utan att skriva. Som bas hade jag Annikas Thinglink. Vi började vid siffran 1, där finns en länk till ett Ted talk om Blackout Poetry med Austin Kleon. Sedan klickade vi på siffran 2, där vi såg en kort instruktionsfilm om hur man gör. Efter detta plockades tidningar, saxar och pennor fram. Hur ska jag utvärdera detta, då? Jag ringer mina systrar - Kultur - Piteå-Tidningen. Jag ringer mina systrar och säger: Det hände en sån sjuk sak i förrgår.

Jag ringer mina systrar - Kultur - Piteå-Tidningen

Har ni hört? Niklas Lindgren. Hagamannen släpps fri. Han ska få tillträde till gator i Norrbotten (och hela världen) Kanske Piteå. Haparanda. Romernas historia 1900-tal.

Grammatik

365 Creative Writing Prompts - ThinkWritten. If you want to become a better writer, the best thing you can do is practice writing every single day.

365 Creative Writing Prompts - ThinkWritten

But we know sometimes it can be hard to think of what to write about! So we put together this list of 365 creative writing prompts to give you something to write about daily. Whether you write short stories, poems, or like to keep a journal – these will stretch your imagination and give you some ideas on what to write about! 1. Outside the Window: What’s the weather outside your window doing right now? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning.

Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget I min ena samtvåa läser vi just nu Det går an av Carl Jonas Love Almqvist. Lektionsupplägget. The Newspaper Clipping Generator - Create your own fun newspaper. Ljungdahls hörna. Budskap: vad du lär dig av en film/bok eller vad författaren vill att du ska lära dig av en film/bok.

Ljungdahls hörna

En bok kan ha flera budskap eftersom boken har flera läsare. När du förklarar din tolkning av budskapet är det därför viktigt att du hämtar stöd från filmen/texten. Tema: ett ord som sammanfattar hela filmen/boken, t ex kärlek, svartsjuka, vänskap, hat. Motiv: bevis för att temaordet stämmer Är du osäker på om du valt rätt motiv så kan du testa dina motiv och se om de passar till ditt temaord. TEMA: idrottsdag MOTIV: fotboll, höjdhopp, schack, basket däremot kan NOlabbration inte vara ett motiv eftersom det inte passar ihop med idrottsdag. Karaktär: Person i en film, bok, teater Omdöme: vad du t ex tycker om en bok eller film eller hur bra du har lyckats med något Subjektiv: den som skriver/berättar texten får ha tankar, känslor och åsikter och utgår från sig själv.

Objektiv: den som skriver/berättar återger vad han eller hon ser, läser. Ljungdahls hörna. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar Nu får vi berätta om vad bilden säger oss, alltså vad vi tänker och tror. 3) Om vi vill ha kortskrivning, bara för att vi vill ge omslaget en rubrik, en mening, ett utrop, en tanke, en liten inledande berättelse kan vi gärna ha det. 4) Så slår vi upp boken. BILD och TEXTPROMENAD Textsidan kan vi också göra en bildpromenad i.

Bokpratsspel ny version. Sagor och bilderböcker på högstadiet. Textmallar/skrivmallar/stödstrukturer. Meningar med elever. Flippad undervisning. Svenskanoveller Wiki.